Merge branch 'x86-platform-for-linus' of git://git.kernel.org/pub/scm/linux/kernel...
authorLinus Torvalds <torvalds@linux-foundation.org>
Fri, 8 Mar 2019 02:25:08 +0000 (18:25 -0800)
committerLinus Torvalds <torvalds@linux-foundation.org>
Fri, 8 Mar 2019 02:25:08 +0000 (18:25 -0800)
commit60970c18aa95d5ce7716faa67d8ccae4f15fc12b
tree051552e119fa98c65c861ff3cb6ef6f1e62feee6
parentf86727f8bd650b6b79bbbb7b0b57b3a43522a28e
parent1c034a2fe56061af439c4e74f8f6c08e3714a730
Merge branch 'x86-platform-for-linus' of git://git./linux/kernel/git/tip/tip

Pull x86 platform update from Ingo Molnar:
 "A defconfig update"

* 'x86-platform-for-linus' of git://git.kernel.org/pub/scm/linux/kernel/git/tip/tip:
  x86/defconfig: Enable EFI stub, mixed mode and BGRT