Merge branch 'next' into for-linus
authorDmitry Torokhov <dmitry.torokhov@gmail.com>
Sat, 29 Dec 2018 01:10:54 +0000 (17:10 -0800)
committerDmitry Torokhov <dmitry.torokhov@gmail.com>
Sat, 29 Dec 2018 01:10:54 +0000 (17:10 -0800)
commit592b15ba7260f8dec8bfc71ef0ea1934801a35aa
tree51ead1b83e10da0cf6623116f37a15bc142f9d8b
parent7db54c89f0b30a101584e09d3729144e6170059d
parent1e3c336ad8f40f88a8961c434640920fe35cc08b
Merge branch 'next' into for-linus

Prepare input updates for 4.21 merge window.