V4L/DVB (7495): s5h1409: fix blown-away bit in function s5h1409_set_gpio
[sfrench/cifs-2.6.git] / drivers / media / dvb / frontends / s5h1409.c
2008-04-06 Michael KrufkyV4L/DVB (7495): s5h1409: fix blown-away bit in function...
2008-02-07 Linus TorvaldsMerge branch 'for-linus' of git://git./linux/kernel...
2008-02-07 Len BrownMerge branches 'release', 'misc' and 'misc-2.6.25'...
2008-02-07 Len BrownMerge branches 'release' and 'ppc-workaround' into...
2008-02-07 Len BrownMerge branches 'release' and 'hp-cid' into release
2008-02-07 Len BrownMerge branches 'release' and 'gpe-ack' into release
2008-02-07 Len BrownMerge branches 'release', 'cpuidle-2.6.25' and 'idle...
2008-02-07 Len BrownMerge branches 'release', 'bugzilla-6217', 'bugzilla...
2008-02-07 Len BrownMerge branches 'release' and 'autoload' into release
2008-02-07 Len BrownMerge branches 'release', 'asus', 'sony-laptop' and...
2008-02-07 Len BrownMerge branches 'release', 'acpi_pm_device_sleep_state...
2008-02-06 Linus TorvaldsMerge branch 'dmapool' of git://git./linux/kernel/git...
2008-02-03 David WoodhouseMerge git://git.infradead.org/~dedekind/ubi-2.6
2008-02-03 David WoodhouseMerge git://git.infradead.org/~kmpark/onenand-mtd-2.6
2008-02-03 David WoodhouseMerge git://git./linux/kernel/git/torvalds/linux-2...
2008-02-01 Linus TorvaldsMerge branch 'task_killable' of git://git./linux/kernel...
2008-01-31 Paul MackerrasMerge branch 'linux-2.6'
2008-01-28 Linus TorvaldsMerge git://git./linux/kernel/git/wim/linux-2.6-watchdog
2008-01-27 Linus TorvaldsMerge git://git./linux/kernel/git/sfrench/cifs-2.6
2008-01-26 Linus TorvaldsMerge git://git./linux/kernel/git/jejb/scsi-misc-2.6
2008-01-26 Linus TorvaldsMerge git://git./linux/kernel/git/herbert/crypto-2.6
2008-01-26 Linus TorvaldsMerge branch 'upstream-linus' of git://git./linux/kerne...
2008-01-26 Linus TorvaldsMerge branch 'upstream-linus' of git://git./linux/kerne...
2008-01-25 Linus TorvaldsMerge branch 'for-linus' of git://git./linux/kernel...
2008-01-25 Linus TorvaldsMerge git://git./linux/kernel/git/mchehab/v4l-dvb
2008-01-25 Steven TothV4L/DVB (7041): s5h1409: Bug fix for parallel support
2008-01-25 Steven TothV4L/DVB (7008): s5h1409: Ensure the silicon is initiali...
2008-01-25 Michael KrufkyV4L/DVB (6822): s5h1409: use VSB IF frequency ( 44...
2008-01-25 Michael KrufkyV4L/DVB (6821): s5h1409: fix IF frequency configuration
2008-01-25 Linus TorvaldsMerge git://git./linux/kernel/git/herbert/crypto-2.6
2008-01-17 Linus TorvaldsMerge branch 'for-linus' of git://git./linux/kernel...
2008-01-14 Linus TorvaldsMerge branch 'for-linus' of git://git./linux/kernel...
2008-01-11 Len BrownPull bugzilla-9194 into release branch
2008-01-11 Linus TorvaldsMerge git://git./linux/kernel/git/herbert/crypto-2.6
2007-12-28 Linus TorvaldsMerge git://git./linux/kernel/git/herbert/crypto-2.6
2007-12-23 Jeff GarzikMerge branch 'fixes-jgarzik' of git://git./linux/kernel...
2007-12-21 Paul MackerrasMerge branch 'linux-2.6'
2007-12-19 Linus TorvaldsMerge git://git./linux/kernel/git/jejb/scsi-rc-fixes-2.6
2007-12-18 Linus TorvaldsMerge branch 'for-linus' of git://git./linux/kernel...
2007-12-18 Linus TorvaldsMerge branch 'upstream-linus' of git://git./linux/kerne...
2007-12-17 Linus TorvaldsMerge git://git.linux-nfs.org/pub/linux/nfs-2.6
2007-12-17 Linus TorvaldsMerge git://git./linux/kernel/git/gregkh/pci-2.6
2007-12-17 Linus TorvaldsMerge git://git./linux/kernel/git/gregkh/driver-2.6
2007-12-17 Linus TorvaldsMerge git://git./linux/kernel/git/gregkh/usb-2.6
2007-12-17 Linus TorvaldsMerge git://git./linux/kernel/git/bart/ide-2.6
2007-12-17 Linus TorvaldsMerge git://git./linux/kernel/git/mchehab/v4l-dvb
2007-12-13 Steven TothV4L/DVB (6820): s5h1409: QAM SNR related fixes
2007-12-10 Linus TorvaldsMerge branch 'for-linus' of git://oss.sgi.com:8090...
2007-11-27 Linus TorvaldsMerge branch 'for-linus' of git://git./linux/kernel...
2007-11-20 Len BrownPull thinkpad-2.6.24 into release branch
2007-11-20 Len BrownPull cpuidle into release branch
2007-11-17 Linus TorvaldsMerge /pub/scm/linux/kernel/git/davej/cpufreq
2007-11-13 Paul MackerrasMerge branch 'for-2.6.24' of /linux/kernel/git/galak...
2007-11-12 Linus TorvaldsMerge git://git./linux/kernel/git/sfrench/cifs-2.6
2007-11-09 Linus TorvaldsMerge master.kernel.org:/home/rmk/linux-2.6-arm
2007-11-09 Linus TorvaldsMerge branch 'merge' of git://git./linux/kernel/git...
2007-11-09 Paul MundtMerge /pub/scm/linux/kernel/git/lethal/sh64-2.6
2007-11-06 Linus TorvaldsMerge branch 'upstream-linus' of /linux/kernel/git...
2007-11-06 Linus TorvaldsMerge branch 'upstream-linus' of /linux/kernel/git...
2007-11-05 Linus TorvaldsMerge branch 'for-linus' of git://git.o-hand.com/linux...
2007-11-05 Linus TorvaldsMerge /pub/scm/linux/kernel/git/gregkh/pci-2.6
2007-11-05 Linus TorvaldsMerge git://git./linux/kernel/git/bart/ide-2.6
2007-11-05 Linus TorvaldsMerge branch 'master' of git://git./linux/kernel/git...
2007-11-04 Steven TothV4L/DVB (6402): s5h1409: Fix broken QAM support
2007-10-29 Len BrownPull cpuidle into release branch
2007-10-23 Linus TorvaldsMerge git://git.infradead.org/battery-2.6
2007-10-19 Linus TorvaldsMerge branch 'release' of git://git./linux/kernel/git...
2007-10-19 Linus TorvaldsMerge git://git./linux/kernel/git/sfrench/cifs-2.6
2007-10-17 Linus TorvaldsMerge branch 'for-linus' of git://oss.sgi.com:8090...
2007-10-15 Linus TorvaldsMerge branch 'locks' of git://linux-nfs.org/~bfields...
2007-10-15 Linus TorvaldsMerge git://git.linux-nfs.org/pub/linux/nfs-2.6
2007-10-15 Linus TorvaldsMerge /pub/scm/linux/kernel/git/jejb/scsi-misc-2.6
2007-10-15 Linus TorvaldsMerge branch 'nfs-server-stable' of git://linux-nfs...
2007-10-14 Linus TorvaldsMerge branch 'release' of git://lm-sensors.org/kernel...
2007-10-14 David WoodhouseMerge branch 'master' of git://git.infradead.org/~dedek...
2007-10-13 Linus TorvaldsMerge git://git./linux/kernel/git/lethal/sh64-2.6
2007-10-13 Linus TorvaldsMerge git://git./linux/kernel/git/lethal/sh-2.6
2007-10-13 David WoodhouseMerge branch 'master' of git://git./linux/kernel/git...
2007-10-13 Dmitry TorokhovMerge /pub/scm/linux/kernel/git/torvalds/linux-2.6
2007-10-12 Russell KingMerge branches 'omap1-upstream' and 'omap2-upstream...
2007-10-12 Linus TorvaldsMerge /pub/scm/linux/kernel/git/davej/cpufreq
2007-10-12 Linus TorvaldsMerge branch 'for-linus' of git://git./linux/kernel...
2007-10-12 Linus TorvaldsMerge git://git./linux/kernel/git/steve/gfs2-2.6-nmw
2007-10-12 Linus TorvaldsMerge branch 'master' of git://git./linux/kernel/git...
2007-10-12 Linus TorvaldsMerge branch 'upstream-fixes' of /linux/kernel/git...
2007-10-12 Linus TorvaldsMerge branch 'for-linus' of git://git./linux/kernel...
2007-10-12 Linus TorvaldsMerge branch 'master' of git://git./linux/kernel/git...
2007-10-12 Linus TorvaldsMerge branch 'upstream' of git://ftp.linux-mips.org...
2007-10-12 Linus TorvaldsMerge git://git./linux/kernel/git/bart/ide-2.6
2007-10-12 Linus TorvaldsMerge branch 'for-linus' of git://git.o-hand.com/linux...
2007-10-12 Linus TorvaldsMerge branch 'for-linus' of git://git.o-hand.com/linux...
2007-10-12 Linus TorvaldsMerge branch 'dmi-const' of git://git./linux/kernel...
2007-10-12 Linus TorvaldsMerge branch 'block-2.6.24' of git://git.kernel.dk...
2007-10-12 Linus TorvaldsMerge branch 'for-linus' of git://git./linux/kernel...
2007-10-12 Linus TorvaldsMerge branch 'for-linus' of git://git./linux/kernel...
2007-10-12 Linus TorvaldsMerge branch 'master' of git://git./linux/kernel/git...
2007-10-10 Michael KrufkyV4L/DVB (5950): whitespace cleanup for mt2131 and s5h1409
2007-10-10 Michael KrufkyV4L/DVB (5949): s5h1409: use ARRAY_SIZE macro when...
2007-10-10 Steven TothV4L/DVB (5948): Adding support for the S5H1409/CX24227...