Merge branch 'for-next' of git://git.kernel.org/pub/scm/linux/kernel/git/gerg/m68knommu
authorLinus Torvalds <torvalds@linux-foundation.org>
Tue, 12 Mar 2019 01:33:52 +0000 (18:33 -0700)
committerLinus Torvalds <torvalds@linux-foundation.org>
Tue, 12 Mar 2019 01:33:52 +0000 (18:33 -0700)
commitf3124ccf025caf25b764d900d1f9c49731673e49
tree460bbf63646493d90296fa9daad2a85d65be7eef
parentd14d7f14f177834788a276fc7b1317b539cedca2
parentd7e9d01ac2920959b474c6363dba269a868f4db9
Merge branch 'for-next' of git://git./linux/kernel/git/gerg/m68knommu

Pull m68knommu update from Greg Ungerer:
 "Only a single change to provide platform side support for the eDMA
  hardware module on the ColdFire MCF5441X SoC"

* 'for-next' of git://git.kernel.org/pub/scm/linux/kernel/git/gerg/m68knommu:
  m68k: add ColdFire mcf5441x eDMA platform support