Group short-lived and reclaimable kernel allocations
[sfrench/cifs-2.6.git] / fs / jbd / revoke.c
2007-10-16 Mel GormanGroup short-lived and reclaimable kernel allocations
2007-10-13 Dmitry TorokhovMerge /pub/scm/linux/kernel/git/torvalds/linux-2.6
2007-09-25 Linus TorvaldsMerge branch 'for-linus' of git://git./linux/kernel...
2007-09-12 Linus TorvaldsMerge branch 'for-linus' of git://git./linux/kernel...
2007-08-31 Linus TorvaldsMerge branch 'for-linus' of git://git./linux/kernel...
2007-07-23 David WoodhouseMerge branch 'master' of git://git./linux/kernel/git...
2007-07-22 Linus TorvaldsMerge /pub/scm/linux/kernel/git/jejb/scsi-misc-2.6
2007-07-22 Linus TorvaldsMerge branch 'for-linus' of git://git.o-hand.com/linux...
2007-07-22 Linus TorvaldsMerge branch 'for-linus' of git://git.o-hand.com/linux...
2007-07-22 Len BrownPull netlink into release branch
2007-07-22 Len BrownPull osi into release branch
2007-07-22 Len BrownPull video into release branch
2007-07-22 Len BrownPull throttle into release branch
2007-07-22 Len BrownPull misc into release branch
2007-07-22 Len BrownPull dock-bay into release branch
2007-07-22 Len BrownPull bugzilla-7880 into release branch
2007-07-22 Len BrownPull ec into release branch
2007-07-22 Len BrownPull sbs into release branch
2007-07-22 Len BrownPull battery into release branch
2007-07-22 Len BrownPull acpi-debug into release branch
2007-07-22 Len BrownPull acpica into release branch
2007-07-20 Linus TorvaldsMerge branch 'release' of git://git./linux/kernel/git...
2007-07-20 Linus TorvaldsMerge branch 'for-linus' of git://git./linux/kernel...
2007-07-20 Linus TorvaldsMerge /pub/scm/linux/kernel/git/gregkh/usb-2.6
2007-07-20 Linus TorvaldsMerge branch 'kmem_death' of /linux/kernel/git/lethal...
2007-07-20 Paul Mundtmm: Remove slab destructors from kmem_cache_create().
2007-07-19 Linus TorvaldsMerge branch 'release' of git://lm-sensors.org/kernel...
2007-07-19 Steve FrenchMerge branch 'master' of /linux/kernel/git/torvalds...
2007-07-17 Linus TorvaldsMerge git://git./linux/kernel/git/wim/linux-2.6-watchdog
2007-07-17 Linus TorvaldsMerge branch 'for-linus' of git://git./linux/kernel...
2007-07-17 Linus TorvaldsMerge branch 'release' of git://git./linux/kernel/git...
2007-07-17 Linus TorvaldsMerge branch 'merge' of git://git./linux/kernel/git...
2007-07-17 Linus TorvaldsMerge branch 'upstream-linus' of /linux/kernel/git...
2007-07-16 Linus TorvaldsMerge branch 'drm-patches' of ssh:///linux/kernel/git...
2007-07-16 Linus TorvaldsMerge git://git./linux/kernel/git/mingo/linux-2.6-sched
2007-07-16 Linus TorvaldsMerge branch 'upstream-linus' of git://git./linux/kerne...
2007-07-16 Linus TorvaldsMerge branch 'bsg' of git://git.kernel.dk/data/git...
2007-07-16 Linus TorvaldsMerge branch 'for-linus' of git://git.kernel.dk/data...
2007-07-16 Linus TorvaldsMerge branch 'master' of /linux/kernel/git/davem/sparc-2.6
2007-07-16 Linus TorvaldsMerge /pub/scm/linux/kernel/git/lethal/sh-2.6
2007-07-16 vignesh babuis_power_of_2(): jbd
2007-07-05 Linus TorvaldsMerge branch 'for-linus' of git://git./linux/kernel...
2007-06-13 Linus TorvaldsMerge branch 'for-linus' of git://git./linux/kernel...
2007-06-05 Linus TorvaldsMerge git://git.infradead.org/mtd-2.6
2007-06-04 Linus TorvaldsMerge branch 'for-linus' of git://git./linux/kernel...
2007-05-23 Linus TorvaldsMerge branch 'for-linus' of git://git./linux/kernel...
2007-05-11 Linus TorvaldsMerge branch 'master' of ssh:///linux/kernel/git/mcheha...
2007-05-11 Wim Van SebroeckMerge /pub/scm/linux/kernel/git/torvalds/linux-2.6
2007-05-11 Linus TorvaldsMerge branch 'upstream-fixes' of /linux/kernel/git...
2007-05-10 Linus TorvaldsMerge /linux/kernel/git/wim/linux-2.6-watchdog
2007-05-10 Linus TorvaldsMerge /pub/scm/linux/kernel/git/davem/sparc-2.6
2007-05-10 Linus TorvaldsMerge branch 'juju' of git://git./linux/kernel/git...
2007-05-10 Paul MackerrasMerge branch 'linux-2.6'
2007-05-10 Len BrownPull thermal into release branch
2007-05-10 Linus TorvaldsMerge branch 'for-linus' of /linux/kernel/git/roland...
2007-05-09 Jeff GarzikMerge branch 'upstream' of git://git./linux/kernel...
2007-05-09 Linus TorvaldsMerge /pub/scm/linux/kernel/git/bart/ide-2.6
2007-05-09 Linus TorvaldsMerge git://git./linux/kernel/git/aegl/linux-2.6
2007-05-09 Linus TorvaldsMerge git://git.infradead.org/mtd-2.6
2007-05-09 Linus TorvaldsMerge /pub/scm/linux/kernel/git/lethal/sh-2.6
2007-05-09 Linus TorvaldsMerge branch 'for-linus' of /home/rmk/linux-2.6-arm
2007-05-09 Linus TorvaldsMerge branch 'master' of git://git./linux/kernel/git...
2007-05-09 Linus TorvaldsMerge git://git./linux/kernel/git/bunk/trivial
2007-05-09 Uwe Kleine-Königfix file specification in comments
2007-05-09 Linus TorvaldsMerge /pub/scm/linux/kernel/git/herbert/crypto-2.6
2007-05-09 Linus TorvaldsMerge /pub/scm/linux/kernel/git/jejb/scsi-misc-2.6
2007-05-08 Linus TorvaldsMerge branch 'hwmon-for-linus' of git://jdelvare.pck...
2007-05-08 Linus TorvaldsMerge git://oss.sgi.com:8090/xfs/xfs-2.6
2007-05-08 Linus TorvaldsMerge branch 'reset-seq' of /linux/kernel/git/jgarzik...
2007-05-08 Linus TorvaldsMerge branch 'upstream-linus' of /linux/kernel/git...
2007-05-08 Linus TorvaldsMerge branch 'drm-patches' of /linux/kernel/git/airlied...
2007-05-08 Linus TorvaldsMerge /pub/scm/linux/kernel/git/dtor/input
2007-05-08 Linus TorvaldsMerge branch 'master' of git://git./linux/kernel/git...
2007-05-08 Linus TorvaldsMerge branch 'for-2.6.22' of git://git.kernel.dk/data...
2007-05-08 Linus TorvaldsMerge branch 'for-linus' of git://git./linux/kernel...
2007-05-08 Randy Dunlapheader cleaning: don't include smp_lock.h when not...
2007-02-03 Len BrownPull video into test branch
2007-01-17 David WoodhouseMerge branch 'master' of git://git./linux/kernel/git...
2006-12-20 Len BrownPull bugfix into test branch
2006-12-20 Len BrownPull platform-drivers into test branch
2006-12-16 Len BrownPull style into test branch
2006-12-16 Len BrownPull bugfix into test branch
2006-12-16 Len BrownPull trivial into test branch
2006-12-16 Len BrownPull platform-drivers into test branch
2006-12-16 Len BrownPull button into test branch
2006-12-16 Len BrownPull dock into test branch
2006-12-13 Russell King[ARM] Merge AT91 and devel branches
2006-12-12 Dave JonesMerge ../linus
2006-12-12 Dave JonesMerge ../linus
2006-12-12 Linus TorvaldsMerge branch 'for-linus' of git://git./linux/kernel...
2006-12-09 Linus TorvaldsMerge branch 'drm-patches' of git://git./linux/kernel...
2006-12-08 Linus TorvaldsMerge branch 'for-linus' of git://git./linux/kernel...
2006-12-08 Dmitry TorokhovMerge /pub/scm/linux/kernel/git/torvalds/linux-2.6
2006-12-07 Linus TorvaldsMerge branch 'for-linus' of /home/rmk/linux-2.6-arm
2006-12-07 Linus TorvaldsMerge branch 'release' of /linux/kernel/git/aegl/linux-2.6
2006-12-07 Linus TorvaldsMerge branch 'intx' of /linux/kernel/git/jgarzik/misc-2.6
2006-12-07 Trond MyklebustMerge branch 'master' of /home/trondmy/kernel/linux...
2006-12-07 Linus TorvaldsMerge branch 'upstream-linus' of /linux/kernel/git...
2006-12-07 Linus TorvaldsMerge /pub/scm/linux/kernel/git/steve/gfs2-2.6-nmw
2006-12-07 Linus TorvaldsMerge branch 'upstream-linus' of /linux/kernel/git...
next