Merge branch 'upstream-linus' of git://git.kernel.org/pub/scm/linux/kernel/git/jlbec...
[sfrench/cifs-2.6.git] / fs / ocfs2 / quota_global.c
2011-03-28 Linus TorvaldsMerge branch 'upstream-linus' of git://git./linux/kerne...
2011-03-28 Joel BeckerMerge branch 'mlog_replace_for_39' of git://repo.or...
2011-03-28 Linus TorvaldsMerge branch 'for-linus' of git://git./linux/kernel...
2011-03-28 Linus TorvaldsMerge branch 'omap-fixes-for-linus' of git://git./linux...
2011-03-28 Linus TorvaldsMerge branch 'for-2.6.39/drivers' of git://git.kernel...
2011-03-28 Linus TorvaldsMerge branch 'docs-next' of git://git.lwn.net/linux-2.6
2011-03-26 Linus TorvaldsMerge branch 'for_linus' of git://git./linux/kernel...
2011-03-26 Linus TorvaldsMerge git://git.infradead.org/battery-2.6
2011-03-26 Linus TorvaldsMerge branch 'for-linus' of git://git./linux/kernel...
2011-03-26 Linus TorvaldsMerge branch 'sched-fixes-for-linus' of git://git....
2011-03-26 Linus TorvaldsMerge branch 'perf-fixes-for-linus' of git://git./linux...
2011-03-26 Linus TorvaldsMerge branch 'x86-fixes-for-linus' of git://git./linux...
2011-03-25 Linus TorvaldsMerge branch 'for_linus' of git://git./linux/kernel...
2011-03-25 Artem BityutskiyMerge branch 'master' of git://git./linux/kernel/git...
2011-03-25 Linus TorvaldsMerge branch 'drm-core-next' of git://git./linux/kernel...
2011-03-24 Trond MyklebustMerge branch 'nfs-for-2.6.39' into nfs-for-next
2011-03-24 Linus TorvaldsMerge branch 'for-2.6.39/core' of git://git.kernel...
2011-03-24 Linus TorvaldsMerge branch 'v4l_for_linus' of git://git./linux/kernel...
2011-03-24 Linus TorvaldsMerge branch 'for-linus' of git://android.git./kernel...
2011-03-24 Linus TorvaldsMerge branch 'idle-release' of git://git./linux/kernel...
2011-03-24 Linus TorvaldsMerge branch 'for-2.6.39' of git://linux-nfs.org/~bfiel...
2011-03-24 Linus TorvaldsMerge git://git./linux/kernel/git/pkl/squashfs-linus
2011-03-24 Linus TorvaldsMerge branch 'for-linus' of git://git.open-osd.org...
2011-03-23 Linus TorvaldsMerge branch 'for-linus' of git://git./linux/kernel...
2011-03-23 Len BrownMerge branch 'linus' into release
2011-03-23 Linus TorvaldsMerge branch 'next' of git://git./linux/kernel/git...
2011-03-22 Linus TorvaldsMerge git://git./linux/kernel/git/sage/ceph-client
2011-03-22 Linus TorvaldsMerge branch 'for-linus' of git://git./linux/kernel...
2011-03-22 Linus TorvaldsMerge branch 'x86-fixes-for-linus' of git://git./linux...
2011-03-22 Linus TorvaldsMerge branch 'for-linus' of git://git./linux/kernel...
2011-03-22 Paul MundtMerge branch 'for-paul' of git://gitorious.org/linux...
2011-03-21 Ben DooksMerge branches 'for-2639/i2c/i2c-ce4100-v6', 'for-2639...
2011-03-21 Linus TorvaldsMerge branch 'kbuild' of git://git./linux/kernel/git...
2011-03-21 Linus TorvaldsMerge branch 'for-linus' of git://oss.sgi.com/xfs/xfs
2011-03-21 Linus TorvaldsMerge branch 'for-linus' of git://git./linux/kernel...
2011-03-21 Roland DreierMerge branch 'external-indirect' of git://git./linux...
2011-03-21 Linus TorvaldsMerge branch 'for-linus' of git://git./linux/kernel...
2011-03-21 Linus TorvaldsMerge branch 'for-linus' of git://git./linux/kernel...
2011-03-21 Linus TorvaldsMerge branch 'trivial' of git://git./linux/kernel/git...
2011-03-21 Linus TorvaldsMerge branch 'misc' of git://git./linux/kernel/git...
2011-03-21 Linus TorvaldsMerge branch 'packaging' of git://git./linux/kernel...
2011-03-20 Ben DooksMerge branch 'for-2639/i2c/i2c-u2c12' into for-linus...
2011-03-20 David S. MillerMerge branch 'vhost-net-next' of git://git./linux/kerne...
2011-03-20 Russell KingMerge branches 'fixes', 'pgt-next' and 'versatile'...
2011-03-20 Linus TorvaldsMerge branch 'for-linus' of git://git./linux/kernel...
2011-03-19 Linus TorvaldsMerge branch 'for-linus' of git://git./linux/kernel...
2011-03-19 Linus TorvaldsMerge branch 'for-linus' of git://git./linux/kernel...
2011-03-18 Linus TorvaldsMerge branch 'linux-next' of git://git./linux/kernel...
2011-03-18 Linus TorvaldsMerge branch 'for-linus' of git://git./linux/kernel...
2011-03-18 Linus TorvaldsMerge branch 'for-linus' of git://git./linux/kernel...
2011-03-18 Linus TorvaldsMerge branch 'linux-next' of git://git.infradead.org...
2011-03-18 Linus TorvaldsMerge branch 'linux-next' of git://git.infradead.org...
2011-03-18 Linus TorvaldsMerge branch 'for-linus' of git://git./linux/kernel...
2011-03-18 Linus TorvaldsMerge branch 'x86-fixes-for-linus' of git://git./linux...
2011-03-18 Linus TorvaldsMerge branches 'irq-fixes-for-linus' and 'sched-fixes...
2011-03-18 Linus TorvaldsMerge branch 'perf-fixes-for-linus' of git://git./linux...
2011-03-18 Linus TorvaldsMerge branch 'for-linus' of git://git./linux/kernel...
2011-03-18 Linus TorvaldsMerge branch 'for-linus' of git://git./linux/kernel...
2011-03-18 Linus TorvaldsMerge branch 'next' of git://git./linux/kernel/git...
2011-03-18 Linus TorvaldsMerge git://git./linux/kernel/git/cmetcalf/linux-tile
2011-03-18 Linus TorvaldsMerge branch 'omap-for-linus' of git://git./linux/kerne...
2011-03-18 Linus TorvaldsMerge branch 'for-linus' of git://codeaurora.org/quic...
2011-03-18 Linus TorvaldsMerge branch 'devel-stable' of /home/rmk/linux-2.6-arm
2011-03-18 Linus TorvaldsMerge branches 'defcfg', 'drivers' and 'cyberpro-next...
2011-03-18 Linus TorvaldsMerge branch 'stable/xen.pm.bug-fixes' of git://git...
2011-03-18 Linus TorvaldsMerge branches 'stable/irq.fairness' and 'stable/irq...
2011-03-18 Linus TorvaldsMerge branches 'stable/hvc-console', 'stable/gntalloc...
2011-03-18 Linus TorvaldsMerge git://git./linux/kernel/git/jejb/scsi-misc-2.6
2011-03-18 Linus TorvaldsMerge branch 'for_linus' of git://git./linux/kernel...
2011-03-18 Linus TorvaldsMerge branch 'nfs-for-2.6.39' of git://git.linux-nfs...
2011-03-18 Linus TorvaldsMerge branch 'for_linus' of git://git./linux/kernel...
2011-03-18 Linus TorvaldsMerge branch 'for-linus' of git://git./linux/kernel...
2011-03-18 Linus TorvaldsMerge branch 'for-linus/2639/i2c-1' of git://git.fluff...
2011-03-18 Linus TorvaldsMerge git://git./linux/kernel/git/wim/linux-2.6-watchdog
2011-03-17 Linus TorvaldsMerge branch 'hwmon-for-linus' of git://git./linux...
2011-03-17 Grant LikelyMerge remote-tracking branch 'origin' into spi/next
2011-03-17 Linus TorvaldsMerge branch 'for_linus' of git://git./linux/kernel...
2011-03-17 Linus TorvaldsMerge branch 'for-linus' of git://git390.marist.edu...
2011-03-17 Linus TorvaldsMerge git://git./linux/kernel/git/lethal/fbdev-2.6
2011-03-17 Linus TorvaldsMerge branch 'drm-core-next' of git://git./linux/kernel...
2011-03-17 Paul MundtMerge branch 'master' of git://git./linux/kernel/git...
2011-03-17 Linus TorvaldsMerge branch 'mnt_devname' of git://git./linux/kernel...
2011-03-17 Linus TorvaldsMerge branch 'for-linus' of git://git./linux/kernel...
2011-03-17 Linus TorvaldsMerge branch 'remove' of /home/rmk/linux-2.6-arm
2011-03-17 Linus TorvaldsMerge branch 'for-linus' of /home/rmk/linux-2.6-arm
2011-03-17 Linus TorvaldsMerge branch 'for-linus' of git://git./linux/kernel...
2011-03-17 Linus TorvaldsMerge branch 'release' of git://git./linux/kernel/git...
2011-03-17 Linus TorvaldsMerge branch 'devicetree/next' of git://git.secretlab...
2011-03-17 Linus TorvaldsMerge branch 'config' of git://git./linux/kernel/git...
2011-03-16 Linus TorvaldsMerge git://git./linux/kernel/git/davem/net-next-2.6
2011-03-16 Linus TorvaldsMerge branch 'staging-next' of git://git./linux/kernel...
2011-03-16 Linus TorvaldsMerge branch 'tty-next' of git://git./linux/kernel...
2011-03-16 Linus TorvaldsMerge branch 'driver-core-next' of git://git./linux...
2011-03-16 Linus TorvaldsMerge branch 'usb-next' of git://git./linux/kernel...
2011-03-16 Linus TorvaldsMerge branch 'for-linus' of git://git./linux/kernel...
2011-03-16 Linus TorvaldsMerge branch 'for-linus' of git://android.git./kernel...
2011-03-16 Linus TorvaldsMerge branch 'next' of git://git.monstr.eu/linux-2...
2011-03-16 Linus TorvaldsMerge branch 'x86-fixes-for-linus' of git://git./linux...
2011-03-16 Linus TorvaldsMerge branch 'x86-trampoline-for-linus' of git://git...
2011-03-16 Linus TorvaldsMerge branch 'for-linus' of git://git./linux/kernel...
next