Merge branch 'for-linus' of git://git.kernel.org/pub/scm/linux/kernel/git/jmorris...
authorLinus Torvalds <torvalds@linux-foundation.org>
Fri, 18 Dec 2009 00:58:26 +0000 (16:58 -0800)
committerLinus Torvalds <torvalds@linux-foundation.org>
Fri, 18 Dec 2009 00:58:26 +0000 (16:58 -0800)
commitefc8e7f4c83dc85acbf5f54a8b1b24ae75b20aaa
treecf7df8a837b719623e13b3ab19e8cfce1e270883
parentb5c96f89177b460ef89ecd777d5f2fefd4534d3f
parenta00ae4d21b2fa9379914f270ffffd8d3bec55430
Merge branch 'for-linus' of git://git./linux/kernel/git/jmorris/security-testing-2.6

* 'for-linus' of git://git.kernel.org/pub/scm/linux/kernel/git/jmorris/security-testing-2.6:
  Keys: KEYCTL_SESSION_TO_PARENT needs TIF_NOTIFY_RESUME architecture support
  NOMMU: Optimise away the {dac_,}mmap_min_addr tests
  security/min_addr.c: make init_mmap_min_addr() static
  keys: PTR_ERR return of wrong pointer in keyctl_get_security()
kernel/sysctl.c