Merge tag 'gcc-plugins-v4.20-rc5' of git://git.kernel.org/pub/scm/linux/kernel/git...
authorLinus Torvalds <torvalds@linux-foundation.org>
Sat, 1 Dec 2018 02:36:30 +0000 (18:36 -0800)
committerLinus Torvalds <torvalds@linux-foundation.org>
Sat, 1 Dec 2018 02:36:30 +0000 (18:36 -0800)
commit1f817429b2ddc08f5c92a5b83d0f303f1e0d1bd4
tree43d5a324441994e29132fe5252c21bf08a757884
parentfd3b3e0ec59db813d3ff665e158b1390ecdcfd14
parentef1a8409348966f0b25ff97a170d6d0367710ea9
Merge tag 'gcc-plugins-v4.20-rc5' of git://git./linux/kernel/git/kees/linux

Pull stackleak plugin fix from Kees Cook:
 "Fix crash by not allowing kprobing of stackleak_erase() (Alexander
  Popov)"

* tag 'gcc-plugins-v4.20-rc5' of git://git.kernel.org/pub/scm/linux/kernel/git/kees/linux:
  stackleak: Disable function tracing and kprobes for stackleak_erase()