Merge tag 'ext4_for_linus_stable' of git://git.kernel.org/pub/scm/linux/kernel/git...
[sfrench/cifs-2.6.git] / fs / ext4 / inode.c
2018-11-11 Linus TorvaldsMerge tag 'ext4_for_linus_stable' of git://git./linux...
2018-11-11 Linus TorvaldsMerge branch 'sched/urgent' of git://git./linux/kernel...
2018-11-10 Linus TorvaldsMerge tag 'tty-4.20-rc2' of git://git./linux/kernel...
2018-11-10 Linus TorvaldsMerge tag 'for-linus-4.20a-rc2-tag' of git://git./linux...
2018-11-09 Linus TorvaldsMerge tag 'devicetree-fixes-for-4.20-2' of git://git...
2018-11-09 Linus TorvaldsMerge tag 'for-linus-20181109' of git://git.kernel...
2018-11-09 Linus TorvaldsMerge tag 's390-4.20-2' of git://git./linux/kernel...
2018-11-08 Linus TorvaldsMerge tag 'led-fixes-for-4.20-rc2' of git://git./linux...
2018-11-07 Joonas LahtinenMerge tag 'gvt-fixes-2018-11-07' of https://github...
2018-11-06 Dave AirlieMerge branch 'etnaviv/fixes' of https://git.pengutronix...
2018-11-06 Vasily Averinext4: avoid buffer leak on shutdown in ext4_mark_iloc_d...
2018-11-06 Ingo MolnarMerge tag 'perf-urgent-for-mingo-4.20-20181106' of...
2018-11-06 Linus TorvaldsMerge branch 'spectre' of git://git.armlinux.org.uk...
2018-11-06 Jiri KosinaMerge branch 'master' into for-4.20/upstream-fixes
2018-11-06 David S. MillerMerge git://git./pub/scm/linux/kernel/git/pablo/nf
2018-11-04 Linus TorvaldsMerge tag 'tags/upstream-4.20-rc1' of git://git.infrade...
2018-11-04 Linus TorvaldsMerge tag 'nfs-for-4.20-2' of git://git.linux-nfs.org...
2018-11-04 Linus TorvaldsMerge branch 'timers-urgent-for-linus' of git://git...
2018-11-04 Linus TorvaldsMerge tag 'ntb-4.20' of git://github.com/jonmason/ntb
2018-11-04 Linus TorvaldsMerge branch 'sched-urgent-for-linus' of git://git...
2018-11-04 Linus TorvaldsMerge branch 'perf-urgent-for-linus' of git://git....
2018-11-03 Ingo MolnarMerge branch 'core/urgent' into x86/urgent, to pick...
2018-11-03 Linus TorvaldsMerge tag 'arm64-upstream' of git://git./linux/kernel...
2018-11-03 Linus TorvaldsMerge branch 'work.afs' of git://git./linux/kernel...
2018-11-03 Linus TorvaldsMerge tag 'scsi-misc' of git://git./linux/kernel/git...
2018-11-03 Olof JohanssonMerge tag 'omap-for-v4.20/omap1-fix-signed' of git...
2018-11-02 Linus TorvaldsMerge tag 'for-linus-20181102' of git://git.kernel...
2018-11-02 Linus TorvaldsMerge tag 'pwm/for-4.20-rc1' of git://git./linux/kernel...
2018-11-02 Linus TorvaldsMerge tag 'edac_for_4.20_2' of git://git./linux/kernel...
2018-11-02 Linus TorvaldsMerge tag 'sound-fix-4.20-rc1' of git://git./linux...
2018-11-02 Linus TorvaldsMerge tag 'drm-next-2018-11-02' of git://anongit.freede...
2018-11-02 Linus TorvaldsMerge tag 'apparmor-pr-2018-11-01' of git://git./linux...
2018-11-02 Linus TorvaldsMerge tag 'xfs-4.20-merge-2' of git://git./fs/xfs/xfs...
2018-11-02 Linus TorvaldsMerge tag 'powerpc-4.20-2' of git://git./linux/kernel...
2018-11-02 Linus TorvaldsMerge branch 'work.misc' of git://git./linux/kernel...
2018-11-02 Linus TorvaldsMerge branch 'work.afs' of git://git./linux/kernel...
2018-11-02 Linus TorvaldsMerge tag 'compiler-attributes-for-linus-4.20-rc1'...
2018-11-01 Linus TorvaldsMerge branch 'next-keys2' of git://git./linux/kernel...
2018-11-01 Linus TorvaldsMerge tag 'ovl-update-4.20' of git://git./linux/kernel...
2018-11-01 Linus TorvaldsMerge tag 'devicetree-fixes-for-4.20-1' of git://git...
2018-11-01 Linus TorvaldsMerge tag 'for_linus' of git://git./linux/kernel/git...
2018-11-01 Linus TorvaldsMerge tag 'xtensa-20181101' of git://github.com/jcmvbkb...
2018-11-01 Linus TorvaldsMerge tag 'stackleak-v4.20-rc1' of git://git./linux...
2018-11-01 Linus TorvaldsMerge branch 'for-4.20' of git://git./linux/kernel...
2018-11-01 Linus TorvaldsMerge tag 'platform-drivers-x86-v4.20-1' of git://git...
2018-10-31 Linus TorvaldsMerge tag 'tag-chrome-platform-for-v4.20' of git:/...
2018-10-31 Linus TorvaldsMerge tag 'riscv-for-linus-4.20-mw2' of git://git....
2018-10-31 Linus TorvaldsMerge branch 'for-linus-4.20-rc1' of git://git./linux...
2018-10-31 Linus TorvaldsMerge tag 'for-linus' of git://linux-c6x.org/git/projec...
2018-10-31 Linus TorvaldsMerge tag 'fuse-update-4.20' of git://git./linux/kernel...
2018-10-31 Linus TorvaldsMerge tag 'ceph-for-4.20-rc1' of git://github.com/ceph...
2018-10-31 Linus TorvaldsMerge tag 'fbdev-v4.20' of https://github.com/bzolnier...
2018-10-31 Linus TorvaldsMerge branch 'next' of git://git./linux/kernel/git...
2018-10-31 Linus TorvaldsMerge tag 'clk-for-linus' of git://git./linux/kernel...
2018-10-31 Linus TorvaldsMerge tag 'vfio-v4.20-rc1.v2' of git://github.com/awill...
2018-10-31 Linus TorvaldsMerge tag 'media/v4.20-2' of git://git./linux/kernel...
2018-10-30 Linus TorvaldsMerge tag 'nfsd-4.20' of git://linux-nfs.org/~bfields...
2018-10-30 Linus TorvaldsMerge tag 'cramfs_fixes' of git://git.linaro.org/people...
2018-10-30 Linus TorvaldsMerge tag 'trace-v4.20' of git://git./linux/kernel...
2018-10-30 Linus TorvaldsMerge tag 'trace-v4.19-rc8-3' of git://git./linux/kerne...
2018-10-30 Linus TorvaldsMerge tag 'for-linus-4.20a-rc1-tag' of git://git./linux...
2018-10-30 Linus TorvaldsMerge tag 'acpi-4.20-rc1-2' of git://git./linux/kernel...
2018-10-30 Linus TorvaldsMerge tag 'pm-4.20-rc1-2' of git://git./linux/kernel...
2018-10-30 Linus TorvaldsMerge tag 'for-4.20-part2-tag' of git://git./linux...
2018-10-30 Linus TorvaldsMerge tag 'rpmsg-v4.20' of git://github.com/andersson...
2018-10-30 Linus TorvaldsMerge tag 'rproc-v4.20' of git://github.com/andersson...
2018-10-29 Linus TorvaldsMerge tag 'armsoc-soc' of git://git./linux/kernel/git...
2018-10-29 Linus TorvaldsMerge tag 'armsoc-drivers' of git://git./linux/kernel...
2018-10-29 Linus TorvaldsMerge tag 'armsoc-defconfig' of git://git./linux/kernel...
2018-10-29 Linus TorvaldsMerge tag 'armsoc-dt' of git://git./linux/kernel/git...
2018-10-29 Linus TorvaldsMerge branch 'parisc-4.20-2' of git://git./linux/kernel...
2018-10-29 Linus TorvaldsMerge branch 'i2c/for-4.20' of git://git./linux/kernel...
2018-10-29 Linus TorvaldsMerge tag 'media/v4.20-1' of git://git./linux/kernel...
2018-10-29 Linus TorvaldsMerge tag 'tty-4.20-rc1' of git://git./linux/kernel...
2018-10-29 Linus TorvaldsMerge tag 'staging-4.20-rc1' of git://git./linux/kernel...
2018-10-29 Linus TorvaldsMerge tag 'mailbox-v4.20' of git://git.linaro.org/landi...
2018-10-29 Linus TorvaldsMerge tag 'filesystems_for_v4.20-rc1' of git://git...
2018-10-29 Linus TorvaldsMerge tag 'for_v4.20-rc1' of git://git./linux/kernel...
2018-10-29 Linus TorvaldsMerge tag '9p-for-4.20' of git://github.com/martinetd...
2018-10-29 Linus TorvaldsMerge branch 'for-next' of git://git./linux/kernel...
2018-10-29 Linus TorvaldsMerge tag 'm68k-for-v4.20-tag1' of git://git./linux...
2018-10-29 Linus TorvaldsMerge tag 'csky-for-linus-4.20' of https://github.com...
2018-10-29 Ingo MolnarMerge branch 'linus' into perf/urgent, to pick up fixes
2018-10-29 Ingo MolnarMerge branches 'x86/early-printk', 'x86/microcode'...
2018-10-29 Ingo MolnarMerge branch 'linus' into x86/urgent, to refresh the...
2018-10-29 Linus TorvaldsMerge git://git./linux/kernel/git/davem/net
2018-10-29 Linus TorvaldsMerge tag 'drm-next-2018-10-24' of git://anongit.freede...
2018-10-28 Linus TorvaldsMerge tag 'vla-v4.20-rc1' of git://git./linux/kernel...
2018-10-28 Linus TorvaldsMerge tag 'kbuild-v4.20' of git://git./linux/kernel...
2018-10-28 Linus TorvaldsMerge tag 'linux-kselftest-4.20-rc1' of git://git....
2018-10-28 Linus TorvaldsMerge branch 'xarray' of git://git.infradead.org/users...
2018-10-27 Linus TorvaldsMerge tag 'linux-watchdog-4.20-rc1' of git://linux...
2018-10-27 Linus TorvaldsMerge branch 'for-linus' of git://git./linux/kernel...
2018-10-27 Linus TorvaldsMerge tag 'rtc-4.20' of git://git./linux/kernel/git...
2018-10-27 Linus TorvaldsMerge tag 'led-fix-for-4.20-rc1' of git://git./linux...
2018-10-27 Linus TorvaldsMerge git://git./linux/kernel/git/davem/sparc
2018-10-26 Linus TorvaldsMerge tag 'mips_4.20' of git://git./linux/kernel/git...
2018-10-26 Linus TorvaldsMerge tag 'mips_fixes_4.20_1' of git://git./linux/kerne...
2018-10-26 Linus TorvaldsMerge tag 'powerpc-4.20-1' of git://git./linux/kernel...
2018-10-26 Linus TorvaldsMerge tag 'nfs-for-4.20-1' of git://git.linux-nfs.org...
next