Merge branch 'master' of git://git.kernel.org/pub/scm/linux/kernel/git/mchehab/v4l-dvb
authorLinus Torvalds <torvalds@woody.linux-foundation.org>
Tue, 21 Aug 2007 05:48:24 +0000 (22:48 -0700)
committerLinus Torvalds <torvalds@woody.linux-foundation.org>
Tue, 21 Aug 2007 05:48:24 +0000 (22:48 -0700)
* 'master' of git://git.kernel.org/pub/scm/linux/kernel/git/mchehab/v4l-dvb:
  V4L/DVB (6028): Turn an unnecessary mdelay() into msleep().
  V4L/DVB (6027): Get rid of an ill-behaved msleep in i2c write
  V4L/DVB (6026): Avoid powering up the camera on resume
  V4L/DVB (6016): get_dvb_firmware: update script for new location of tda10046 firmware
  V4L/DVB (5991): dvb-pll: Set minimum and maximum frequency properly
  V4L/DVB (5969): ivtv: report ivtv version in status log
  V4L/DVB (5967): ivtv: fix VIDIOC_S_FBUF:new OSD values where never set
  V4L/DVB (5968): videodev2.h: remove superfluous FBUF GLOBAL_INV_ALPHA support


Trivial merge