KVM: x86: Clear apic tsc-deadline after deadline
[sfrench/cifs-2.6.git] / virt / kvm / Kconfig
2014-08-16 Linus TorvaldsMerge branch 'release' of git://git./linux/kernel/git...
2014-08-16 Linus TorvaldsMerge branch 'for-linus2' of git://git./linux/kernel...
2014-08-16 Linus TorvaldsMerge git://git.kvack.org/~bcrl/aio-next
2014-08-16 Linus TorvaldsMerge tag 'scsi-misc' of git://git./linux/kernel/git...
2014-08-16 Linus TorvaldsMerge branch 'for-linus' of git://git./linux/kernel...
2014-08-16 Linus TorvaldsMerge tag 'sound-fix-3.17-rc1' of git://git./linux...
2014-08-15 Linus TorvaldsMerge branch 'linux_next' of git://git./linux/kernel...
2014-08-15 Linus TorvaldsMerge tag 'pm+acpi-3.17-rc1-2' of git://git./linux...
2014-08-14 Dave AirlieMerge branch 'linux-3.17' of git://anongit.freedesktop...
2014-08-14 David S. MillerMerge tag 'master-2014-08-14' of git://git./linux/kerne...
2014-08-14 Linus TorvaldsMerge branch 'misc' of git://git./linux/kernel/git...
2014-08-14 Linus TorvaldsMerge branch 'kbuild' of git://git./linux/kernel/git...
2014-08-14 Linus TorvaldsMerge tag 'rdma-for-linus' of git://git./linux/kernel...
2014-08-14 Linus TorvaldsMerge tag 'hwspinlock-3.17' of git://git./linux/kernel...
2014-08-14 Linus TorvaldsMerge tag 'hwmon-for-linus' of git://git./linux/kernel...
2014-08-14 Linus TorvaldsMerge tag 'devicetree-for-linus' of git://git.secretlab...
2014-08-14 Linus TorvaldsMerge tag 'vfio-v3.17-rc1' of git://github.com/awilliam...
2014-08-14 Linus TorvaldsMerge tag 'dm-3.17-changes' of git://git./linux/kernel...
2014-08-14 Linus TorvaldsMerge tag 'mmc-v3.17-1' of git://git.linaro.org/people...
2014-08-14 Linus TorvaldsMerge branch 'for-3.17/drivers' of git://git.kernel...
2014-08-14 Linus TorvaldsMerge branch 'for-3.17/core' of git://git.kernel.dk...
2014-08-14 David S. MillerMerge git://git./linux/kernel/git/jkirsher/net
2014-08-14 Linus TorvaldsMerge git://git./linux/kernel/git/davem/net
2014-08-14 Linus TorvaldsMerge git://git./linux/kernel/git/davem/sparc
2014-08-14 Linus TorvaldsMerge branch 'x86-apic-for-linus' of git://git./linux...
2014-08-14 Linus TorvaldsMerge branch 'x86-efi-for-linus' of git://git./linux...
2014-08-14 Linus TorvaldsMerge branch 'x86-xsave-for-linus' of git://git./linux...
2014-08-14 Linus TorvaldsMerge tag 'metag-for-v3.17' of git://git./linux/kernel...
2014-08-14 Linus TorvaldsMerge tag 'nfs-for-3.17-1' of git://git.linux-nfs.org...
2014-08-13 Linus TorvaldsMerge tag 'xfs-for-linus-3.17-rc1' of git://oss.sgi...
2014-08-13 Linus TorvaldsMerge branch 'for_linus' of git://git./linux/kernel...
2014-08-13 Linus TorvaldsMerge branch 'for-linus' of git://git./linux/kernel...
2014-08-13 Linus TorvaldsMerge tag 'upstream-3.17-rc1' of git://git.infradead...
2014-08-11 Linus TorvaldsMerge branch 'for-linus' of git://git./linux/kernel...
2014-08-11 Linus TorvaldsMerge branch 'for-linus' of git://git.infradead.org...
2014-08-11 Linus TorvaldsMerge branch 'next' of git://git./linux/kernel/git...
2014-08-11 Linus TorvaldsMerge tag 'md/3.17' of git://neil.brown.name/md
2014-08-11 Linus TorvaldsMerge tag 'modules-next-for-linus' of git://git./linux...
2014-08-11 Linus TorvaldsMerge tag 'virtio-next-for-linus' of git://git./linux...
2014-08-10 Linus TorvaldsMerge tag 'for-linus' of git://git./linux/kernel/git...
2014-08-10 Linus TorvaldsMerge branch 'linux-3.17' of git://anongit.freedesktop...
2014-08-10 Linus TorvaldsMerge tag 'trace-ipi-tracepoints' of git://git./linux...
2014-08-10 Linus TorvaldsMerge tag 'trace-fixes-3.16' of git://git./linux/kernel...
2014-08-10 Linus TorvaldsMerge branch 'for-linus' of git://git./linux/kernel...
2014-08-09 Linus TorvaldsMerge branch 'stable-3.17' of git://git.infradead.org...
2014-08-09 Linus TorvaldsMerge branch 'for-3.17' of git://linux-nfs.org/~bfields...
2014-08-09 Linus TorvaldsMerge branch 'for-next' of git://git.samba.org/sfrench...
2014-08-09 Linus TorvaldsMerge branch 'signal-cleanup' of git://git./linux/kerne...
2014-08-09 Linus TorvaldsMerge tag 'arc-v3.17-rc1' of git://git./linux/kernel...
2014-08-09 Linus TorvaldsMerge tag 'please-pull-getrandom' of git://git./linux...
2014-08-09 Linus TorvaldsMerge branch 'i2c/for-3.17' of git://git./linux/kernel...
2014-08-09 Olof JohanssonMerge tag 'omap-for-v3.17/soc-fixes' of git://git....
2014-08-09 Linus TorvaldsMerge tag 'for-linus-20140808' of git://git.infradead...
2014-08-09 Linus TorvaldsMerge tag 'fbdev-3.17' of git://git./linux/kernel/git...
2014-08-09 Linus TorvaldsMerge tag 'pwm/for-3.17-rc1' of git://git./linux/kernel...
2014-08-09 Linus TorvaldsMerge tag 'gpio-v3.17-1' of git://git./linux/kernel...
2014-08-09 Linus TorvaldsMerge branch 'for-linus' of git://git./linux/kernel...
2014-08-08 Linus TorvaldsMerge branch 'akpm' (second patchbomb from Andrew Morton)
2014-08-08 Linus TorvaldsMerge tag 'defconfig-for-3.17' of git://git./linux...
2014-08-08 Linus TorvaldsMerge tag 'drivers-for-3.17' of git://git./linux/kernel...
2014-08-08 Linus TorvaldsMerge tag 'dt-for-3.17' of git://git./linux/kernel...
2014-08-08 Linus TorvaldsMerge tag 'boards-for-3.17' of git://git./linux/kernel...
2014-08-08 Linus TorvaldsMerge tag 'soc-for-3.17' of git://git./linux/kernel...
2014-08-08 Linus TorvaldsMerge tag 'cleanup-for-3.17' of git://git./linux/kernel...
2014-08-08 Linus TorvaldsMerge tag 'drm-intel-fixes-2014-08-08' of git://anongit...
2014-08-08 Linus TorvaldsMerge branch 'drm-next' of git://people.freedesktop...
2014-08-08 Linus TorvaldsMerge branch 'for-next' of git://git./linux/kernel...
2014-08-08 Linus TorvaldsMerge tag 'backlight-for-linus-3.17' of git://git....
2014-08-08 Linus TorvaldsMerge tag 'pinctrl-v3.17-1' of git://git./linux/kernel...
2014-08-08 Linus TorvaldsMerge tag 'mfd-for-linus-3.17' of git://git./linux...
2014-08-07 Linus TorvaldsMerge tag 'for-linus' of git://git./virt/kvm/kvm
2014-08-05 Paul MackerrasKVM: Give IRQFD its own separate enabling Kconfig option
2014-08-05 Linus TorvaldsMerge branch 'x86-uv-for-linus' of git://git./linux...
2014-07-22 Linus TorvaldsMerge git://git./linux/kernel/git/davem/ide
2014-07-13 Linus TorvaldsMerge branch 'parisc-3.16-5' of git://git./linux/kernel...
2014-06-24 James MorrisMerge commit 'v3.15' into next
2014-06-17 Paul MooreMerge tag 'v3.15' into next
2014-06-12 Linus TorvaldsMerge tag 'mfd-for-linus-3.16-1' of git://git./linux...
2014-06-10 Linus TorvaldsMerge branch 'serge-next-1' of git://git./linux/kernel...
2014-06-08 Dmitry TorokhovMerge branch 'next' into for-linus
2014-06-05 H. Peter AnvinMerge tag 'efi-urgent' into x86/urgent
2014-06-05 John W. LinvilleMerge branch 'for-upstream' of git://git./linux/kernel...
2014-06-03 Linus TorvaldsMerge branch 'x86-uv-for-linus' of git://git./linux...
2014-06-03 Lee JonesMerge branches 'ib-from-asoc-3.16', 'ib-from-pm-3.16...
2014-05-30 Linus TorvaldsMerge branch 'for-linus' of git://git./linux/kernel...
2014-05-29 John W. LinvilleMerge branch 'for-upstream' of git://git./linux/kernel...
2014-05-26 Olof JohanssonMerge tag 'omap-for-v3.16/l3-noc-signed' of git://git...
2014-05-22 John W. LinvilleMerge branch 'for-john' of git://git./linux/kernel...
2014-05-22 David S. MillerMerge git://git./linux/kernel/git/pablo/nftables
2014-05-21 Dave AirlieMerge branch 'drm-nouveau-next' of git://anongit.freede...
2014-05-21 Linus TorvaldsMerge branch 'for-linus' of git://git./linux/kernel...
2014-05-21 Emmanuel GrumbachMerge remote-tracking branch 'iwlwifi-fixes/master...
2014-05-21 Linus TorvaldsMerge branch 'for-3.15-fixes' of git://git./linux/kerne...
2014-05-20 Linus TorvaldsMerge branch 'parisc-3.15-4' of git://git./linux/kernel...
2014-05-19 Dave AirlieMerge branch 'ast-updates' of ssh://people.freedesktop...
2014-05-15 Zhang RuiMerge branch 'next' of git://git./linux/kernel/git...
2014-05-14 Dmitry TorokhovMerge tag 'v3.15-rc5' into next
2014-05-14 Mark BrownMerge remote-tracking branches 'asoc/fix/audmux', ...
2014-05-13 John W. LinvilleMerge branch 'for-john' of git://git./linux/kernel...
2014-05-13 Emmanuel GrumbachMerge remote-tracking branch 'iwlwifi-fixes/master...
next