Merge git://git.kernel.org/pub/scm/linux/kernel/git/davem/sparc-2.6
authorLinus Torvalds <torvalds@linux-foundation.org>
Thu, 27 Mar 2008 01:35:22 +0000 (18:35 -0700)
committerLinus Torvalds <torvalds@linux-foundation.org>
Thu, 27 Mar 2008 01:35:22 +0000 (18:35 -0700)
commitd55a4528f7f607ca2872fec18574bc8cec060f05
treed7fa9184df280c53efaf5a73d648a255ed142196
parent08dcf29e01dcb786c13dc80045bd65f804117efb
parentc101b088ba0ed16d7109b2f3c2d16798d162a535
Merge git://git./linux/kernel/git/davem/sparc-2.6

* git://git.kernel.org/pub/scm/linux/kernel/git/davem/sparc-2.6:
  [SPARC64]: Define TASK_SIZE_OF()
  [SPARC64]: flush_ptrace_access() needs preemption disable.
  [SPARC64]: Update defconfig.
  [SPARC64]: Fix allnoconfig build, ptrace.c missing CONFIG_COMPAT checks.
  [SPARC64]: Fix __get_cpu_var in preemption-enabled area.
  [SPARC64]: Fix sparse warnings in arch/sparc64/kernel/signal.c
  [SPARC64]: Fix most sparse warnings in arch/sparc64/kernel/sys_sparc.c
  [SPARC64]: Fix sparse warnings in arch/sparc64/kernel/time.c
  [SPARC64]: Fix sparse warnings in arch/sparc64/kernel/ptrace.c
  [SPARC64]: Fix sparse warnings in arch/sparc64/kernel/irq.c
  [SPARC64]: Fix sparse warnings in arch/sparc64/kernel/iommu.c
  [SPARC64]: Fix sparse errors in arch/sparc64/kernel/traps.c
  [SPARC64]: Fix sparse warnings in arch/sparc64/kernel/{cpu,setup}.c
  [SPARC64]: Adjust {TLBTEMP,TSBMAP}_BASE.
  [SPARC64]: Make save_stack_trace() more efficient.