Merge branch 'x86-uv-for-linus' of git://git.kernel.org/pub/scm/linux/kernel/git...
authorLinus Torvalds <torvalds@linux-foundation.org>
Tue, 5 Aug 2014 00:24:56 +0000 (17:24 -0700)
committerLinus Torvalds <torvalds@linux-foundation.org>
Tue, 5 Aug 2014 00:24:56 +0000 (17:24 -0700)
commit5637a2a3e99375a04189ee0896aae985582a2290
treebc5b67675050a929d755d98ad106e6c7bf6e6114
parentd782cebd6b39b4caab8a913180c0acfd6c33e9c2
parenta26fd71953711acb4884df84e393d52de57e4f17
Merge branch 'x86-uv-for-linus' of git://git./linux/kernel/git/tip/tip

Pull x86 UV TLB update from Ingo Molnar:
 "UV TLB shootdown logic updates for version of the UV architecture"

* 'x86-uv-for-linus' of git://git.kernel.org/pub/scm/linux/kernel/git/tip/tip:
  x86/uv: Update the UV3 TLB shootdown logic