Merge tag 'trace-v4.20' of git://git.kernel.org/pub/scm/linux/kernel/git/rostedt...
[sfrench/cifs-2.6.git] / kernel / events / uprobes.c
2018-10-30 Linus TorvaldsMerge tag 'trace-v4.20' of git://git./linux/kernel...
2018-10-30 Linus TorvaldsMerge tag 'trace-v4.19-rc8-3' of git://git./linux/kerne...
2018-10-30 Linus TorvaldsMerge tag 'for-linus-4.20a-rc1-tag' of git://git./linux...
2018-10-30 Linus TorvaldsMerge tag 'for-4.20-part2-tag' of git://git./linux...
2018-10-30 Linus TorvaldsMerge tag 'rpmsg-v4.20' of git://github.com/andersson...
2018-10-30 Linus TorvaldsMerge tag 'rproc-v4.20' of git://github.com/andersson...
2018-10-29 Linus TorvaldsMerge tag 'armsoc-soc' of git://git./linux/kernel/git...
2018-10-29 Linus TorvaldsMerge tag 'armsoc-drivers' of git://git./linux/kernel...
2018-10-29 Linus TorvaldsMerge tag 'armsoc-defconfig' of git://git./linux/kernel...
2018-10-29 Linus TorvaldsMerge tag 'armsoc-dt' of git://git./linux/kernel/git...
2018-10-29 Linus TorvaldsMerge branch 'i2c/for-4.20' of git://git./linux/kernel...
2018-10-29 Linus TorvaldsMerge tag 'media/v4.20-1' of git://git./linux/kernel...
2018-10-29 Linus TorvaldsMerge tag 'tty-4.20-rc1' of git://git./linux/kernel...
2018-10-29 Linus TorvaldsMerge tag 'staging-4.20-rc1' of git://git./linux/kernel...
2018-10-29 Linus TorvaldsMerge tag 'mailbox-v4.20' of git://git.linaro.org/landi...
2018-10-29 Linus TorvaldsMerge tag 'filesystems_for_v4.20-rc1' of git://git...
2018-10-29 Linus TorvaldsMerge tag 'for_v4.20-rc1' of git://git./linux/kernel...
2018-10-29 Linus TorvaldsMerge tag '9p-for-4.20' of git://github.com/martinetd...
2018-10-29 Linus TorvaldsMerge branch 'for-next' of git://git./linux/kernel...
2018-10-29 Linus TorvaldsMerge tag 'm68k-for-v4.20-tag1' of git://git./linux...
2018-10-29 Linus TorvaldsMerge tag 'csky-for-linus-4.20' of https://github.com...
2018-10-29 Linus TorvaldsMerge tag 'drm-next-2018-10-24' of git://anongit.freede...
2018-10-28 Linus TorvaldsMerge tag 'vla-v4.20-rc1' of git://git./linux/kernel...
2018-10-28 Linus TorvaldsMerge tag 'kbuild-v4.20' of git://git./linux/kernel...
2018-10-28 Linus TorvaldsMerge tag 'linux-kselftest-4.20-rc1' of git://git....
2018-10-28 Linus TorvaldsMerge branch 'xarray' of git://git.infradead.org/users...
2018-10-27 Linus TorvaldsMerge tag 'linux-watchdog-4.20-rc1' of git://linux...
2018-10-27 Linus TorvaldsMerge branch 'for-linus' of git://git./linux/kernel...
2018-10-27 Linus TorvaldsMerge tag 'rtc-4.20' of git://git./linux/kernel/git...
2018-10-27 Linus TorvaldsMerge tag 'led-fix-for-4.20-rc1' of git://git./linux...
2018-10-26 Linus TorvaldsMerge tag 'mips_4.20' of git://git./linux/kernel/git...
2018-10-26 Linus TorvaldsMerge tag 'mips_fixes_4.20_1' of git://git./linux/kerne...
2018-10-26 Linus TorvaldsMerge tag 'powerpc-4.20-1' of git://git./linux/kernel...
2018-10-26 Linus TorvaldsMerge tag 'nfs-for-4.20-1' of git://git.linux-nfs.org...
2018-10-26 Linus TorvaldsMerge tag '4.20-smb3-fixes' of git://git.samba.org...
2018-10-26 Linus TorvaldsMerge branch 'for-next' of git://git./linux/kernel...
2018-10-26 Linus TorvaldsMerge tag 'for-4.20/dm-changes' of git://git./linux...
2018-10-26 Linus TorvaldsMerge tag 'devicetree-for-4.20' of git://git./linux...
2018-10-26 Linus TorvaldsMerge branch 'linus' of git://git./linux/kernel/git...
2018-10-26 Linus TorvaldsMerge tag 'dma-mapping-4.20-1' of git://git.infradead...
2018-10-26 Linus TorvaldsMerge tag 'iommu-updates-v4.20' of git://git./linux...
2018-10-26 Linus TorvaldsMerge tag 'char-misc-4.20-rc1' of git://git./linux...
2018-10-26 Linus TorvaldsMerge tag 'driver-core-4.20-rc1' of git://git./linux...
2018-10-26 Linus TorvaldsMerge tag 'usb-4.20-rc1' of git://git./linux/kernel...
2018-10-26 Linus TorvaldsMerge tag 'for-linus' of git://git./linux/kernel/git...
2018-10-26 Linus TorvaldsMerge tag 'riscv-for-linus-4.20-mw0' of git://git....
2018-10-26 Linus TorvaldsMerge tag 'kvm-4.20-1' of git://git./virt/kvm/kvm
2018-10-26 Linus TorvaldsMerge branch 'for-4.20' of git://git./linux/kernel...
2018-10-26 Linus TorvaldsMerge tag 'printk-for-4.20' of git://git./linux/kernel...
2018-10-25 Linus TorvaldsMerge branch 'linus' of git://git./linux/kernel/git...
2018-10-25 Linus TorvaldsMerge branch 'next-loadpin' of git://git./linux/kernel...
2018-10-25 Linus TorvaldsMerge branch 'next-smack' of git://git./linux/kernel...
2018-10-25 Linus TorvaldsMerge branch 'next-tpm' of git://git./linux/kernel...
2018-10-25 Linus TorvaldsMerge branch 'next-integrity' of git://git./linux/kerne...
2018-10-25 Linus TorvaldsMerge branch 'work.lookup' of git://git./linux/kernel...
2018-10-25 Linus TorvaldsMerge branch 'work.alpha' of git://git./linux/kernel...
2018-10-25 Linus TorvaldsMerge branch 'work.compat' of git://git./linux/kernel...
2018-10-25 Linus TorvaldsMerge branch 'irq-core-for-linus' of git://git./linux...
2018-10-25 Linus TorvaldsMerge branch 'timers-core-for-linus' of git://git....
2018-10-25 Linus TorvaldsMerge tag 'sound-4.20-rc1' of git://git./linux/kernel...
2018-10-25 Linus TorvaldsMerge tag 'scsi-misc' of git://git./linux/kernel/git...
2018-10-25 Linus TorvaldsMerge tag 'pci-v4.20-changes' of git://git./linux/kerne...
2018-10-25 Linus TorvaldsMerge tag 'dmaengine-4.20-rc1' of git://git.infradead...
2018-10-25 Linus TorvaldsMerge tag 'edac_for_4.20' of git://git./linux/kernel...
2018-10-25 Linus TorvaldsMerge tag 'libnvdimm-for-4.20' of git://git./linux...
2018-10-25 Linus TorvaldsMerge tag 'for-v4.20' of git://git./linux/kernel/git...
2018-10-25 Linus TorvaldsMerge branch 'for-linus' of git://git./linux/kernel...
2018-10-25 Linus TorvaldsMerge tag 'backlight-next-4.20' of git://git./linux...
2018-10-25 Linus TorvaldsMerge tag 'mfd-next-4.20' of git://git./linux/kernel...
2018-10-24 Linus TorvaldsMerge tag 'docs-4.20' of git://git.lwn.net/linux
2018-10-24 Linus TorvaldsMerge tag 'ext4_for_linus' of git://git./linux/kernel...
2018-10-24 Linus TorvaldsMerge tag 'f2fs-for-4.20-rc1' of git://git./linux/kerne...
2018-10-24 Linus TorvaldsMerge tag 'xfs-4.20-merge-1' of git://git./fs/xfs/xfs...
2018-10-24 Linus TorvaldsMerge tag 'gfs2-4.20.fixes' of git://git./linux/kernel...
2018-10-24 Linus TorvaldsMerge tag 'for-linus-4.20-ofs1' of git://git./linux...
2018-10-24 Linus TorvaldsMerge branch 'fixes' of git://git./linux/kernel/git...
2018-10-24 Linus TorvaldsMerge tag 'jfs-for-4.20' of git://github.com/kleikamp...
2018-10-24 Linus TorvaldsMerge tag 'for-4.20-part1-tag' of git://git./linux...
2018-10-24 Linus TorvaldsMerge branch 'work.tty-ioctl' of git://git./linux/kerne...
2018-10-24 Linus TorvaldsMerge tag 'pstore-v4.20-rc1' of git://git./linux/kernel...
2018-10-24 Linus TorvaldsMerge branch 'next-general' of git://git./linux/kernel...
2018-10-24 Linus TorvaldsMerge tag 'selinux-pr-20181022' of git://git./linux...
2018-10-24 Linus TorvaldsMerge branch 'siginfo-linus' of git://git./linux/kernel...
2018-10-23 Jiri KosinaMerge branch 'for-4.20/multitouch' into for-linus
2018-10-23 Jiri KosinaMerge branch 'for-4.20/microsoft' into for-linus
2018-10-23 Jiri KosinaMerge branch 'for-4.20/logitech-highres' into for-linus
2018-10-23 Jiri KosinaMerge branch 'for-4.20/cougar' into for-linus
2018-10-23 Jiri KosinaMerge branch 'for-4.20/core' into for-linus
2018-10-23 Jiri KosinaMerge branch 'for-4.20/apple' into for-linus
2018-10-21 Mark BrownMerge branch 'spi-4.19' into spi-linus
2018-10-21 Mark BrownMerge branch 'asoc-4.19' into asoc-linus
2018-10-20 Greg Kroah-HartmanMerge branch 'for-linus' of git://git./linux/kernel...
2018-10-19 Mark BrownMerge remote-tracking branch 'asoc/for-4.19' into asoc...
2018-10-16 Greg Kroah-HartmanMerge tag 'selinux-pr-20181015' of git://git./linux...
2018-10-12 Greg Kroah-HartmanMerge branch 'for-linus' of git://git./linux/kernel...
2018-10-10 Russell KingMerge branches 'fixes', 'misc' and 'spectre' into for...
2018-10-04 Dave AirlieMerge branch 'drm-tda9950-fixes' of git://git.armlinux...
2018-10-03 Greg Kroah-HartmanMerge branch 'for-linus' of git://git./linux/kernel...
2018-10-02 David S. MillerMerge branch 'master' of git://git./linux/kernel/git...
2018-09-29 Greg Kroah-HartmanMerge branch 'for-linus' of git://git./linux/kernel...
next