Merge tag 'xtensa-20180211' of git://github.com/jcmvbkbc/linux-xtensa
authorLinus Torvalds <torvalds@linux-foundation.org>
Sun, 11 Feb 2018 21:54:52 +0000 (13:54 -0800)
committerLinus Torvalds <torvalds@linux-foundation.org>
Sun, 11 Feb 2018 21:54:52 +0000 (13:54 -0800)
commit3fc928dc5308f6533d0e8004c8c63b46709a5276
tree97fe262892b85691899cda8d7a8aa8b67057d6d2
parent60d7a21aedad7cd2dc9c27ca04fb8486aa6fb7da
parentf8d0cbf28df14b6b6801f027a396fd593971a922
Merge tag 'xtensa-20180211' of git://github.com/jcmvbkbc/linux-xtensa

Pull xtense fix from Max Filippov:
 "Build fix for xtensa architecture with KASAN enabled"

* tag 'xtensa-20180211' of git://github.com/jcmvbkbc/linux-xtensa:
  xtensa: fix build with KASAN