Merge tag 'linux-kselftest-4.8-rc1-fixes' of git://git.kernel.org/pub/scm/linux/kerne...
authorLinus Torvalds <torvalds@linux-foundation.org>
Mon, 1 Aug 2016 20:51:02 +0000 (16:51 -0400)
committerLinus Torvalds <torvalds@linux-foundation.org>
Mon, 1 Aug 2016 20:51:02 +0000 (16:51 -0400)
Pull kselftest fixes from Shuah Khan:

 - Add a new timer set-tz test case

 - Fix a bug in exec test Makefile dependency list

* tag 'linux-kselftest-4.8-rc1-fixes' of git://git.kernel.org/pub/scm/linux/kernel/git/shuah/linux-kselftest:
  selftests/exec: Makefile is a run-time dependency, add it to the install list
  kselftests: timers: Add set-tz test case


Trivial merge