Merge branch 'sched-urgent-for-linus' of git://git.kernel.org/pub/scm/linux/kernel...
[sfrench/cifs-2.6.git] / kernel / sched / fair.c
2018-12-31 Linus TorvaldsMerge branch 'sched-urgent-for-linus' of git://git...
2018-12-31 Linus TorvaldsMerge tag 'dax-fix-4.21' of git://git./linux/kernel...
2018-12-31 Linus TorvaldsMerge tag 'f2fs-for-4.21' of git://git./linux/kernel...
2018-12-30 Linus Torvaldssched/fair: Fix infinite loop in update_blocked_average...
2018-12-29 Linus TorvaldsMerge tag 'kconfig-v4.21-2' of git://git./linux/kernel...
2018-12-29 Linus TorvaldsMerge tag 'kconfig-v4.21' of git://git./linux/kernel...
2018-12-29 Linus TorvaldsMerge tag 'kbuild-v4.21' of git://git./linux/kernel...
2018-12-29 Linus TorvaldsMerge tag 'docs-5.0' of git://git.lwn.net/linux
2018-12-29 Linus TorvaldsMerge branch 'for-4.21' of git://git./linux/kernel...
2018-12-29 Linus TorvaldsMerge branch 'for-4.21' of git://git./linux/kernel...
2018-12-29 Linus TorvaldsMerge tag 'xtensa-20181228' of git://github.com/jcmvbkb...
2018-12-29 Linus TorvaldsMerge tag 'nds32-for-linus-4.21' of git://git./linux...
2018-12-29 Linus TorvaldsMerge tag 'linux-kselftest-4.21-rc1' of git://git....
2018-12-29 Linus TorvaldsMerge tag 'char-misc-4.21-rc1' of git://git./linux...
2018-12-29 Linus TorvaldsMerge tag 'driver-core-4.21-rc1' of git://git./linux...
2018-12-29 Linus TorvaldsMerge tag 'staging-4.21-rc1' of git://git./linux/kernel...
2018-12-29 Linus TorvaldsMerge tag 'tty-4.21-rc1' of git://git./linux/kernel...
2018-12-29 Linus TorvaldsMerge tag 'usb-4.21-rc1' of git://git./linux/kernel...
2018-12-29 Linus TorvaldsMerge tag 'hsi-for-4.21' of git://git./linux/kernel...
2018-12-29 Linus TorvaldsMerge tag 'for-v4.21' of git://git./linux/kernel/git...
2018-12-29 Linus TorvaldsMerge tag 'devicetree-for-4.21' of git://git./linux...
2018-12-29 Linus TorvaldsMerge tag 'gpio-v4.21-1' of git://git./linux/kernel...
2018-12-29 Linus TorvaldsMerge tag 'drm-next-2018-12-27' of git://anongit.freede...
2018-12-29 Linus TorvaldsMerge tag 'hwmon-for-v4.21' of git://git./linux/kernel...
2018-12-29 Linus TorvaldsMerge tag 'vfio-v4.21-rc1' of git://github.com/awilliam...
2018-12-29 Linus TorvaldsMerge tag 'mmc-v4.21' of git://git./linux/kernel/git...
2018-12-28 Linus TorvaldsMerge tag 'libnvdimm-for-4.21' of git://git./linux...
2018-12-28 Linus TorvaldsMerge tag 'for-4.21/dm-changes' of git://git./linux...
2018-12-28 Linus TorvaldsMerge tag 'for-linus' of git://git./linux/kernel/git...
2018-12-28 Linus TorvaldsMerge tag 'scsi-misc' of git://git./linux/kernel/git...
2018-12-28 Linus TorvaldsMerge tag 'dma-mapping-4.21' of git://git.infradead...
2018-12-28 Linus TorvaldsMerge tag 'for-4.21/libata-20181221' of git://git.kerne...
2018-12-28 Linus TorvaldsMerge tag 'for-4.21/aio-20181221' of git://git.kernel...
2018-12-28 Linus TorvaldsMerge tag 'for-4.21/block-20181221' of git://git.kernel...
2018-12-28 Linus TorvaldsMerge tag 'y2038-for-4.21' of ssh://gitolite./linux...
2018-12-28 Tejun HeoMerge branch 'for-4.20-fixes' into for-4.21
2018-12-28 Linus TorvaldsMerge tag 'locks-v4.21-1' of git://git./linux/kernel...
2018-12-28 Linus TorvaldsMerge tag 'ext4_for_linus' of git://git./linux/kernel...
2018-12-28 Linus TorvaldsMerge tag 'iomap-4.21-merge-2' of git://git./fs/xfs...
2018-12-28 Linus TorvaldsMerge tag 'xfs-4.21-merge-2' of git://git./fs/xfs/xfs...
2018-12-28 Linus TorvaldsMerge tag 'fs_for_4.21-rc1' of git://git./linux/kernel...
2018-12-28 Linus TorvaldsMerge tag 'fsnotify_for_v4.21-rc1' of git://git./linux...
2018-12-28 Linus TorvaldsMerge tag 'dlm-4.21' of git://git./linux/kernel/git...
2018-12-28 Linus TorvaldsMerge tag 'for-4.21-tag' of git://git./linux/kernel...
2018-12-28 Linus TorvaldsMerge tag 'gfs2-4.21.fixes' of git://git./linux/kernel...
2018-12-27 Linus TorvaldsMerge branch 'linus' of git://git./linux/kernel/git...
2018-12-27 Linus TorvaldsMerge git://git./linux/kernel/git/davem/net-next
2018-12-27 Linus TorvaldsMerge tag 'modules-for-v4.21' of git://git./linux/kerne...
2018-12-27 Linus TorvaldsMerge branch 'next-general' of git://git./linux/kernel...
2018-12-27 Linus TorvaldsMerge tag 'selinux-pr-20181224' of git://git./linux...
2018-12-27 Linus TorvaldsMerge tag 'audit-pr-20181224' of git://git./linux/kerne...
2018-12-27 Linus TorvaldsMerge tag 'printk-for-4.21' of git://git./linux/kernel...
2018-12-27 Linus TorvaldsMerge tag 'gcc-plugins-v4.21-rc1' of git://git./linux...
2018-12-27 Linus TorvaldsMerge tag 'pstore-v4.21-rc1' of git://git./linux/kernel...
2018-12-27 Linus TorvaldsMerge tag 'powerpc-4.21-1' of git://git./linux/kernel...
2018-12-27 Olof Johanssonsched/fair: Fix warning on non-SMP build
2018-12-27 Linus TorvaldsMerge branch 'x86-platform-for-linus' of git://git...
2018-12-27 Linus TorvaldsMerge branch 'x86-mm-for-linus' of git://git./linux...
2018-12-27 Linus TorvaldsMerge branch 'x86-fpu-for-linus' of git://git./linux...
2018-12-27 Linus TorvaldsMerge branch 'x86-cpu-for-linus' of git://git./linux...
2018-12-27 Linus TorvaldsMerge branch 'x86-cleanups-for-linus' of git://git...
2018-12-27 Linus TorvaldsMerge branch 'x86-build-for-linus' of git://git./linux...
2018-12-27 Linus TorvaldsMerge branch 'x86-boot-for-linus' of git://git./linux...
2018-12-27 Linus TorvaldsMerge branch 'x86-asm-for-linus' of git://git./linux...
2018-12-27 Linus TorvaldsMerge branch 'x86-amd-nb-for-linus' of git://git./linux...
2018-12-26 Linus TorvaldsMerge branch 'sched-core-for-linus' of git://git./linux...
2018-12-26 Linus TorvaldsMerge branch 'perf-core-for-linus' of git://git./linux...
2018-12-26 Linus TorvaldsMerge branch 'locking-core-for-linus' of git://git...
2018-12-26 Linus TorvaldsMerge tag 'mips_4.21' of git://git./linux/kernel/git...
2018-12-26 Linus TorvaldsMerge tag 'microblaze-v5.0-rc1' of git://git.monstr...
2018-12-26 Linus TorvaldsMerge tag 'please-pull-y2038prep' of git://git./linux...
2018-12-26 Linus TorvaldsMerge tag 'm68k-for-v4.21-tag1' of git://git./linux...
2018-12-25 Linus TorvaldsMerge branch 'timers-core-for-linus' of git://git....
2018-12-25 Linus TorvaldsMerge tag 'clk-for-linus' of git://git./linux/kernel...
2018-12-25 Linus TorvaldsMerge tag 'pwm/for-4.21-rc1' of git://git./linux/kernel...
2018-12-25 Linus TorvaldsMerge tag 'edac_for_4.21' of git://git./linux/kernel...
2018-12-25 Linus TorvaldsMerge tag 'i3c/for-4.21' of git://git./linux/kernel...
2018-12-25 Linus TorvaldsMerge tag 'platform-drivers-x86-v4.21-1' of git://git...
2018-12-23 Linus TorvaldsMerge branch 'fixes' of git://git./linux/kernel/git...
2018-12-22 Linus TorvaldsMerge tag 'scsi-fixes' of git://git./linux/kernel/git...
2018-12-21 Linus TorvaldsMerge branch 'for-linus' of git://git./linux/kernel...
2018-12-21 Mark BrownMerge remote-tracking branch 'regulator/topic/coupled...
2018-12-21 Mark BrownMerge branch 'regulator-4.20' into regulator-linus
2018-12-21 Greg Kroah-HartmanMerge tag 'usb-serial-4.21-rc1' of https://git./linux...
2018-12-21 David S. MillerMerge git://git./linux/kernel/git/pablo/nf-next
2018-12-20 Jason GunthorpeMerge branch 'mlx5-next' into rdma.git
2018-12-20 Mark BrownMerge remote-tracking branches 'spi/topic/mem' and...
2018-12-20 Mark BrownMerge branch 'spi-4.21' into spi-next
2018-12-20 Mark BrownMerge branch 'spi-4.20' into spi-linus
2018-12-20 Linus TorvaldsMerge tag 'm68k-for-v4.20-tag2' of git://git./linux...
2018-12-20 Linus TorvaldsMerge tag 'kbuild-fixes-v4.20-2' of git://git./linux...
2018-12-19 Paolo BonziniMerge tag 'kvm-s390-next-4.21-1' of git://git./linux...
2018-12-19 Mark BrownMerge remote-tracking branch 'regmap/topic/irq' into...
2018-12-19 Mark BrownMerge branch 'regmap-4.21' into regmap-next
2018-12-19 David S. MillerMerge tag 'mac80211-next-for-davem-2018-12-19' of git...
2018-12-18 Linus TorvaldsMerge tag 'for-linus-20181218' of git://git.kernel...
2018-12-18 Linus TorvaldsMerge tag 'pci-v4.20-fixes-4' of git://git./linux/kerne...
2018-12-18 David S. MillerMerge branch 'master' of git://git./linux/kernel/git...
2018-12-18 Boris BrezillonMerge tag 'spi-nor/for-4.21' of git://git.infradead...
2018-12-18 Boris BrezillonMerge tag 'nand/for-4.21' of git://git.infradead.org...
next