kbuild: clean up *.i and *.lst patterns by make clean
[sfrench/cifs-2.6.git] / Makefile
2017-11-23 Masahiro Yamadakbuild: clean up *.i and *.lst patterns by make clean
2017-11-23 Masahiro Yamadakbuild: rpm: prompt to use "rpm-pkg" if "rpm" target...
2017-11-23 Chris Frieskbuild: Set KBUILD_CFLAGS before incl. arch Makefile
2017-11-18 Masahiro Yamadakbuild: create built-in.o automatically if parent direc...
2017-11-18 Bjørn Forsmankbuild: /bin/pwd -> pwd
2017-11-18 Linus TorvaldsMerge tag 'kbuild-misc-v4.15' of git://git./linux/kerne...
2017-11-18 Linus TorvaldsMerge tag 'kbuild-v4.15' of git://git./linux/kernel...
2017-11-18 Linus TorvaldsMerge branch 'akpm' (patches from Andrew)
2017-11-18 Victor ChibotaruMakefile: support flag -fsanitizer-coverage=trace-cmp
2017-11-17 Linus TorvaldsMerge tag 'trace-v4.15' of git://git./linux/kernel...
2017-11-17 Linus TorvaldsMerge tag 'linux-kselftest-4.15-rc1' of git://git....
2017-11-17 Linus TorvaldsMerge tag 'acpi-fix-4.15-rc1' of git://git./linux/kerne...
2017-11-17 Linus TorvaldsMerge tag 'pm-fixes-4.15-rc1' of git://git./linux/kerne...
2017-11-17 Linus TorvaldsMerge tag 'drm-for-v4.15-amd-dc' of git://people.freede...
2017-11-17 Linus TorvaldsMerge branch 'next' of git://git./linux/kernel/git...
2017-11-17 Linus TorvaldsMerge branch 'parisc-4.15-1' of git://git./linux/kernel...
2017-11-17 Linus TorvaldsMerge branch 'for-linus' of git://git./linux/kernel...
2017-11-17 Linus TorvaldsMerge tag 'nfs-for-4.15-1' of git://git.linux-nfs.org...
2017-11-17 Linus TorvaldsMerge tag 'ecryptfs-4.15-rc1-fixes' of git://git./linux...
2017-11-17 Linus TorvaldsMerge tag 'xfs-4.15-merge-2' of git://git./fs/xfs/xfs...
2017-11-17 Linus TorvaldsMerge branch 'overlayfs-linus' of git://git./linux...
2017-11-17 Linus TorvaldsMerge tag 'locks-v4.15-1' of git://git./linux/kernel...
2017-11-17 Linus TorvaldsMerge branch 'work.cramfs' of git://git./linux/kernel...
2017-11-17 Linus TorvaldsMerge branch 'work.misc' of git://git./linux/kernel...
2017-11-17 Linus TorvaldsMerge branch 'work.get_user_pages_fast' of git://git...
2017-11-17 Linus TorvaldsMerge branch 'work.iov_iter' of git://git./linux/kernel...
2017-11-17 Linus TorvaldsMerge branch 'misc.compat' of git://git./linux/kernel...
2017-11-17 Linus TorvaldsMerge branch 'for-linus' of git://git.kernel.dk/linux...
2017-11-17 Linus TorvaldsMerge tag 'libnvdimm-for-4.15' of git://git./linux...
2017-11-17 Linus TorvaldsMerge tag 'for-4.15/dm-changes-2' of git://git./linux...
2017-11-17 Linus TorvaldsMerge tag 'for-linus' of git://git./linux/kernel/git...
2017-11-17 Linus TorvaldsMerge tag 'armsoc-drivers' of git://git./linux/kernel...
2017-11-16 Linus TorvaldsMerge tag 'armsoc-dt' of git://git./linux/kernel/git...
2017-11-16 Linus TorvaldsMerge tag 'armsoc-soc' of git://git./linux/kernel/git...
2017-11-16 Linus TorvaldsMerge tag 'for_linus' of git://git./linux/kernel/git...
2017-11-16 Linus TorvaldsMerge tag 'for-linus-4.15-rc1-tag' of git://git./linux...
2017-11-16 Linus TorvaldsMerge tag 'kvm-4.15-1' of git://git./virt/kvm/kvm
2017-11-16 Linus TorvaldsMerge branch 'for-linus' of git://git.armlinux.org...
2017-11-16 Linus TorvaldsMerge tag 'powerpc-4.15-1' of git://git./linux/kernel...
2017-11-16 Linus TorvaldsMerge branch 'for-linus' of git://git./linux/kernel...
2017-11-16 Linus TorvaldsMerge tag 'f2fs-for-4.15-rc1' of git://git./linux/kerne...
2017-11-16 Linus TorvaldsMerge tag 'afs-next-20171113' of git://git./linux/kerne...
2017-11-16 Linus TorvaldsMerge tag 'pinctrl-v4.15-1' of git://git./linux/kernel...
2017-11-16 Linus TorvaldsMerge tag 'backlight-next-4.15' of git://git./linux...
2017-11-16 Linus TorvaldsMerge tag 'mfd-next-4.15' of git://git./linux/kernel...
2017-11-16 Linus TorvaldsMerge tag 'char-misc-4.15-rc1' of ssh://gitolite./linux...
2017-11-16 Linus TorvaldsMerge tag 'driver-core-4.15-rc1' of git://git./linux...
2017-11-16 Masahiro Yamadakbuild: move coccicheck help from scripts/Makefile...
2017-11-16 Radim KrčmářMerge tag 'kvm-s390-next-4.15-1' of git://git./linux...
2017-11-16 Linus TorvaldsMerge tag 'drm-for-v4.15' of git://people.freedesktop...
2017-11-16 Linus TorvaldsMerge tag 'media/v4.15-1' of ssh://gitolite./linux...
2017-11-16 Linus TorvaldsMerge tag 'leaks-4.15-rc1' of git://github.com/tchardin...
2017-11-16 Dan WilliamsMerge branch 'for-4.15/dax' into libnvdimm-for-next
2017-11-16 Masahiro Yamadakbuild: remove redundant $(wildcard ...) for cmd_files...
2017-11-15 Linus TorvaldsMerge tag 'ipmi-for-4.15' of git://github.com/cminyard...
2017-11-15 Linus TorvaldsMerge tag 'pci-v4.15-changes' of git://git./linux/kerne...
2017-11-15 Linus TorvaldsMerge tag 'for-linus' of git://git./linux/kernel/git...
2017-11-15 Linus TorvaldsMerge branch 'for-4.15' of git://git./linux/kernel...
2017-11-15 Linus TorvaldsMerge branch 'for-4.15' of git://git./linux/kernel...
2017-11-15 Linus TorvaldsMerge branch 'for-4.15' of git://git./linux/kernel...
2017-11-15 Linus TorvaldsMerge branch 'for-4.15' of git://git./linux/kernel...
2017-11-15 Linus TorvaldsMerge tag 'modules-for-v4.15' of git://git./linux/kerne...
2017-11-15 Linus TorvaldsMerge tag 'mailbox-v4.15' of git://git.linaro.org/landi...
2017-11-15 Linus TorvaldsMerge tag 'for-v4.15' of git://git./linux/kernel/git...
2017-11-15 Linus TorvaldsMerge tag 'hsi-for-4.15' of git://git./linux/kernel...
2017-11-15 Linus TorvaldsMerge tag 'selinux-pr-20171113' of git://git./linux...
2017-11-15 Linus TorvaldsMerge tag 'audit-pr-20171113' of git://git./linux/kerne...
2017-11-15 Linus TorvaldsMerge git://git./linux/kernel/git/davem/net-next
2017-11-15 Linus TorvaldsMerge tag 'mips_4.15' of git://git./linux/kernel/git...
2017-11-15 Linus TorvaldsMerge tag 'arm64-upstream' of git://git./linux/kernel...
2017-11-15 Linus TorvaldsMerge tag 'riscv-for-linus-4.15-arch-v9-premerge' of...
2017-11-15 Linus TorvaldsMerge branch 'for-linus' of ssh://gitolite./linux/kerne...
2017-11-15 Linus TorvaldsMerge branch 'for-linus' of ssh://gitolite./linux/kerne...
2017-11-15 Linus TorvaldsMerge branch 'for-linus' of ssh://gitolite./linux/kerne...
2017-11-15 Jiri KosinaMerge branch 'for-4.15/wacom' into for-linus
2017-11-15 Jiri KosinaMerge branch 'for-4.15/use-timer-setup' into for-linus
2017-11-15 Jiri KosinaMerge branch 'for-4.15/upstream' into for-linus
2017-11-15 Jiri KosinaMerge branch 'for-4.15/multitouch' into for-linus
2017-11-15 Jiri KosinaMerge branch 'for-4.15/logitech' into for-linus
2017-11-15 Jiri KosinaMerge branch 'for-4.15/hyperv' into for-linus
2017-11-15 Jiri KosinaMerge branch 'for-4.15/asus' into for-linus
2017-11-15 Jiri KosinaMerge branch 'for-4.15/alps' into for-linus
2017-11-15 Linus TorvaldsMerge tag 'devicetree-for-4.15' of git://git./linux...
2017-11-15 Linus TorvaldsMerge tag 'leds_for_4.15rc1' of git://git./linux/kernel...
2017-11-15 Linus TorvaldsMerge branch 'for-linus' of git://git./linux/kernel...
2017-11-15 Linus TorvaldsMerge tag 'sound-4.15-rc1' of ssh://gitolite./linux...
2017-11-15 Linus TorvaldsMerge branch 'i2c/for-4.15' of ssh://gitolite./linux...
2017-11-15 Linus TorvaldsMerge tag 'gpio-v4.15-1' of ssh://gitolite./linux/kerne...
2017-11-15 Linus TorvaldsMerge tag 'dma-mapping-4.15' of git://git.infradead...
2017-11-15 Linus TorvaldsMerge tag 'dmaengine-4.15-rc1' of git://git.infradead...
2017-11-15 Linus TorvaldsMerge tag 'vfio-v4.15-rc1' of git://github.com/awilliam...
2017-11-15 Linus TorvaldsMerge tag 'iommu-v4.15-rc1' of git://github.com/awillia...
2017-11-15 Linus TorvaldsMerge tag 'scsi-misc' of git://git./linux/kernel/git...
2017-11-15 Linus TorvaldsMerge branch 'for-next' of git://git./linux/kernel...
2017-11-14 Linus TorvaldsMerge tag 'for-4.15/dm' of git://git./linux/kernel...
2017-11-14 Linus TorvaldsMerge branch 'for-4.15/block' of git://git.kernel.dk...
2017-11-14 Linus TorvaldsMerge tag 'configfs-for-4.15' of git://git.infradead...
2017-11-14 Linus TorvaldsMerge branch 'for_linus' of git://git./linux/kernel...
2017-11-14 Linus TorvaldsMerge branch 'fsnotify' of git://git./linux/kernel...
2017-11-14 Linus TorvaldsMerge tag 'dlm-4.15' of git://git./linux/kernel/git...
next