Merge remote-tracking branches 'spi/fix/pxa2xx', 'spi/fix/rspi' and 'spi/fix/s3c64xx...