Merge branch 'master' of git://git.kernel.org/pub/scm/linux/kernel/git/mchehab/v4l-dvb
authorLinus Torvalds <torvalds@woody.linux-foundation.org>
Mon, 11 Jun 2007 18:32:28 +0000 (11:32 -0700)
committerLinus Torvalds <torvalds@woody.linux-foundation.org>
Mon, 11 Jun 2007 18:32:28 +0000 (11:32 -0700)
* 'master' of git://git.kernel.org/pub/scm/linux/kernel/git/mchehab/v4l-dvb:
  V4L/DVB (5751): Ivtv: fix ia64 printk format warnings.
  V4L/DVB (5761): Fix broken b2c2 dependency on non x86 architectures
  V4L/DVB (5673): Fix audio stuttering for saa711x/ivtv when in radio mode.
  V4L/DVB (5736): Add V4L2_FBUF_CAP/FLAG_LOCAL/GLOBAL_INV_ALPHA
  V4L/DVB (5732): Add ivtv CROPCAP support and fix ivtv S_CROP for video output.
  V4L/DVB (5730): Remove unused V4L2_CAP_VIDEO_OUTPUT_POS
  V4L/DVB (5720): Usbvision: fix urb allocation and submits
  V4L/DVB (5716): Tda10086,tda826x: fix tuning, STR/SNR values
  V4L/DVB (5675): Move big PIO accesses from the interrupt handler to a workhandler
  V4L/DVB (5699): Cinergyt2: fix file release handler
  V4L/DVB (5700): Saa7111: fix picture settings cache bug
  V4L/DVB (5702): Fix Kconfig items to avoid linkedition errors


Trivial merge