ACPI: ec: Lindent once again
authorAlexey Starikovskiy <alexey.y.starikovskiy@intel.com>
Thu, 7 Dec 2006 15:42:17 +0000 (18:42 +0300)
committerLen Brown <len.brown@intel.com>
Fri, 8 Dec 2006 07:56:09 +0000 (02:56 -0500)
commit6ccedb10e39c34a4cb68f6c8dae67ecdd3e0b138
tree803f7366f7235125e89d9d4537e4d943cb097e7a
parent3261ff4db3a33ac7e1b9ed98e905663845cadbc6
ACPI: ec: Lindent once again

Signed-off-by: Len Brown <len.brown@intel.com>
drivers/acpi/ec.c