Merge tag 'pinctrl-v4.15-1' of git://git.kernel.org/pub/scm/linux/kernel/git/linusw...
[sfrench/cifs-2.6.git] / drivers / pinctrl / stm32 / pinctrl-stm32.c
2017-11-16 Linus TorvaldsMerge tag 'pinctrl-v4.15-1' of git://git./linux/kernel...
2017-11-16 Linus TorvaldsMerge tag 'backlight-next-4.15' of git://git./linux...
2017-11-16 Linus TorvaldsMerge tag 'mfd-next-4.15' of git://git./linux/kernel...
2017-11-16 Linus TorvaldsMerge tag 'char-misc-4.15-rc1' of ssh://gitolite./linux...
2017-11-16 Linus TorvaldsMerge tag 'driver-core-4.15-rc1' of git://git./linux...
2017-11-16 Linus TorvaldsMerge tag 'drm-for-v4.15' of git://people.freedesktop...
2017-11-16 Linus TorvaldsMerge tag 'media/v4.15-1' of ssh://gitolite./linux...
2017-11-16 Linus TorvaldsMerge tag 'leaks-4.15-rc1' of git://github.com/tchardin...
2017-11-15 Linus TorvaldsMerge tag 'ipmi-for-4.15' of git://github.com/cminyard...
2017-11-15 Linus TorvaldsMerge tag 'pci-v4.15-changes' of git://git./linux/kerne...
2017-11-15 Linus TorvaldsMerge tag 'for-linus' of git://git./linux/kernel/git...
2017-11-15 Linus TorvaldsMerge branch 'for-4.15' of git://git./linux/kernel...
2017-11-15 Linus TorvaldsMerge branch 'for-4.15' of git://git./linux/kernel...
2017-11-15 Linus TorvaldsMerge branch 'for-4.15' of git://git./linux/kernel...
2017-11-15 Linus TorvaldsMerge branch 'for-4.15' of git://git./linux/kernel...
2017-11-15 Linus TorvaldsMerge tag 'modules-for-v4.15' of git://git./linux/kerne...
2017-11-15 Linus TorvaldsMerge tag 'mailbox-v4.15' of git://git.linaro.org/landi...
2017-11-15 Linus TorvaldsMerge tag 'for-v4.15' of git://git./linux/kernel/git...
2017-11-15 Linus TorvaldsMerge tag 'hsi-for-4.15' of git://git./linux/kernel...
2017-11-15 Linus TorvaldsMerge tag 'selinux-pr-20171113' of git://git./linux...
2017-11-15 Linus TorvaldsMerge tag 'audit-pr-20171113' of git://git./linux/kerne...
2017-11-15 Linus TorvaldsMerge git://git./linux/kernel/git/davem/net-next
2017-11-15 Linus TorvaldsMerge tag 'mips_4.15' of git://git./linux/kernel/git...
2017-11-15 Linus TorvaldsMerge tag 'arm64-upstream' of git://git./linux/kernel...
2017-11-15 Linus TorvaldsMerge tag 'riscv-for-linus-4.15-arch-v9-premerge' of...
2017-11-15 Linus TorvaldsMerge branch 'for-linus' of ssh://gitolite./linux/kerne...
2017-11-15 Linus TorvaldsMerge branch 'for-linus' of ssh://gitolite./linux/kerne...
2017-11-15 Linus TorvaldsMerge branch 'for-linus' of ssh://gitolite./linux/kerne...
2017-11-15 Linus TorvaldsMerge tag 'devicetree-for-4.15' of git://git./linux...
2017-11-15 Linus TorvaldsMerge tag 'leds_for_4.15rc1' of git://git./linux/kernel...
2017-11-15 Linus TorvaldsMerge branch 'for-linus' of git://git./linux/kernel...
2017-11-15 Linus TorvaldsMerge tag 'sound-4.15-rc1' of ssh://gitolite./linux...
2017-11-15 Linus TorvaldsMerge branch 'i2c/for-4.15' of ssh://gitolite./linux...
2017-11-15 Linus TorvaldsMerge tag 'gpio-v4.15-1' of ssh://gitolite./linux/kerne...
2017-11-15 Linus TorvaldsMerge tag 'dma-mapping-4.15' of git://git.infradead...
2017-11-15 Linus TorvaldsMerge tag 'dmaengine-4.15-rc1' of git://git.infradead...
2017-11-15 Linus TorvaldsMerge tag 'vfio-v4.15-rc1' of git://github.com/awilliam...
2017-11-15 Linus TorvaldsMerge tag 'iommu-v4.15-rc1' of git://github.com/awillia...
2017-11-15 Linus TorvaldsMerge tag 'scsi-misc' of git://git./linux/kernel/git...
2017-11-15 Linus TorvaldsMerge branch 'for-next' of git://git./linux/kernel...
2017-11-14 Linus TorvaldsMerge tag 'for-4.15/dm' of git://git./linux/kernel...
2017-11-14 Linus TorvaldsMerge branch 'for-4.15/block' of git://git.kernel.dk...
2017-11-14 Linus TorvaldsMerge tag 'configfs-for-4.15' of git://git.infradead...
2017-11-14 Linus TorvaldsMerge branch 'for_linus' of git://git./linux/kernel...
2017-11-14 Linus TorvaldsMerge branch 'fsnotify' of git://git./linux/kernel...
2017-11-14 Linus TorvaldsMerge tag 'dlm-4.15' of git://git./linux/kernel/git...
2017-11-14 Linus TorvaldsMerge tag 'gfs2-4.15.fixes' of git://git./linux/kernel...
2017-11-14 Linus TorvaldsMerge tag 'jfs-4.15' of git://github.com/kleikamp/linux...
2017-11-14 Linus TorvaldsMerge branch 'for-4.15' of git://git./linux/kernel...
2017-11-14 Linus TorvaldsMerge tag 'xfs-4.15-merge-1' of git://git./fs/xfs/xfs...
2017-11-14 Linus TorvaldsMerge tag 'ext4_for_linus' of git://git./linux/kernel...
2017-11-14 Linus TorvaldsMerge tag 'fscrypt-for-linus' of git://git./linux/kerne...
2017-11-14 Linus TorvaldsMerge branch 'linus' of git://git./linux/kernel/git...
2017-11-14 Linus TorvaldsMerge tag 'usb-4.15-rc1' of git://git./linux/kernel...
2017-11-14 Linus TorvaldsMerge tag 'tty-4.15-rc1' of git://git./linux/kernel...
2017-11-14 Linus TorvaldsMerge tag 'staging-4.15-rc1' of git://git./linux/kernel...
2017-11-14 Linus TorvaldsMerge tag 'devprop-4.15-rc1' of git://git./linux/kernel...
2017-11-14 Linus TorvaldsMerge tag 'acpi-4.15-rc1' of git://git./linux/kernel...
2017-11-14 Linus TorvaldsMerge tag 'pm-4.15-rc1' of git://git./linux/kernel...
2017-11-14 Linus TorvaldsMerge branch 'x86-timers-for-linus' of git://git./linux...
2017-11-14 Linus TorvaldsMerge branch 'x86-cache-for-linus' of git://git./linux...
2017-11-14 Linus TorvaldsMerge branch 'smp-hotplug-for-linus' of git://git....
2017-11-14 Linus TorvaldsMerge branch 'timers-core-for-linus' of git://git....
2017-11-14 Linus TorvaldsMerge branch 'irq-core-for-linus' of git://git./linux...
2017-11-14 Dmitry TorokhovMerge branch 'next' into for-linus
2017-11-10 Linus TorvaldsMerge branch 'for-linus' of git://git./linux/kernel...
2017-11-10 Mark BrownMerge remote-tracking branches 'spi/topic/armada',...
2017-11-10 Mark BrownMerge remote-tracking branches 'asoc/topic/samsung...
2017-11-10 Mark BrownMerge remote-tracking branches 'asoc/topic/rl6231'...
2017-11-10 Mark BrownMerge remote-tracking branches 'asoc/topic/dwc', 'asoc...
2017-11-10 Mark BrownMerge remote-tracking branches 'asoc/topic/bcm2835...
2017-11-10 Mark BrownMerge remote-tracking branches 'asoc/topic/ac97', ...
2017-11-10 Mark BrownMerge remote-tracking branch 'asoc/topic/rcar' into...
2017-11-09 Linus WalleijMerge branch 'gpio-irqchip-rework' of /home/linus/linux...
2017-11-07 Ingo MolnarMerge branch 'linus' into x86/apic, to resolve conflicts
2017-11-06 Mark BrownMerge remote-tracking branches 'regmap/topic/const...
2017-11-04 Linus TorvaldsMerge branch 'for-linus' of git://git./linux/kernel...
2017-11-02 Marc ZyngierMerge tag 'v4.14-rc3' into irq/irqchip-4.15
2017-11-01 Mark BrownMerge remote-tracking branches 'asoc/fix/topology'...
2017-10-28 Linus TorvaldsMerge branch 'for-linus' of git://git./linux/kernel...
2017-10-26 Mark BrownMerge remote-tracking branches 'asoc/fix/topology'...
2017-10-26 Mark BrownMerge remote-tracking branches 'asoc/fix/rt5514', ...
2017-10-26 Mark BrownMerge remote-tracking branches 'asoc/fix/adau17x1'...
2017-10-26 Mark BrownMerge remote-tracking branch 'asoc/fix/rockchip' into...
2017-10-26 Mark BrownMerge remote-tracking branch 'asoc/fix/rcar' into asoc...
2017-10-25 Mark BrownMerge remote-tracking branches 'spi/fix/armada', 'spi...
2017-10-23 Dmitry TorokhovMerge tag 'v4.14-rc6' into next
2017-10-22 Linus TorvaldsMerge branch 'for-linus' of git://git./linux/kernel...
2017-10-22 Linus TorvaldsMerge branch 'for-linus' of git://git./linux/kernel...
2017-10-20 Linus WalleijMerge tag 'sh-pfc-for-v4.15-tag2' of git://git./linux...
2017-10-20 Ingo MolnarMerge branch 'x86/urgent' into x86/mm, to pick up fixes
2017-10-18 Linus TorvaldsMerge tag 'trace-v4.14-rc3' of git://git./linux/kernel...
2017-10-17 Linus TorvaldsMerge tag 'media/v4.14-2' of git://git./linux/kernel...
2017-10-13 Mark BrownMerge branch 'topic/namespace' of git://git./linux...
2017-10-12 Linus TorvaldsMerge branch 'for-linus' of git://git./linux/kernel...
2017-10-12 Thomas GleixnerMerge branch 'irq/urgent' into x86/apic
2017-10-09 Dave AirlieMerge branch 'drm-next-4.15' of git://people.freedeskto...
2017-10-07 Linus WalleijMerge tag 'sh-pfc-for-v4.15-tag1' of git://git./linux...
2017-10-07 Linus WalleijMerge branch 'pinconf-rename' into devel
2017-10-06 Linus TorvaldsMerge branch 'for-4.14-rc4' of git://git./linux/kernel...
next