Merge branch 'shrinker' of git://git.kernel.org/pub/scm/linux/kernel/git/dgc/xfsdev
authorLinus Torvalds <torvalds@linux-foundation.org>
Tue, 20 Jul 2010 03:18:24 +0000 (20:18 -0700)
committerLinus Torvalds <torvalds@linux-foundation.org>
Tue, 20 Jul 2010 03:18:24 +0000 (20:18 -0700)
commit620d0be88188cd3dc79db3f5eab1420d6f97c70c
tree99dc63926b972288b176be6ed3663e6390289ce5
parentee1039307a8a64b038f9b8cdc6f9120ecd9dfe9b
parent16fd5367370099b59d96e30bb7d9de8d419659f2
Merge branch 'shrinker' of git://git./linux/kernel/git/dgc/xfsdev

* 'shrinker' of git://git.kernel.org/pub/scm/linux/kernel/git/dgc/xfsdev:
  xfs: track AGs with reclaimable inodes in per-ag radix tree
  xfs: convert inode shrinker to per-filesystem contexts
  mm: add context argument to shrinker callback