Merge tag 'vfio-v4.18-rc5' of git://github.com/awilliam/linux-vfio
authorLinus Torvalds <torvalds@linux-foundation.org>
Fri, 13 Jul 2018 19:37:45 +0000 (12:37 -0700)
committerLinus Torvalds <torvalds@linux-foundation.org>
Fri, 13 Jul 2018 19:37:45 +0000 (12:37 -0700)
Pull VFIO fix from Alex Williamson:
 "Fix deadlock in mbochs sample driver (Alexey Khoroshilov)"

* tag 'vfio-v4.18-rc5' of git://github.com/awilliam/linux-vfio:
  sample: vfio-mdev: avoid deadlock in mdev_access()


Trivial merge