Merge branch 'release' of git://git.kernel.org/pub/scm/linux/kernel/git/lenb/linux...
[sfrench/cifs-2.6.git] / drivers / acpi / Kconfig
2011-05-29 Linus TorvaldsMerge branch 'release' of git://git./linux/kernel/git...
2011-05-29 Linus TorvaldsMerge branch 'idle-release' of git://git./linux/kernel...
2011-05-29 Len BrownMerge branch 'ec-cleanup' into release
2011-05-29 Len BrownMerge branches 'acpica', 'aml-custom', 'bugzilla-16548...
2011-05-29 Thomas RenningerACPI: Split out custom_method functionality into an...
2011-05-28 Linus TorvaldsMerge branch 'for-usb-next' of git://git./linux/kernel...
2011-05-28 Linus TorvaldsMerge branch 'next' of git://git./linux/kernel/git...
2011-05-28 Ingo MolnarMerge branch 'rcu/urgent' of git://git./linux/kernel...
2011-05-28 Grant LikelyMerge branch 'for_2.6.40/gpio-move' of git://git./linux...
2011-05-28 Linus TorvaldsMerge git://git.infradead.org/mtd-2.6
2011-05-28 Linus TorvaldsMerge git://git./linux/kernel/git/jejb/scsi-misc-2.6
2011-05-27 Russell KingMerge branches 'devel', 'devel-stable' and 'fixes'...
2011-05-27 Linus TorvaldsMerge branch 'for-linus' of git://git./linux/kernel...
2011-05-27 Linus TorvaldsMerge branch 'for-linus' of git://git./linux/kernel...
2011-05-27 Linus TorvaldsMerge git://git./linux/kernel/git/davem/net-2.6
2011-05-27 Linus TorvaldsMerge branch 'for-linus' of git://git./linux/kernel...
2011-05-27 Linus TorvaldsMerge branch 'docs-move' of git://git./linux/kernel...
2011-05-27 Linus TorvaldsMerge git://git./linux/kernel/git/sfrench/cifs-2.6
2011-05-27 Linus TorvaldsMerge branch 'linux-next' of git://git./linux/kernel...
2011-05-27 Linus TorvaldsMerge branch 'v4l_for_linus' of git://git./linux/kernel...
2011-05-27 Linus TorvaldsMerge git://git.infradead.org/battery-2.6
2011-05-27 Linus TorvaldsMerge branch 'for-linus' of git://git./linux/kernel...
2011-05-27 Ingo MolnarMerge branch 'tip/perf/urgent' of git://git./linux...
2011-05-27 Ingo MolnarMerge branch 'urgent' of git://git./linux/kernel/git...
2011-05-27 Linus TorvaldsMerge branch 'upstream/tidy-xen-mmu-2.6.39' of git...
2011-05-27 Linus TorvaldsMerge git://git./linux/kernel/git/pkl/squashfs-linus
2011-05-26 Benjamin HerrenschmidtMerge remote branch 'kumar/merge' into merge
2011-05-26 Linus TorvaldsMerge branch 'trivial' of git://git./linux/kernel/git...
2011-05-26 Linus TorvaldsMerge branch 'x86-vdso-for-linus' of git://git./linux...
2011-05-26 Linus TorvaldsMerge branches 'core-fixes-for-linus' and 'irq-fixes...
2011-05-26 Linus TorvaldsMerge branch 'gpio/next' of git://git.secretlab.ca...
2011-05-26 Linus TorvaldsMerge branch 'for-linus' of git://git./linux/kernel...
2011-05-26 Linus TorvaldsMerge branch 'spi/next' of git://git.secretlab.ca/git...
2011-05-26 Linus TorvaldsMerge branch 'omap-for-linus' of git://git./linux/kerne...
2011-05-26 Linus TorvaldsMerge branch 'linux-next' of git://git./linux/kernel...
2011-05-26 Linus TorvaldsMerge branch 'for-linus' of git://git./linux/kernel...
2011-05-26 Linus TorvaldsMerge branch 'for-linus' of git://oss.sgi.com/xfs/xfs
2011-05-26 Linus TorvaldsMerge branch 'for_linus' of git://git./linux/kernel...
2011-05-26 Linus TorvaldsMerge branch 'for-linus' of git://git./linux/kernel...
2011-05-26 Ingo MolnarMerge branch 'linus' into x86/urgent
2011-05-26 Ingo MolnarMerge branch 'linus' into perf/urgent
2011-05-26 Linus TorvaldsMerge git://git./linux/kernel/git/ebiederm/linux-2...
2011-05-26 Linus TorvaldsMerge git://git./linux/kernel/git/davem/net-2.6
2011-05-25 Linus TorvaldsMerge branch 'for-linus' of git://git./linux/kernel...
2011-05-25 Linus TorvaldsMerge branch 'kconfig-for-40' of git://git./linux/kerne...
2011-05-25 Linus TorvaldsMerge branch 'for-2.6.40' of git://git./linux/kernel...
2011-05-25 Linus TorvaldsMerge branch 'hwmon-for-linus' of git://git./linux...
2011-05-25 Jean DelvareMove ACPI power meter driver to hwmon
2011-05-24 James MorrisMerge branch 'master' of git://git.infradead.org/users...
2011-05-24 Dmitry TorokhovMerge branch 'next' into for-linus
2011-05-23 Ingo MolnarMerge commit '559fa6e76b27' into perf/urgent
2011-05-23 Chris MasonMerge branch 'for-chris' of git://git./linux/kernel...
2011-05-23 Linus TorvaldsMerge git://git./linux/kernel/git/davem/ide-2.6
2011-05-22 Linus TorvaldsMerge branch 'viafb-next' of git://github.com/schandina...
2011-05-22 Chris MasonMerge branch 'allocator' of git://git./linux/kernel...
2011-05-22 Takashi IwaiMerge branch 'topic/lola' into for-linus
2011-05-21 Chris MasonMerge branch 'ino-alloc' of git://repo.or.cz/linux...
2011-05-20 Linus TorvaldsMerge branch 'x86-platform-for-linus' of git://git...
2011-05-19 Linus TorvaldsMerge branches 'stable/irq', 'stable/p2m.bugfixes'...
2011-05-19 Linus TorvaldsMerge branches 'stable/backend.base.v3' and 'stable...
2011-05-19 Linus TorvaldsMerge branch 'stable/broadcom.ibft' of git://git./linux...
2011-05-15 Linus TorvaldsMerge git://git./linux/kernel/git/mason/btrfs-unstable
2011-05-14 Thomas GleixnerMerge branch 'consolidate-clksrc-i8253' of ~rmk/linux...
2011-05-12 James MorrisMerge branch 'for-linus' of git://git.infradead.org...
2011-05-12 Linus TorvaldsMerge branch 'for-linus' of git://git./linux/kernel...
2011-05-10 Stefan RichterMerge tag 'v2.6.39-rc7'
2011-05-10 Takashi IwaiMerge branch 'for-2.6.40' of git://git./linux/kernel...
2011-05-04 Linus TorvaldsMerge branch 'fixes' of git://git./linux/kernel/git...
2011-05-04 James MorrisMerge branch 'for-linus' of git://git.infradead.org...
2011-05-03 Linus TorvaldsMerge branch 'for-linus' of git://git./linux/kernel...
2011-04-26 Linus TorvaldsMerge git://git./linux/kernel/git/mason/btrfs-unstable
2011-04-23 Dmitry TorokhovMerge commit 'v2.6.39-rc4' into next
2011-04-21 Linus TorvaldsMerge git://git.infradead.org/iommu-2.6
2011-04-19 Paul MundtMerge branch 'viafb-next' of git://github.com/schandina...
2011-04-18 Linus TorvaldsMerge branch 'for-linus' of git://git./linux/kernel...
2011-04-18 Linus TorvaldsMerge git://git./linux/kernel/git/mason/btrfs-unstable
2011-04-15 Linus TorvaldsMerge branch 'for-linus' of git://git./linux/kernel...
2011-04-11 Linus TorvaldsMerge branch 'for-2.6.39' of git://linux-nfs.org/~bfiel...
2011-04-06 Vinod KoulMerge branch 'old_next' into next
2011-04-05 Linus TorvaldsMerge branch 'drm-intel-fixes' of git://git./linux...
2011-04-05 Linus TorvaldsMerge branch 'for-linus' of git://git./linux/kernel...
2011-04-05 Linus TorvaldsMerge branch 'for-linus' of git://git./linux/kernel...
2011-04-04 John W. LinvilleMerge branch 'wireless-next-2.6' of git://git./linux...
2011-04-04 Linus TorvaldsMerge branch 'v4l_for_linus' of git://git./linux/kernel...
2011-04-03 Mark BrownMerge branch 'for-2.6.39' into for-2.6.40
2011-04-03 Mark BrownMerge branch 'for-2.6.39' of git://git./linux/kernel...
2011-04-01 Dave AirlieMerge remote branch 'keithp/drm-intel-fixes' of /ssd...
2011-03-30 Linus TorvaldsMerge git://git./linux/kernel/git/sage/ceph-client
2011-03-30 Takashi IwaiMerge branch 'for-2.6.39' of git://git./linux/kernel...
2011-03-29 James MorrisMerge branch 'next-queue' into next
2011-03-29 Ingo MolnarMerge branch 'core' of git://git./linux/kernel/git...
2011-03-29 Paul MundtMerge branch 'common/fbdev' of /linux/kernel/git/lethal...
2011-03-28 Linus TorvaldsMerge branch 'for-linus' of git://oss.sgi.com/xfs/xfs
2011-03-28 Linus TorvaldsMerge branch 'for-linus' of git://www.jni.nu/cris
2011-03-28 Linus TorvaldsMerge branch 'for-linus-unmerged' of git://git./linux...
2011-03-28 Linus TorvaldsMerge branch 'upstream-linus' of git://git./linux/kerne...
2011-03-28 Russell KingMerge git://git./linux/kernel/git/nico/orion into fixes
2011-03-28 Takashi IwaiMerge branch 'fix/misc' into topic/misc
2011-03-28 Takashi IwaiMerge branch 'fix/hda' into topic/hda
2011-03-28 Takashi IwaiMerge branch 'for-2.6.39' of git://git./linux/kernel...
next