Merge tag 'audit-pr-20190507' of git://git.kernel.org/pub/scm/linux/kernel/git/pcmoor...
[sfrench/cifs-2.6.git] / Documentation / dev-tools /
2019-05-08 Linus TorvaldsMerge tag 'audit-pr-20190507' of git://git./linux/kerne...
2019-05-08 Linus TorvaldsMerge tag 'selinux-pr-20190507' of git://git./linux...
2019-05-08 Linus TorvaldsMerge branch 'stable/for-linus-5.2' of git://git./linux...
2019-05-08 Linus TorvaldsMerge tag 'for-5.2/libata-20190507' of git://git.kernel...
2019-05-08 Linus TorvaldsMerge tag 'for-5.2/io_uring-20190507' of git://git...
2019-05-08 Linus TorvaldsMerge tag 'for-5.2/block-20190507' of git://git.kernel...
2019-05-08 Linus TorvaldsMerge tag 'leds-for-5.2-rc1' of git://git./linux/kernel...
2019-05-07 Linus TorvaldsMerge tag 'char-misc-5.2-rc1-part2' of git://git./linux...
2019-05-07 Linus TorvaldsMerge tag 'char-misc-5.2-rc1-part1' of git://git./linux...
2019-05-07 Linus TorvaldsMerge tag 'staging-5.2-rc1' of git://git./linux/kernel...
2019-05-07 Linus TorvaldsMerge tag 'driver-core-5.2-rc1' of git://git./linux...
2019-05-07 Linus TorvaldsMerge tag 'mmc-v5.2' of git://git./linux/kernel/git...
2019-05-07 Linus TorvaldsMerge tag 'Wimplicit-fallthrough-5.2-rc1' of git:/...
2019-05-07 Linus TorvaldsMerge tag 'meminit-v5.2-rc1' of git://git./linux/kernel...
2019-05-07 Linus TorvaldsMerge tag 'pidfd-v5.2-rc1' of git://git./linux/kernel...
2019-05-07 Linus TorvaldsMerge tag 'stream_open-5.2' of https://lab.nexedi.com...
2019-05-07 Linus TorvaldsMerge tag 'xfs-5.2-merge-4' of git://git./fs/xfs/xfs...
2019-05-07 Linus TorvaldsMerge tag 'iomap-5.2-merge-2' of git://git./fs/xfs...
2019-05-07 Linus TorvaldsMerge tag 'jfs-5.2' of git://github.com/kleikamp/linux...
2019-05-07 Linus TorvaldsMerge tag 'for-5.2-tag' of git://git./linux/kernel...
2019-05-07 Linus TorvaldsMerge branch 'stable-fodder' of git://git./linux/kernel...
2019-05-07 Linus TorvaldsMerge branch 'work.icache' of git://git./linux/kernel...
2019-05-07 Linus TorvaldsMerge branch 'x86-fpu-for-linus' of git://git./linux...
2019-05-07 Linus TorvaldsMerge tag 'ktest-v5.1' of git://git./linux/kernel/git...
2019-05-07 Linus TorvaldsMerge tag 'printk-for-5.2' of git://git./linux/kernel...
2019-05-07 Linus TorvaldsMerge branch 'for-linus' of git://git./linux/kernel...
2019-05-07 Linus TorvaldsMerge branch 'for-linus' of git://git./linux/kernel...
2019-05-07 Linus TorvaldsMerge tag 'i3c/for-5.2' of git://git./linux/kernel...
2019-05-07 Linus TorvaldsMerge branch 'next-general' of git://git./linux/kernel...
2019-05-07 Linus TorvaldsMerge tag 'spi-v5.2' of git://git./linux/kernel/git...
2019-05-07 Linus TorvaldsMerge tag 'regulator-v5.2' of git://git./linux/kernel...
2019-05-07 Linus TorvaldsMerge tag 'regmap-v5.2' of git://git./linux/kernel...
2019-05-07 Linus TorvaldsMerge tag 'linux-kselftest-5.2-rc1' of git://git./linux...
2019-05-06 Linus TorvaldsMerge branch 'core-speculation-for-linus' of git:/...
2019-05-06 Mark BrownMerge branch 'regulator-5.1' into regulator-linus
2019-05-06 Jiri KosinaMerge branches 'for-5.1/upstream-fixes', 'for-5.2/core...
2019-05-02 Mark BrownMerge branch 'spi-5.1' into spi-linus
2019-04-30 David S. MillerMerge branch 'master' of git://git./linux/kernel/git...
2019-04-29 Greg Kroah-HartmanMerge tag 'soundwire-5.2-rc1' of git://git./linux/kerne...
2019-04-27 Linus TorvaldsMerge branch 'for-linus' of git://git./linux/kernel...
2019-04-26 Linus TorvaldsMerge tag 'for-5.1-rc6-tag' of git://git./linux/kernel...
2019-04-26 Will DeaconMerge branch 'core/speculation' of git://git./linux...
2019-04-26 Dave AirlieMerge branch 'vmwgfx-fixes-5.1' of git://people.freedes...
2019-04-25 Mark BrownMerge branch 'regmap-5.1' into regmap-linus
2019-04-19 Linus TorvaldsMerge branch 'for-linus' of git://git./linux/kernel...
2019-04-15 Linus TorvaldsMerge tag 'fsdax-fix-5.1-rc6' of git://git./linux/kerne...
2019-04-14 Linus TorvaldsMerge branch 'page-refs' (page ref overflow)
2019-04-11 Linus TorvaldsMerge tag 'for-5.1-rc4-tag' of git://git./linux/kernel...
2019-04-11 Takashi IwaiMerge tag 'asoc-fix-v5.1-rc4' of git://git./linux/kerne...
2019-04-08 Tobin C. Hardingkselftest: Add test module framework header
2019-04-05 Mark BrownMerge branch 'spi-5.1' into spi-5.2
2019-04-03 Linus TorvaldsMerge branch 'for-linus' of git://git./linux/kernel...
2019-04-02 Greg Kroah-HartmanMerge tag 'iio-fixes-for-5.1a' of git://git./linux...
2019-03-30 Kalle ValoMerge tag 'iwlwifi-for-kalle-2019-03-22' of git://git...
2019-03-30 Rafael J. WysockiMerge branch 'turbostat' of git://git./linux/kernel...
2019-03-29 Linus TorvaldsMerge tag 'sound-5.1-rc3' of git://git./linux/kernel...
2019-03-28 Linus TorvaldsMerge tag 's390-5.1-2' of git://git./linux/kernel/git...
2019-03-26 James MorrisMerge tag 'v5.1-rc2' into next-general
2019-03-26 Linus TorvaldsMerge tag 'for-5.1-rc2-tag' of git://git./linux/kernel...
2019-03-25 Arnd BergmannMerge tag 'renesas-fixes-for-v5.1' of git://git./linux...
2019-03-24 Linus TorvaldsMerge tag 'ext4_for_linus_stable' of git://git./linux...
2019-03-24 Linus TorvaldsMerge branch 'sched-urgent-for-linus' of git://git...
2019-03-24 Linus TorvaldsMerge tag 'auxdisplay-for-linus-v5.1-rc2' of git:/...
2019-03-22 Thomas GleixnerMerge tag 'perf-core-for-mingo-5.1-20190321' of git...
2019-03-22 Thomas GleixnerMerge tag 'perf-core-for-mingo-5.1-20190311' of git...
2019-03-22 Linus TorvaldsMerge tag 'sound-5.1-rc2' of git://git./linux/kernel...
2019-03-22 Thomas GleixnerMerge branch 'x86/cpu' into x86/urgent
2019-03-22 Dave AirlieMerge branch 'vmwgfx-fixes-5.1' of git://people.freedes...
2019-03-22 Dave AirlieMerge branch 'linux-5.1' of git://github.com/skeggsb...
2019-03-21 Rodrigo ViviMerge tag 'gvt-fixes-2019-03-21' of https://github...
2019-03-21 David S. MillerMerge git://git./pub/scm/linux/kernel/git/pablo/nf
2019-03-21 Thomas GleixnerMerge tag 'irqchip-5.1-2' of git://git./linux/kernel...
2019-03-20 Linus TorvaldsMerge tag 'arc-5.1-rc2' of git://git./linux/kernel...
2019-03-19 Florian FainelliMerge tag 'tags/bcm2835-dt-next-2019-03-04' into device...
2019-03-19 David S. MillerMerge tag 'wireless-drivers-for-davem-2019-03-19' of...
2019-03-19 Linus TorvaldsMerge tag 'tag-chrome-platform-fixes-for-v5.1-rc2'...
2019-03-19 Linus TorvaldsMerge tag 'mips_fixes_5.1_1' of git://git./linux/kernel...
2019-03-19 Stefan SchmidtMerge remote-tracking branch 'net/master'
2019-03-19 Mark BrownMerge tag 'v5.1-rc1' into spi-5.2
2019-03-19 Mark BrownMerge tag 'v5.1-rc1' into regulator-5.2
2019-03-18 Florian FainelliMerge tag 'tags/bcm2835-drivers-next-2019-03-12' into...
2019-03-18 Mark BrownMerge tag 'v5.1-rc1' into asoc-5.1
2019-03-17 Linus TorvaldsMerge branch 'x86-asm-for-linus' of git://git./linux...
2019-03-17 Linus TorvaldsMerge tag '9p-for-5.1' of git://github.com/martinetd...
2019-03-16 Linus TorvaldsMerge tag 'pidfd-v5.1-rc1' of git://git./linux/kernel...
2019-03-16 Linus TorvaldsMerge tag 'devdax-for-5.1' of git://git./linux/kernel...
2019-03-16 Linus TorvaldsMerge tag 'scsi-misc' of git://git./linux/kernel/git...
2019-03-16 Linus TorvaldsMerge tag 'for-5.1/block-post-20190315' of git://git...
2019-03-16 Linus TorvaldsMerge tag 'nfs-for-5.1-2' of git://git.linux-nfs.org...
2019-03-16 David S. MillerMerge git://git./pub/scm/linux/kernel/git/bpf/bpf
2019-03-16 Linus TorvaldsMerge tag 'powerpc-5.1-2' of git://git./linux/kernel...
2019-03-16 Linus TorvaldsMerge branch 'work.mount' of git://git./linux/kernel...
2019-03-15 Linus TorvaldsMerge branch 'for-linus-5.1-rc1' of git://git./linux...
2019-03-15 Linus TorvaldsMerge tag 'for-linus' of git://git./virt/kvm/kvm
2019-03-15 Linus TorvaldsMerge tag 'trace-v5.1-2' of git://git./linux/kernel...
2019-03-15 Linus TorvaldsMerge tag 'iommu-fix-v5.1-rc1' of git://git./linux...
2019-03-15 Linus TorvaldsMerge tag 'for-linus' of git://git.armlinux.org.uk...
2019-03-15 Linus TorvaldsMerge tag 'ntb-5.1' of git://github.com/jonmason/ntb
2019-03-15 Linus TorvaldsMerge tag 'fbdev-v5.1' of git://github.com/bzolnier...
2019-03-15 Linus TorvaldsMerge tag 'sound-fix-5.1-rc1' of git://git./linux/kerne...
next