Merge branch 'for-linus' of git://git.kernel.org/pub/scm/linux/kernel/git/x86/linux...
[sfrench/cifs-2.6.git] / arch / powerpc / Makefile
2008-03-09 Linus TorvaldsMerge git://git./linux/kernel/git/herbert/crypto-2.6
2008-03-06 Linus TorvaldsMerge git://git./linux/kernel/git/herbert/crypto-2.6
2008-03-03 Paul MackerrasMerge branch 'master' of git://git./linux/kernel/git...
2008-03-03 Paul MackerrasMerge branch 'for-2.6.25' of /linux/kernel/git/jwboyer...
2008-03-01 Steve FrenchMerge branch 'master' of /linux/kernel/git/torvalds...
2008-02-29 Linus TorvaldsMerge branch 'avr32-fixes' of git://git./linux/kernel...
2008-02-27 Christoph LameterMerge branch 'master' of git://git./linux/kernel/git...
2008-02-26 Linus TorvaldsMerge branch 'for-linus' of git://git./linux/kernel...
2008-02-26 Lachlan McIlroyMerge git://git./linux/kernel/git/torvalds/linux-2...
2008-02-24 Linus TorvaldsMerge git://git./linux/kernel/git/davem/net-2.6
2008-02-24 Linus TorvaldsMerge git://git./linux/kernel/git/davem/sparc-2.6
2008-02-24 David S. MillerMerge branch 'master' of ../linux-2.6/
2008-02-23 Linus TorvaldsMerge git://git./linux/kernel/git/jejb/scsi-rc-fixes-2.6
2008-02-22 Linus TorvaldsMerge branch 'release' of git://lm-sensors.org/kernel...
2008-02-22 Linus TorvaldsMerge branch 'for-linus' of /home/rmk/linux-2.6-arm
2008-02-22 Linus TorvaldsMerge branch 'merge' of git://git./linux/kernel/git...
2008-02-21 Len BrownMerge branches 'release', 'bugzilla-9916', 'bugzilla...
2008-02-20 Linus TorvaldsMerge branch 'agp-patches' of git://git./linux/kernel...
2008-02-20 Linus TorvaldsMerge branch 'drm-patches' of git://git./linux/kernel...
2008-02-19 Linus TorvaldsMerge git://git./linux/kernel/git/x86/linux-2.6-x86
2008-02-19 Sam Ravnborgx86: fix vdso_install breaks user "make install"
2008-02-18 Lachlan McIlroyMerge git://git./linux/kernel/git/torvalds/linux-2...
2008-02-15 Steve FrenchMerge branch 'master' of /linux/kernel/git/torvalds...
2008-02-11 Linus TorvaldsMerge branch 'for-linus' of git://linux-nfs.org/~bfield...
2008-02-11 Jeff GarzikMerge branch 'r6040' of git://git./linux/kernel/git...
2008-02-09 Linus TorvaldsMerge branch 'for-linus' of git://git./linux/kernel...
2008-02-09 David S. MillerMerge branch 'pending' of /linux/kernel/git/vxy/lksctp-dev
2008-02-08 Linus TorvaldsMerge branch 'for-linus' of git://git./linux/kernel...
2008-02-08 Linus TorvaldsMerge branch 'for-linus' of git://git./linux/kernel...
2008-02-08 Linus TorvaldsMerge branch 'for-linus' of git://oss.sgi.com:8090...
2008-02-07 Linus TorvaldsMerge branch 'for-linus' of git://git./linux/kernel...
2008-02-07 Linus TorvaldsMerge branch 'upstream-linus' of git://git./linux/kerne...
2008-02-07 Linus TorvaldsMerge git://git./linux/kernel/git/davem/sparc-2.6
2008-02-07 Linus TorvaldsMerge git://git.infradead.org/mtd-2.6
2008-02-07 Linus TorvaldsMerge branch 'release' of git://git./linux/kernel/git...
2008-02-07 Linus TorvaldsMerge branch 'for-linus' of git://git.o-hand.com/linux...
2008-02-07 Linus TorvaldsMerge branch 'for-linus' of git://git.o-hand.com/linux...
2008-02-07 Linus TorvaldsMerge branch 'drm-patches' of git://git./linux/kernel...
2008-02-07 Linus TorvaldsMerge git://git./linux/kernel/git/davej/cpufreq
2008-02-07 Linus TorvaldsMerge branch 'for-2.6.25' of git://git./linux/kernel...
2008-02-07 Len BrownMerge branches 'release', 'misc' and 'misc-2.6.25'...
2008-02-07 Len BrownMerge branches 'release' and 'ppc-workaround' into...
2008-02-07 Len BrownMerge branches 'release' and 'hp-cid' into release
2008-02-07 Len BrownMerge branches 'release' and 'gpe-ack' into release
2008-02-07 Len BrownMerge branches 'release', 'cpuidle-2.6.25' and 'idle...
2008-02-07 Len BrownMerge branches 'release', 'bugzilla-6217', 'bugzilla...
2008-02-07 Len BrownMerge branches 'release' and 'autoload' into release
2008-02-07 Len BrownMerge branches 'release', 'asus', 'sony-laptop' and...
2008-02-07 Len BrownMerge branches 'release', 'acpi_pm_device_sleep_state...
2008-02-07 Josh BoyerMerge branch 'virtex-for-2.6.25' of git://git.secretlab...
2008-02-07 Grant Likely[POWERPC] bootwrapper: Build multiple cuImages
2008-02-06 Linus TorvaldsMerge branch 'dmapool' of git://git./linux/kernel/git...
2008-02-03 David WoodhouseMerge git://git.infradead.org/~dedekind/ubi-2.6
2008-02-03 David WoodhouseMerge git://git.infradead.org/~kmpark/onenand-mtd-2.6
2008-02-03 David WoodhouseMerge git://git./linux/kernel/git/torvalds/linux-2...
2008-02-02 Linus TorvaldsMerge branch 'for-linus' of git://git./linux/kernel...
2008-02-01 Linus TorvaldsMerge branch 'task_killable' of git://git./linux/kernel...
2008-01-31 Linus TorvaldsMerge branch 'for-2.6.25' of git://git./linux/kernel...
2008-01-31 Paul MackerrasMerge branch 'linux-2.6'
2008-01-23 Paul MackerrasMerge branch 'linux-2.6'
2008-01-17 Linus TorvaldsMerge branch 'for-linus' of git://git./linux/kernel...
2008-01-14 Linus TorvaldsMerge branch 'for-linus' of git://git./linux/kernel...
2007-12-21 Paul MackerrasMerge branch 'linux-2.6'
2007-12-11 Paul MackerrasMerge branch 'linux-2.6' into for-2.6.25
2007-12-10 Linus TorvaldsMerge branch 'for-linus' of git://oss.sgi.com:8090...
2007-12-10 Paul MackerrasMerge branch 'linux-2.6'
2007-12-06 David Woodhouse[POWERPC] Implement 'make bootwrapper_install'
2007-12-03 Linus TorvaldsMerge git://git./linux/kernel/git/jejb/scsi-rc-fixes-2.6
2007-11-27 Linus TorvaldsMerge branch 'for-linus' of git://git./linux/kernel...
2007-11-20 Len BrownPull thinkpad-2.6.24 into release branch
2007-11-20 Len BrownPull cpuidle into release branch
2007-11-20 Len BrownPull battery into release branch
2007-11-20 Paul MackerrasMerge branch 'for-2.6.24' of /linux/kernel/git/jwboyer...
2007-11-17 Linus TorvaldsMerge branch 'for-linus' of /home/rmk/linux-2.6-arm
2007-11-17 Linus TorvaldsMerge /pub/scm/linux/kernel/git/davej/cpufreq
2007-11-15 David S. MillerMerge branch 'fixes-davem' of git://git./linux/kernel...
2007-11-15 Linus TorvaldsMerge git://git./linux/kernel/git/herbert/crypto-2.6
2007-11-15 Linus TorvaldsMerge git://git./pub/scm/linux/kernel/git/sam/x86
2007-11-13 Linus TorvaldsMerge branch 'release' of git://lm-sensors.org/kernel...
2007-11-13 Linus TorvaldsMerge branch 'master' of /linux/kernel/git/davem/net-2.6
2007-11-13 Linus TorvaldsMerge branch 'merge' of git://git./linux/kernel/git...
2007-11-13 Paul MackerrasMerge branch 'for-2.6.24' of /linux/kernel/git/galak...
2007-11-09 Kumar Gala[POWERPC] Add -mno-spe for ARCH=powerpc builds
2007-10-29 Len BrownPull cpuidle into release branch
2007-10-23 Linus TorvaldsMerge branch 'for-linus' of git://git./linux/kernel...
2007-10-23 Linus TorvaldsMerge branch 'for-linus' of git://git./linux/kernel...
2007-10-23 Linus TorvaldsMerge git://git.infradead.org/battery-2.6
2007-10-20 Jeff GarzikMerge branch 'fixes-jgarzik' of git://git./linux/kernel...
2007-10-19 Linus TorvaldsMerge branch 'release' of git://git./linux/kernel/git...
2007-10-19 Linus TorvaldsMerge git://git./linux/kernel/git/sfrench/cifs-2.6
2007-10-18 David S. MillerMerge branch 'fixes-davem' of /linux/kernel/git/linvill...
2007-10-17 Linus TorvaldsMerge branch 'xen-upstream' of git://git./linux/kernel...
2007-10-17 Linus TorvaldsMerge branch 'for-linus' of git://oss.sgi.com:8090...
2007-10-17 Paul MackerrasMerge branch 'for-2.6.24' of git://git.secretlab.ca...
2007-10-17 Paul MackerrasMerge branch 'fixes-2.6.24' of /linux/kernel/git/galak...
2007-10-16 Linus TorvaldsMerge git://git./linux/kernel/git/sam/kbuild
2007-10-15 Linus TorvaldsMerge branch 'locks' of git://linux-nfs.org/~bfields...
2007-10-15 Sam Ravnborgkbuild: enable 'make CPPFLAGS=...' to add additional...
2007-10-15 Sam Ravnborgkbuild: enable 'make AFLAGS=...' to add additional...
2007-10-15 Linus TorvaldsMerge git://git.linux-nfs.org/pub/linux/nfs-2.6
next