Merge tag 'tag-chrome-platform-for-v4.21' of git://git.kernel.org/pub/scm/linux/kerne...
authorLinus Torvalds <torvalds@linux-foundation.org>
Sun, 6 Jan 2019 19:40:06 +0000 (11:40 -0800)
committerLinus Torvalds <torvalds@linux-foundation.org>
Sun, 6 Jan 2019 19:40:06 +0000 (11:40 -0800)
commit12133258d7fe309b42a35677549c606b15a0822d
tree1551465e4fd9b3409083c3e452405ba59da38f45
parent66e012f6188fb37b18c774277f34fb52278059c3
parentcdd6a4a0e2ec590c30ad0e965fa08bf37461cadb
Merge tag 'tag-chrome-platform-for-v4.21' of git://git./linux/kernel/git/bleung/chrome-platform

Pull chrome platform updates from Benson Leung:

 - Changes for EC_MKBP_EVENT_SENSOR_FIFO handling.

 - Also, maintainership changes. Olofj out, Enric balletbo in.

* tag 'tag-chrome-platform-for-v4.21' of git://git.kernel.org/pub/scm/linux/kernel/git/bleung/chrome-platform:
  MAINTAINERS: add maintainers for ChromeOS EC sub-drivers
  MAINTAINERS: platform/chrome: Add Enric as a maintainer
  MAINTAINERS: platform/chrome: remove myself as maintainer
  platform/chrome: don't report EC_MKBP_EVENT_SENSOR_FIFO as wakeup
  platform/chrome: straighten out cros_ec_get_{next,host}_event() error codes
MAINTAINERS