Merge tag 'samsung-defconfig-5.4' of git://git.kernel.org/pub/scm/linux/kernel/git...
authorArnd Bergmann <arnd@arndb.de>
Wed, 4 Sep 2019 20:31:23 +0000 (22:31 +0200)
committerArnd Bergmann <arnd@arndb.de>
Wed, 4 Sep 2019 20:31:24 +0000 (22:31 +0200)
Samsung defconfig changes for v5.4

1. Enable AHCI platform driver on exynos defconfig for Exynos5250-based
   Arndale board,
2. Make Max77802 PMIC regulator driver a built-in on multi_v7 defconfig
   as it is essential early during boot.

* tag 'samsung-defconfig-5.4' of git://git.kernel.org/pub/scm/linux/kernel/git/krzk/linux:
  ARM: multi_v7_defconfig: Make MAX77802 regulator driver built-in
  ARM: exynos_defconfig: Enable AHCI-platform SATA driver

Link: https://lore.kernel.org/r/20190904175002.10487-2-krzk@kernel.org
Signed-off-by: Arnd Bergmann <arnd@arndb.de>
1  2 
arch/arm/configs/multi_v7_defconfig

Simple merge