Merge git://git.kernel.org/pub/scm/linux/kernel/git/sam/kbuild
[sfrench/cifs-2.6.git] / Makefile
2008-04-25 Linus TorvaldsMerge git://git./linux/kernel/git/sam/kbuild
2008-04-25 Uwe Kleine-Königkbuild: fix depmod comment
2008-04-25 Andi KleenAdd option to enable -Wframe-larger-than= on gcc 4.4
2008-04-25 Alexey Dobriyankbuild: add kconfig symbols to tags output
2008-04-24 Sebastian SiewiorRemove -numa from EXTRAVERSION
2008-04-24 Linus TorvaldsMerge git://git.linux-nfs.org/projects/trondmy/nfs-2.6
2008-04-24 Linus TorvaldsMerge branch 'for-linus' of git://linux-nfs.org/~bfield...
2008-04-24 Linus TorvaldsMerge git://git./linux/kernel/git/mchehab/v4l-dvb
2008-04-24 Trond MyklebustMerge branch 'devel'
2008-04-24 Linus TorvaldsMerge branch 'for-linus' of git://git./linux/kernel...
2008-04-24 Linus TorvaldsMerge branch 'irq-fixes-2' of git://git./linux/kernel...
2008-04-24 Linus TorvaldsMerge branch 'for-linus' of git://git./linux/kernel...
2008-04-24 Linus TorvaldsMerge git://git./linux/kernel/git/davem/net-2.6
2008-04-24 Linus TorvaldsMerge git://git./linux/kernel/git/davem/sparc-2.6
2008-04-24 Linus TorvaldsMerge branch 'fixes' of /home/rmk/linux-2.6-arm
2008-04-24 Steve FrenchMerge branch 'master' of /linux/kernel/git/torvalds...
2008-04-24 David S. Miller[SPARC64]: Add NUMA support.
2008-04-23 Linus TorvaldsMerge git://git./linux/kernel/git/davem/net-2.6
2008-04-22 Linus TorvaldsMerge branch 'for-linus' of git://git./linux/kernel...
2008-04-22 Linus TorvaldsMerge branch 'for_linus' of git://git./linux/kernel...
2008-04-22 Linus TorvaldsMerge branch 'for-linus' of git://git./linux/kernel...
2008-04-22 Linus TorvaldsMerge git://git./linux/kernel/git/davem/sparc-2.6
2008-04-21 Linus TorvaldsMerge branch 'for-linus' of git://git./linux/kernel...
2008-04-21 Uwe Kleine-Königfix typo "is" -> "if" in Makefile
2008-04-21 Linus TorvaldsMerge branch 'master' of git://git./linux/kernel/git...
2008-04-20 Haavard SkinnemoenMerge branch 'master' of git://git./linux/kernel/git...
2008-04-20 Haavard SkinnemoenMerge branch 'master' of git://git./linux/kernel/git...
2008-04-19 Russell KingMerge branch 'merge-fixes' into devel
2008-04-19 Russell KingMerge branch 'omap2-upstream' into devel
2008-04-18 Linus TorvaldsMerge git://git./linux/kernel/git/jejb/scsi-misc-2.6
2008-04-18 Linus TorvaldsMerge git://git./linux/kernel/git/steve/gfs2-2.6-nmw
2008-04-18 Linus TorvaldsMerge branch 'for-linus' of git://git./linux/kernel...
2008-04-18 Linus TorvaldsMerge branch 'for-linus' of git://git./linux/kernel...
2008-04-18 David S. MillerMerge branch 'master' of /linux/kernel/git/torvalds...
2008-04-18 Paul MackerrasMerge branch 'master' of git://git./linux/kernel/git...
2008-04-17 Steve FrenchMerge branch 'master' of /linux/kernel/git/torvalds...
2008-04-17 Tony LuckPull miscellaneous into release branch
2008-04-17 Tony LuckPull nptcg into release branch
2008-04-17 Tony LuckPull kvm-patches into release branch
2008-04-17 Tony LuckPull percpureserve into release branch
2008-04-17 Tony LuckPull regset into release branch
2008-04-17 Tony LuckPull virt-cpu-accounting into release branch
2008-04-17 Tony LuckPull fsys_gettimeofday into release branch
2008-04-17 Linus TorvaldsLinux 2.6.25 v2.6.25
2008-04-16 Paul MackerrasMerge branch 'for-2.6.26' of /linux/kernel/git/olof...
2008-04-16 Linus TorvaldsMerge git://git./linux/kernel/git/davem/net-2.6
2008-04-15 Steve FrenchMerge branch 'master' of /linux/kernel/git/torvalds...
2008-04-14 Linus TorvaldsMerge branch 'upstream-linus' of git://git./linux/kerne...
2008-04-14 Linus TorvaldsMerge git://git./linux/kernel/git/davem/net-2.6
2008-04-14 Paul MackerrasMerge branch 'linux-2.6'
2008-04-11 Linus TorvaldsLinux 2.6.25-rc9 v2.6.25-rc9
2008-04-11 Linus TorvaldsMerge branch 'docs' of git://git.lwn.net/linux-2.6
2008-04-11 Linus TorvaldsMerge git://git./linux/kernel/git/davem/sparc-2.6
2008-04-08 David S. MillerMerge branch 'net-2.6.26-isatap-20080403' of git:/...
2008-04-07 Linus TorvaldsMerge git://git./linux/kernel/git/davem/sparc-2.6
2008-04-04 Linus TorvaldsMerge branch 'upstream' of git://git./linux/kernel...
2008-04-03 Linus TorvaldsMerge branch 'for-linus' of git://git./linux/kernel...
2008-04-03 Linus TorvaldsMerge branch 'merge' of git://git./linux/kernel/git...
2008-04-03 David S. MillerMerge branch 'master' of git://git./linux/kernel/git...
2008-04-02 Linus TorvaldsMerge git://git./linux/kernel/git/bart/ide-2.6
2008-04-02 Linus TorvaldsMerge git://git./linux/kernel/git/jejb/scsi-rc-fixes-2.6
2008-04-02 Linus TorvaldsMerge git://git./linux/kernel/git/davem/sparc-2.6
2008-04-02 Linus TorvaldsMerge git://git./linux/kernel/git/davem/net-2.6
2008-04-01 Linus TorvaldsLinux 2.6.25-rc8 v2.6.25-rc8
2008-04-01 Dmitry TorokhovMerge /linux/kernel/git/torvalds/linux-2.6 into for...
2008-03-28 Linus TorvaldsMerge branch 'merge' of git://git./linux/kernel/git...
2008-03-27 Linus TorvaldsMerge branch 'merge' of git://git./linux/kernel/git...
2008-03-27 Linus TorvaldsMerge branch 'avr32-fixes' of git://git./linux/kernel...
2008-03-27 Len BrownMerge branches 'release', 'idle', 'redhat-bugzilla...
2008-03-27 Linus TorvaldsMerge git://git./linux/kernel/git/davem/net-2.6
2008-03-27 Linus TorvaldsMerge git://git./linux/kernel/git/davem/sparc-2.6
2008-03-26 Linus TorvaldsMerge branch 'master' of git://git./linux/kernel/git...
2008-03-26 Linus TorvaldsLinux 2.6.25-rc7 v2.6.25-rc7
2008-03-25 Paul MackerrasMerge branch 'linux-2.6'
2008-03-25 Linus TorvaldsMerge branch 'i2c-for-linus' of git://jdelvare.pck...
2008-03-25 Linus TorvaldsMerge branch 'for-linus' of git://git./linux/kernel...
2008-03-25 Linus TorvaldsMerge branch 'merge' of git://git./linux/kernel/git...
2008-03-25 Linus TorvaldsMerge branch 'upstream-linus' of git://git./linux/kerne...
2008-03-25 Linus TorvaldsMerge git://git./linux/kernel/git/sam/kbuild-linus
2008-03-24 Linus TorvaldsMerge git://git./linux/kernel/git/davem/sparc-2.6
2008-03-23 Sam Ravnborgkbuild: soften modpost checks when doing cross builds
2008-03-23 Linus TorvaldsMerge branch 'for-linus' of git://git./linux/kernel...
2008-03-23 Linus TorvaldsMerge git://git./linux/kernel/git/sfrench/cifs-2.6
2008-03-21 Linus TorvaldsMerge git://git./linux/kernel/git/davem/sparc-2.6
2008-03-21 Linus TorvaldsMerge git://git./linux/kernel/git/lethal/sh-2.6.25
2008-03-20 Linus TorvaldsMerge git://git./linux/kernel/git/jejb/scsi-rc-fixes-2.6
2008-03-19 Trond MyklebustMerge branch 'hotfixes' into devel
2008-03-18 Linus TorvaldsMerge branch 'for-linus' of git://git./linux/kernel...
2008-03-18 Len BrownMerge branches 'release' and 'dock' into release
2008-03-18 Len BrownMerge branches 'release', 'asus', 'bugzilla-8573',...
2008-03-18 David S. MillerMerge branch 'master' of git://git./linux/kernel/git...
2008-03-18 David S. MillerMerge branch 'master' of git://git./linux/kernel/git...
2008-03-16 Linus TorvaldsLinux 2.6.25-rc6 v2.6.25-rc6
2008-03-15 Linus TorvaldsMerge git://git./linux/kernel/git/davem/net-2.6
2008-03-13 Len BrownMerge branches 'release', 'ejd', 'sony' and 'wmi' into...
2008-03-13 Len BrownMerge branches 'release', 'button-sysfs', 'misc', ...
2008-03-13 Len BrownMerge branches 'release', 'bugzilla-8570', 'bugzilla...
2008-03-13 Paul MackerrasMerge branch 'linux-2.6'
2008-03-13 Linus TorvaldsMerge master.kernel.org:/home/rmk/linux-2.6-arm
2008-03-13 Linus TorvaldsMerge branch 'merge' of git://git./linux/kernel/git...
next