Merge git://git.kernel.org/pub/scm/linux/kernel/git/bart/ide-2.6
authorLinus Torvalds <torvalds@linux-foundation.org>
Sun, 23 Mar 2008 00:06:57 +0000 (17:06 -0700)
committerLinus Torvalds <torvalds@linux-foundation.org>
Sun, 23 Mar 2008 00:06:57 +0000 (17:06 -0700)
* git://git.kernel.org/pub/scm/linux/kernel/git/bart/ide-2.6:
  Revert "ide-tape: schedule driver for removal after 6 months"
  ide: mark "hdx=remap" and "hdx=remap63" kernel parameters as obsoleted
  ide: mark "hdx=[driver_name]" and "hdx=scsi" kernel parameters as obsoleted
  ide: Documentation/ide/ide.txt fixes
  ide: mark special "ide0=" kernel parameters as obsoleted
  ide: remove commented out entries from ide_pio_blacklist[]


Trivial merge