fa23e0671bb3be7a2423d486c8b028b3cdccdee3
[sfrench/cifs-2.6.git] / include / linux / fb.h
1 #ifndef _LINUX_FB_H
2 #define _LINUX_FB_H
3
4 #include <asm/types.h>
5 #include <linux/i2c.h>
6
7 /* Definitions of frame buffers                                         */
8
9 #define FB_MAJOR                29
10 #define FB_MAX                  32      /* sufficient for now */
11
12 /* ioctls
13    0x46 is 'F'                                                          */
14 #define FBIOGET_VSCREENINFO     0x4600
15 #define FBIOPUT_VSCREENINFO     0x4601
16 #define FBIOGET_FSCREENINFO     0x4602
17 #define FBIOGETCMAP             0x4604
18 #define FBIOPUTCMAP             0x4605
19 #define FBIOPAN_DISPLAY         0x4606
20 #ifdef __KERNEL__
21 #define FBIO_CURSOR            _IOWR('F', 0x08, struct fb_cursor_user)
22 #else
23 #define FBIO_CURSOR            _IOWR('F', 0x08, struct fb_cursor)
24 #endif
25 /* 0x4607-0x460B are defined below */
26 /* #define FBIOGET_MONITORSPEC  0x460C */
27 /* #define FBIOPUT_MONITORSPEC  0x460D */
28 /* #define FBIOSWITCH_MONIBIT   0x460E */
29 #define FBIOGET_CON2FBMAP       0x460F
30 #define FBIOPUT_CON2FBMAP       0x4610
31 #define FBIOBLANK               0x4611          /* arg: 0 or vesa level + 1 */
32 #define FBIOGET_VBLANK          _IOR('F', 0x12, struct fb_vblank)
33 #define FBIO_ALLOC              0x4613
34 #define FBIO_FREE               0x4614
35 #define FBIOGET_GLYPH           0x4615
36 #define FBIOGET_HWCINFO         0x4616
37 #define FBIOPUT_MODEINFO        0x4617
38 #define FBIOGET_DISPINFO        0x4618
39
40
41 #define FB_TYPE_PACKED_PIXELS           0       /* Packed Pixels        */
42 #define FB_TYPE_PLANES                  1       /* Non interleaved planes */
43 #define FB_TYPE_INTERLEAVED_PLANES      2       /* Interleaved planes   */
44 #define FB_TYPE_TEXT                    3       /* Text/attributes      */
45 #define FB_TYPE_VGA_PLANES              4       /* EGA/VGA planes       */
46
47 #define FB_AUX_TEXT_MDA         0       /* Monochrome text */
48 #define FB_AUX_TEXT_CGA         1       /* CGA/EGA/VGA Color text */
49 #define FB_AUX_TEXT_S3_MMIO     2       /* S3 MMIO fasttext */
50 #define FB_AUX_TEXT_MGA_STEP16  3       /* MGA Millenium I: text, attr, 14 reserved bytes */
51 #define FB_AUX_TEXT_MGA_STEP8   4       /* other MGAs:      text, attr,  6 reserved bytes */
52
53 #define FB_AUX_VGA_PLANES_VGA4          0       /* 16 color planes (EGA/VGA) */
54 #define FB_AUX_VGA_PLANES_CFB4          1       /* CFB4 in planes (VGA) */
55 #define FB_AUX_VGA_PLANES_CFB8          2       /* CFB8 in planes (VGA) */
56
57 #define FB_VISUAL_MONO01                0       /* Monochr. 1=Black 0=White */
58 #define FB_VISUAL_MONO10                1       /* Monochr. 1=White 0=Black */
59 #define FB_VISUAL_TRUECOLOR             2       /* True color   */
60 #define FB_VISUAL_PSEUDOCOLOR           3       /* Pseudo color (like atari) */
61 #define FB_VISUAL_DIRECTCOLOR           4       /* Direct color */
62 #define FB_VISUAL_STATIC_PSEUDOCOLOR    5       /* Pseudo color readonly */
63
64 #define FB_ACCEL_NONE           0       /* no hardware accelerator      */
65 #define FB_ACCEL_ATARIBLITT     1       /* Atari Blitter                */
66 #define FB_ACCEL_AMIGABLITT     2       /* Amiga Blitter                */
67 #define FB_ACCEL_S3_TRIO64      3       /* Cybervision64 (S3 Trio64)    */
68 #define FB_ACCEL_NCR_77C32BLT   4       /* RetinaZ3 (NCR 77C32BLT)      */
69 #define FB_ACCEL_S3_VIRGE       5       /* Cybervision64/3D (S3 ViRGE)  */
70 #define FB_ACCEL_ATI_MACH64GX   6       /* ATI Mach 64GX family         */
71 #define FB_ACCEL_DEC_TGA        7       /* DEC 21030 TGA                */
72 #define FB_ACCEL_ATI_MACH64CT   8       /* ATI Mach 64CT family         */
73 #define FB_ACCEL_ATI_MACH64VT   9       /* ATI Mach 64CT family VT class */
74 #define FB_ACCEL_ATI_MACH64GT   10      /* ATI Mach 64CT family GT class */
75 #define FB_ACCEL_SUN_CREATOR    11      /* Sun Creator/Creator3D        */
76 #define FB_ACCEL_SUN_CGSIX      12      /* Sun cg6                      */
77 #define FB_ACCEL_SUN_LEO        13      /* Sun leo/zx                   */
78 #define FB_ACCEL_IMS_TWINTURBO  14      /* IMS Twin Turbo               */
79 #define FB_ACCEL_3DLABS_PERMEDIA2 15    /* 3Dlabs Permedia 2            */
80 #define FB_ACCEL_MATROX_MGA2064W 16     /* Matrox MGA2064W (Millenium)  */
81 #define FB_ACCEL_MATROX_MGA1064SG 17    /* Matrox MGA1064SG (Mystique)  */
82 #define FB_ACCEL_MATROX_MGA2164W 18     /* Matrox MGA2164W (Millenium II) */
83 #define FB_ACCEL_MATROX_MGA2164W_AGP 19 /* Matrox MGA2164W (Millenium II) */
84 #define FB_ACCEL_MATROX_MGAG100 20      /* Matrox G100 (Productiva G100) */
85 #define FB_ACCEL_MATROX_MGAG200 21      /* Matrox G200 (Myst, Mill, ...) */
86 #define FB_ACCEL_SUN_CG14       22      /* Sun cgfourteen                */
87 #define FB_ACCEL_SUN_BWTWO      23      /* Sun bwtwo                    */
88 #define FB_ACCEL_SUN_CGTHREE    24      /* Sun cgthree                  */
89 #define FB_ACCEL_SUN_TCX        25      /* Sun tcx                      */
90 #define FB_ACCEL_MATROX_MGAG400 26      /* Matrox G400                  */
91 #define FB_ACCEL_NV3            27      /* nVidia RIVA 128              */
92 #define FB_ACCEL_NV4            28      /* nVidia RIVA TNT              */
93 #define FB_ACCEL_NV5            29      /* nVidia RIVA TNT2             */
94 #define FB_ACCEL_CT_6555x       30      /* C&T 6555x                    */
95 #define FB_ACCEL_3DFX_BANSHEE   31      /* 3Dfx Banshee                 */
96 #define FB_ACCEL_ATI_RAGE128    32      /* ATI Rage128 family           */
97 #define FB_ACCEL_IGS_CYBER2000  33      /* CyberPro 2000                */
98 #define FB_ACCEL_IGS_CYBER2010  34      /* CyberPro 2010                */
99 #define FB_ACCEL_IGS_CYBER5000  35      /* CyberPro 5000                */
100 #define FB_ACCEL_SIS_GLAMOUR    36      /* SiS 300/630/540              */
101 #define FB_ACCEL_3DLABS_PERMEDIA3 37    /* 3Dlabs Permedia 3            */
102 #define FB_ACCEL_ATI_RADEON     38      /* ATI Radeon family            */
103 #define FB_ACCEL_I810           39      /* Intel 810/815                */
104 #define FB_ACCEL_SIS_GLAMOUR_2  40      /* SiS 315, 650, 740            */
105 #define FB_ACCEL_SIS_XABRE      41      /* SiS 330 ("Xabre")            */
106 #define FB_ACCEL_I830           42      /* Intel 830M/845G/85x/865G     */
107 #define FB_ACCEL_NV_10          43      /* nVidia Arch 10               */
108 #define FB_ACCEL_NV_20          44      /* nVidia Arch 20               */
109 #define FB_ACCEL_NV_30          45      /* nVidia Arch 30               */
110 #define FB_ACCEL_NV_40          46      /* nVidia Arch 40               */
111 #define FB_ACCEL_XGI_VOLARI_V   47      /* XGI Volari V3XT, V5, V8      */
112 #define FB_ACCEL_XGI_VOLARI_Z   48      /* XGI Volari Z7                */
113 #define FB_ACCEL_NEOMAGIC_NM2070 90     /* NeoMagic NM2070              */
114 #define FB_ACCEL_NEOMAGIC_NM2090 91     /* NeoMagic NM2090              */
115 #define FB_ACCEL_NEOMAGIC_NM2093 92     /* NeoMagic NM2093              */
116 #define FB_ACCEL_NEOMAGIC_NM2097 93     /* NeoMagic NM2097              */
117 #define FB_ACCEL_NEOMAGIC_NM2160 94     /* NeoMagic NM2160              */
118 #define FB_ACCEL_NEOMAGIC_NM2200 95     /* NeoMagic NM2200              */
119 #define FB_ACCEL_NEOMAGIC_NM2230 96     /* NeoMagic NM2230              */
120 #define FB_ACCEL_NEOMAGIC_NM2360 97     /* NeoMagic NM2360              */
121 #define FB_ACCEL_NEOMAGIC_NM2380 98     /* NeoMagic NM2380              */
122
123 #define FB_ACCEL_SAVAGE4        0x80    /* S3 Savage4                   */
124 #define FB_ACCEL_SAVAGE3D       0x81    /* S3 Savage3D                  */
125 #define FB_ACCEL_SAVAGE3D_MV    0x82    /* S3 Savage3D-MV               */
126 #define FB_ACCEL_SAVAGE2000     0x83    /* S3 Savage2000                */
127 #define FB_ACCEL_SAVAGE_MX_MV   0x84    /* S3 Savage/MX-MV              */
128 #define FB_ACCEL_SAVAGE_MX      0x85    /* S3 Savage/MX                 */
129 #define FB_ACCEL_SAVAGE_IX_MV   0x86    /* S3 Savage/IX-MV              */
130 #define FB_ACCEL_SAVAGE_IX      0x87    /* S3 Savage/IX                 */
131 #define FB_ACCEL_PROSAVAGE_PM   0x88    /* S3 ProSavage PM133           */
132 #define FB_ACCEL_PROSAVAGE_KM   0x89    /* S3 ProSavage KM133           */
133 #define FB_ACCEL_S3TWISTER_P    0x8a    /* S3 Twister                   */
134 #define FB_ACCEL_S3TWISTER_K    0x8b    /* S3 TwisterK                  */
135 #define FB_ACCEL_SUPERSAVAGE    0x8c    /* S3 Supersavage               */
136 #define FB_ACCEL_PROSAVAGE_DDR  0x8d    /* S3 ProSavage DDR             */
137 #define FB_ACCEL_PROSAVAGE_DDRK 0x8e    /* S3 ProSavage DDR-K           */
138
139 struct fb_fix_screeninfo {
140         char id[16];                    /* identification string eg "TT Builtin" */
141         unsigned long smem_start;       /* Start of frame buffer mem */
142                                         /* (physical address) */
143         __u32 smem_len;                 /* Length of frame buffer mem */
144         __u32 type;                     /* see FB_TYPE_*                */
145         __u32 type_aux;                 /* Interleave for interleaved Planes */
146         __u32 visual;                   /* see FB_VISUAL_*              */ 
147         __u16 xpanstep;                 /* zero if no hardware panning  */
148         __u16 ypanstep;                 /* zero if no hardware panning  */
149         __u16 ywrapstep;                /* zero if no hardware ywrap    */
150         __u32 line_length;              /* length of a line in bytes    */
151         unsigned long mmio_start;       /* Start of Memory Mapped I/O   */
152                                         /* (physical address) */
153         __u32 mmio_len;                 /* Length of Memory Mapped I/O  */
154         __u32 accel;                    /* Indicate to driver which     */
155                                         /*  specific chip/card we have  */
156         __u16 reserved[3];              /* Reserved for future compatibility */
157 };
158
159 /* Interpretation of offset for color fields: All offsets are from the right,
160  * inside a "pixel" value, which is exactly 'bits_per_pixel' wide (means: you
161  * can use the offset as right argument to <<). A pixel afterwards is a bit
162  * stream and is written to video memory as that unmodified. This implies
163  * big-endian byte order if bits_per_pixel is greater than 8.
164  */
165 struct fb_bitfield {
166         __u32 offset;                   /* beginning of bitfield        */
167         __u32 length;                   /* length of bitfield           */
168         __u32 msb_right;                /* != 0 : Most significant bit is */ 
169                                         /* right */ 
170 };
171
172 #define FB_NONSTD_HAM           1       /* Hold-And-Modify (HAM)        */
173
174 #define FB_ACTIVATE_NOW         0       /* set values immediately (or vbl)*/
175 #define FB_ACTIVATE_NXTOPEN     1       /* activate on next open        */
176 #define FB_ACTIVATE_TEST        2       /* don't set, round up impossible */
177 #define FB_ACTIVATE_MASK       15
178                                         /* values                       */
179 #define FB_ACTIVATE_VBL        16       /* activate values on next vbl  */
180 #define FB_CHANGE_CMAP_VBL     32       /* change colormap on vbl       */
181 #define FB_ACTIVATE_ALL        64       /* change all VCs on this fb    */
182 #define FB_ACTIVATE_FORCE     128       /* force apply even when no change*/
183 #define FB_ACTIVATE_INV_MODE  256       /* invalidate videomode */
184
185 #define FB_ACCELF_TEXT          1       /* (OBSOLETE) see fb_info.flags and vc_mode */
186
187 #define FB_SYNC_HOR_HIGH_ACT    1       /* horizontal sync high active  */
188 #define FB_SYNC_VERT_HIGH_ACT   2       /* vertical sync high active    */
189 #define FB_SYNC_EXT             4       /* external sync                */
190 #define FB_SYNC_COMP_HIGH_ACT   8       /* composite sync high active   */
191 #define FB_SYNC_BROADCAST       16      /* broadcast video timings      */
192                                         /* vtotal = 144d/288n/576i => PAL  */
193                                         /* vtotal = 121d/242n/484i => NTSC */
194 #define FB_SYNC_ON_GREEN        32      /* sync on green */
195
196 #define FB_VMODE_NONINTERLACED  0       /* non interlaced */
197 #define FB_VMODE_INTERLACED     1       /* interlaced   */
198 #define FB_VMODE_DOUBLE         2       /* double scan */
199 #define FB_VMODE_MASK           255
200
201 #define FB_VMODE_YWRAP          256     /* ywrap instead of panning     */
202 #define FB_VMODE_SMOOTH_XPAN    512     /* smooth xpan possible (internally used) */
203 #define FB_VMODE_CONUPDATE      512     /* don't update x/yoffset       */
204
205 /*
206  * Display rotation support
207  */
208 #define FB_ROTATE_UR      0
209 #define FB_ROTATE_CW      1
210 #define FB_ROTATE_UD      2
211 #define FB_ROTATE_CCW     3
212
213 #define PICOS2KHZ(a) (1000000000UL/(a))
214 #define KHZ2PICOS(a) (1000000000UL/(a))
215
216 struct fb_var_screeninfo {
217         __u32 xres;                     /* visible resolution           */
218         __u32 yres;
219         __u32 xres_virtual;             /* virtual resolution           */
220         __u32 yres_virtual;
221         __u32 xoffset;                  /* offset from virtual to visible */
222         __u32 yoffset;                  /* resolution                   */
223
224         __u32 bits_per_pixel;           /* guess what                   */
225         __u32 grayscale;                /* != 0 Graylevels instead of colors */
226
227         struct fb_bitfield red;         /* bitfield in fb mem if true color, */
228         struct fb_bitfield green;       /* else only length is significant */
229         struct fb_bitfield blue;
230         struct fb_bitfield transp;      /* transparency                 */      
231
232         __u32 nonstd;                   /* != 0 Non standard pixel format */
233
234         __u32 activate;                 /* see FB_ACTIVATE_*            */
235
236         __u32 height;                   /* height of picture in mm    */
237         __u32 width;                    /* width of picture in mm     */
238
239         __u32 accel_flags;              /* (OBSOLETE) see fb_info.flags */
240
241         /* Timing: All values in pixclocks, except pixclock (of course) */
242         __u32 pixclock;                 /* pixel clock in ps (pico seconds) */
243         __u32 left_margin;              /* time from sync to picture    */
244         __u32 right_margin;             /* time from picture to sync    */
245         __u32 upper_margin;             /* time from sync to picture    */
246         __u32 lower_margin;
247         __u32 hsync_len;                /* length of horizontal sync    */
248         __u32 vsync_len;                /* length of vertical sync      */
249         __u32 sync;                     /* see FB_SYNC_*                */
250         __u32 vmode;                    /* see FB_VMODE_*               */
251         __u32 rotate;                   /* angle we rotate counter clockwise */
252         __u32 reserved[5];              /* Reserved for future compatibility */
253 };
254
255 struct fb_cmap {
256         __u32 start;                    /* First entry  */
257         __u32 len;                      /* Number of entries */
258         __u16 *red;                     /* Red values   */
259         __u16 *green;
260         __u16 *blue;
261         __u16 *transp;                  /* transparency, can be NULL */
262 };
263
264 struct fb_con2fbmap {
265         __u32 console;
266         __u32 framebuffer;
267 };
268
269 /* VESA Blanking Levels */
270 #define VESA_NO_BLANKING        0
271 #define VESA_VSYNC_SUSPEND      1
272 #define VESA_HSYNC_SUSPEND      2
273 #define VESA_POWERDOWN          3
274
275
276 enum {
277         /* screen: unblanked, hsync: on,  vsync: on */
278         FB_BLANK_UNBLANK       = VESA_NO_BLANKING,
279
280         /* screen: blanked,   hsync: on,  vsync: on */
281         FB_BLANK_NORMAL        = VESA_NO_BLANKING + 1,
282
283         /* screen: blanked,   hsync: on,  vsync: off */
284         FB_BLANK_VSYNC_SUSPEND = VESA_VSYNC_SUSPEND + 1,
285
286         /* screen: blanked,   hsync: off, vsync: on */
287         FB_BLANK_HSYNC_SUSPEND = VESA_HSYNC_SUSPEND + 1,
288
289         /* screen: blanked,   hsync: off, vsync: off */
290         FB_BLANK_POWERDOWN     = VESA_POWERDOWN + 1
291 };
292
293 #define FB_VBLANK_VBLANKING     0x001   /* currently in a vertical blank */
294 #define FB_VBLANK_HBLANKING     0x002   /* currently in a horizontal blank */
295 #define FB_VBLANK_HAVE_VBLANK   0x004   /* vertical blanks can be detected */
296 #define FB_VBLANK_HAVE_HBLANK   0x008   /* horizontal blanks can be detected */
297 #define FB_VBLANK_HAVE_COUNT    0x010   /* global retrace counter is available */
298 #define FB_VBLANK_HAVE_VCOUNT   0x020   /* the vcount field is valid */
299 #define FB_VBLANK_HAVE_HCOUNT   0x040   /* the hcount field is valid */
300 #define FB_VBLANK_VSYNCING      0x080   /* currently in a vsync */
301 #define FB_VBLANK_HAVE_VSYNC    0x100   /* verical syncs can be detected */
302
303 struct fb_vblank {
304         __u32 flags;                    /* FB_VBLANK flags */
305         __u32 count;                    /* counter of retraces since boot */
306         __u32 vcount;                   /* current scanline position */
307         __u32 hcount;                   /* current scandot position */
308         __u32 reserved[4];              /* reserved for future compatibility */
309 };
310
311 /* Internal HW accel */
312 #define ROP_COPY 0
313 #define ROP_XOR  1
314
315 struct fb_copyarea {
316         __u32 dx;
317         __u32 dy;
318         __u32 width;
319         __u32 height;
320         __u32 sx;
321         __u32 sy;
322 };
323
324 struct fb_fillrect {
325         __u32 dx;       /* screen-relative */
326         __u32 dy;
327         __u32 width;
328         __u32 height;
329         __u32 color;
330         __u32 rop;
331 };
332
333 struct fb_image {
334         __u32 dx;               /* Where to place image */
335         __u32 dy;
336         __u32 width;            /* Size of image */
337         __u32 height;
338         __u32 fg_color;         /* Only used when a mono bitmap */
339         __u32 bg_color;
340         __u8  depth;            /* Depth of the image */
341         const char *data;       /* Pointer to image data */
342         struct fb_cmap cmap;    /* color map info */
343 };
344
345 /*
346  * hardware cursor control
347  */
348
349 #define FB_CUR_SETIMAGE 0x01
350 #define FB_CUR_SETPOS   0x02
351 #define FB_CUR_SETHOT   0x04
352 #define FB_CUR_SETCMAP  0x08
353 #define FB_CUR_SETSHAPE 0x10
354 #define FB_CUR_SETSIZE  0x20
355 #define FB_CUR_SETALL   0xFF
356
357 struct fbcurpos {
358         __u16 x, y;
359 };
360
361 struct fb_cursor {
362         __u16 set;              /* what to set */
363         __u16 enable;           /* cursor on/off */
364         __u16 rop;              /* bitop operation */
365         const char *mask;       /* cursor mask bits */
366         struct fbcurpos hot;    /* cursor hot spot */
367         struct fb_image image;  /* Cursor image */
368 };
369
370 #ifdef CONFIG_FB_BACKLIGHT
371 /* Settings for the generic backlight code */
372 #define FB_BACKLIGHT_LEVELS     128
373 #define FB_BACKLIGHT_MAX        0xFF
374 #endif
375
376 #ifdef __KERNEL__
377
378 #include <linux/fs.h>
379 #include <linux/init.h>
380 #include <linux/device.h>
381 #include <linux/workqueue.h>
382 #include <linux/notifier.h>
383 #include <linux/list.h>
384 #include <linux/backlight.h>
385 #include <asm/io.h>
386
387 struct vm_area_struct;
388 struct fb_info;
389 struct device;
390 struct file;
391
392 /* Definitions below are used in the parsed monitor specs */
393 #define FB_DPMS_ACTIVE_OFF      1
394 #define FB_DPMS_SUSPEND         2
395 #define FB_DPMS_STANDBY         4
396
397 #define FB_DISP_DDI             1
398 #define FB_DISP_ANA_700_300     2
399 #define FB_DISP_ANA_714_286     4
400 #define FB_DISP_ANA_1000_400    8
401 #define FB_DISP_ANA_700_000     16
402
403 #define FB_DISP_MONO            32
404 #define FB_DISP_RGB             64
405 #define FB_DISP_MULTI           128
406 #define FB_DISP_UNKNOWN         256
407
408 #define FB_SIGNAL_NONE          0
409 #define FB_SIGNAL_BLANK_BLANK   1
410 #define FB_SIGNAL_SEPARATE      2
411 #define FB_SIGNAL_COMPOSITE     4
412 #define FB_SIGNAL_SYNC_ON_GREEN 8
413 #define FB_SIGNAL_SERRATION_ON  16
414
415 #define FB_MISC_PRIM_COLOR      1
416 #define FB_MISC_1ST_DETAIL      2       /* First Detailed Timing is preferred */
417 struct fb_chroma {
418         __u32 redx;     /* in fraction of 1024 */
419         __u32 greenx;
420         __u32 bluex;
421         __u32 whitex;
422         __u32 redy;
423         __u32 greeny;
424         __u32 bluey;
425         __u32 whitey;
426 };
427
428 struct fb_monspecs {
429         struct fb_chroma chroma;
430         struct fb_videomode *modedb;    /* mode database */
431         __u8  manufacturer[4];          /* Manufacturer */
432         __u8  monitor[14];              /* Monitor String */
433         __u8  serial_no[14];            /* Serial Number */
434         __u8  ascii[14];                /* ? */
435         __u32 modedb_len;               /* mode database length */
436         __u32 model;                    /* Monitor Model */
437         __u32 serial;                   /* Serial Number - Integer */
438         __u32 year;                     /* Year manufactured */
439         __u32 week;                     /* Week Manufactured */
440         __u32 hfmin;                    /* hfreq lower limit (Hz) */
441         __u32 hfmax;                    /* hfreq upper limit (Hz) */
442         __u32 dclkmin;                  /* pixelclock lower limit (Hz) */
443         __u32 dclkmax;                  /* pixelclock upper limit (Hz) */
444         __u16 input;                    /* display type - see FB_DISP_* */
445         __u16 dpms;                     /* DPMS support - see FB_DPMS_ */
446         __u16 signal;                   /* Signal Type - see FB_SIGNAL_* */
447         __u16 vfmin;                    /* vfreq lower limit (Hz) */
448         __u16 vfmax;                    /* vfreq upper limit (Hz) */
449         __u16 gamma;                    /* Gamma - in fractions of 100 */
450         __u16 gtf       : 1;            /* supports GTF */
451         __u16 misc;                     /* Misc flags - see FB_MISC_* */
452         __u8  version;                  /* EDID version... */
453         __u8  revision;                 /* ...and revision */
454         __u8  max_x;                    /* Maximum horizontal size (cm) */
455         __u8  max_y;                    /* Maximum vertical size (cm) */
456 };
457
458 struct fb_cmap_user {
459         __u32 start;                    /* First entry  */
460         __u32 len;                      /* Number of entries */
461         __u16 __user *red;              /* Red values   */
462         __u16 __user *green;
463         __u16 __user *blue;
464         __u16 __user *transp;           /* transparency, can be NULL */
465 };
466
467 struct fb_image_user {
468         __u32 dx;                       /* Where to place image */
469         __u32 dy;
470         __u32 width;                    /* Size of image */
471         __u32 height;
472         __u32 fg_color;                 /* Only used when a mono bitmap */
473         __u32 bg_color;
474         __u8  depth;                    /* Depth of the image */
475         const char __user *data;        /* Pointer to image data */
476         struct fb_cmap_user cmap;       /* color map info */
477 };
478
479 struct fb_cursor_user {
480         __u16 set;                      /* what to set */
481         __u16 enable;                   /* cursor on/off */
482         __u16 rop;                      /* bitop operation */
483         const char __user *mask;        /* cursor mask bits */
484         struct fbcurpos hot;            /* cursor hot spot */
485         struct fb_image_user image;     /* Cursor image */
486 };
487
488 /*
489  * Register/unregister for framebuffer events
490  */
491
492 /*      The resolution of the passed in fb_info about to change */ 
493 #define FB_EVENT_MODE_CHANGE            0x01
494 /*      The display on this fb_info is beeing suspended, no access to the
495  *      framebuffer is allowed any more after that call returns
496  */
497 #define FB_EVENT_SUSPEND                0x02
498 /*      The display on this fb_info was resumed, you can restore the display
499  *      if you own it
500  */
501 #define FB_EVENT_RESUME                 0x03
502 /*      An entry from the modelist was removed */
503 #define FB_EVENT_MODE_DELETE            0x04
504 /*      A driver registered itself */
505 #define FB_EVENT_FB_REGISTERED          0x05
506 /*      A driver unregistered itself */
507 #define FB_EVENT_FB_UNREGISTERED        0x06
508 /*      CONSOLE-SPECIFIC: get console to framebuffer mapping */
509 #define FB_EVENT_GET_CONSOLE_MAP        0x07
510 /*      CONSOLE-SPECIFIC: set console to framebuffer mapping */
511 #define FB_EVENT_SET_CONSOLE_MAP        0x08
512 /*      A display blank is requested       */
513 #define FB_EVENT_BLANK                  0x09
514 /*      Private modelist is to be replaced */
515 #define FB_EVENT_NEW_MODELIST           0x0A
516 /*      The resolution of the passed in fb_info about to change and
517         all vc's should be changed         */
518 #define FB_EVENT_MODE_CHANGE_ALL        0x0B
519
520 struct fb_event {
521         struct fb_info *info;
522         void *data;
523 };
524
525
526 extern int fb_register_client(struct notifier_block *nb);
527 extern int fb_unregister_client(struct notifier_block *nb);
528 extern int fb_notifier_call_chain(unsigned long val, void *v);
529 /*
530  * Pixmap structure definition
531  *
532  * The purpose of this structure is to translate data
533  * from the hardware independent format of fbdev to what
534  * format the hardware needs.
535  */
536
537 #define FB_PIXMAP_DEFAULT 1     /* used internally by fbcon */
538 #define FB_PIXMAP_SYSTEM  2     /* memory is in system RAM  */
539 #define FB_PIXMAP_IO      4     /* memory is iomapped       */
540 #define FB_PIXMAP_SYNC    256   /* set if GPU can DMA       */
541
542 struct fb_pixmap {
543         u8  *addr;              /* pointer to memory                    */
544         u32 size;               /* size of buffer in bytes              */
545         u32 offset;             /* current offset to buffer             */
546         u32 buf_align;          /* byte alignment of each bitmap        */
547         u32 scan_align;         /* alignment per scanline               */
548         u32 access_align;       /* alignment per read/write (bits)      */
549         u32 flags;              /* see FB_PIXMAP_*                      */
550         /* access methods */
551         void (*writeio)(struct fb_info *info, void __iomem *dst, void *src, unsigned int size);
552         void (*readio) (struct fb_info *info, void *dst, void __iomem *src, unsigned int size);
553 };
554
555
556 /*
557  * Frame buffer operations
558  *
559  * LOCKING NOTE: those functions must _ALL_ be called with the console
560  * semaphore held, this is the only suitable locking mechanism we have
561  * in 2.6. Some may be called at interrupt time at this point though.
562  */
563
564 struct fb_ops {
565         /* open/release and usage marking */
566         struct module *owner;
567         int (*fb_open)(struct fb_info *info, int user);
568         int (*fb_release)(struct fb_info *info, int user);
569
570         /* For framebuffers with strange non linear layouts or that do not
571          * work with normal memory mapped access
572          */
573         ssize_t (*fb_read)(struct file *file, char __user *buf, size_t count, loff_t *ppos);
574         ssize_t (*fb_write)(struct file *file, const char __user *buf, size_t count, loff_t *ppos);
575
576         /* checks var and eventually tweaks it to something supported,
577          * DO NOT MODIFY PAR */
578         int (*fb_check_var)(struct fb_var_screeninfo *var, struct fb_info *info);
579
580         /* set the video mode according to info->var */
581         int (*fb_set_par)(struct fb_info *info);
582
583         /* set color register */
584         int (*fb_setcolreg)(unsigned regno, unsigned red, unsigned green,
585                             unsigned blue, unsigned transp, struct fb_info *info);
586
587         /* set color registers in batch */
588         int (*fb_setcmap)(struct fb_cmap *cmap, struct fb_info *info);
589
590         /* blank display */
591         int (*fb_blank)(int blank, struct fb_info *info);
592
593         /* pan display */
594         int (*fb_pan_display)(struct fb_var_screeninfo *var, struct fb_info *info);
595
596         /* Draws a rectangle */
597         void (*fb_fillrect) (struct fb_info *info, const struct fb_fillrect *rect);
598         /* Copy data from area to another */
599         void (*fb_copyarea) (struct fb_info *info, const struct fb_copyarea *region);
600         /* Draws a image to the display */
601         void (*fb_imageblit) (struct fb_info *info, const struct fb_image *image);
602
603         /* Draws cursor */
604         int (*fb_cursor) (struct fb_info *info, struct fb_cursor *cursor);
605
606         /* Rotates the display */
607         void (*fb_rotate)(struct fb_info *info, int angle);
608
609         /* wait for blit idle, optional */
610         int (*fb_sync)(struct fb_info *info);
611
612         /* perform fb specific ioctl (optional) */
613         int (*fb_ioctl)(struct fb_info *info, unsigned int cmd,
614                         unsigned long arg);
615
616         /* Handle 32bit compat ioctl (optional) */
617         int (*fb_compat_ioctl)(struct fb_info *info, unsigned cmd,
618                         unsigned long arg);
619
620         /* perform fb specific mmap */
621         int (*fb_mmap)(struct fb_info *info, struct vm_area_struct *vma);
622
623         /* save current hardware state */
624         void (*fb_save_state)(struct fb_info *info);
625
626         /* restore saved state */
627         void (*fb_restore_state)(struct fb_info *info);
628 };
629
630 #ifdef CONFIG_FB_TILEBLITTING
631
632 #define FB_TILE_CURSOR_NONE        0
633 #define FB_TILE_CURSOR_UNDERLINE   1
634 #define FB_TILE_CURSOR_LOWER_THIRD 2
635 #define FB_TILE_CURSOR_LOWER_HALF  3
636 #define FB_TILE_CURSOR_TWO_THIRDS  4
637 #define FB_TILE_CURSOR_BLOCK       5
638
639 struct fb_tilemap {
640         __u32 width;                /* width of each tile in pixels */
641         __u32 height;               /* height of each tile in scanlines */
642         __u32 depth;                /* color depth of each tile */
643         __u32 length;               /* number of tiles in the map */
644         const __u8 *data;           /* actual tile map: a bitmap array, packed
645                                        to the nearest byte */
646 };
647
648 struct fb_tilerect {
649         __u32 sx;                   /* origin in the x-axis */
650         __u32 sy;                   /* origin in the y-axis */
651         __u32 width;                /* number of tiles in the x-axis */
652         __u32 height;               /* number of tiles in the y-axis */
653         __u32 index;                /* what tile to use: index to tile map */
654         __u32 fg;                   /* foreground color */
655         __u32 bg;                   /* background color */
656         __u32 rop;                  /* raster operation */
657 };
658
659 struct fb_tilearea {
660         __u32 sx;                   /* source origin in the x-axis */
661         __u32 sy;                   /* source origin in the y-axis */
662         __u32 dx;                   /* destination origin in the x-axis */
663         __u32 dy;                   /* destination origin in the y-axis */
664         __u32 width;                /* number of tiles in the x-axis */
665         __u32 height;               /* number of tiles in the y-axis */
666 };
667
668 struct fb_tileblit {
669         __u32 sx;                   /* origin in the x-axis */
670         __u32 sy;                   /* origin in the y-axis */
671         __u32 width;                /* number of tiles in the x-axis */
672         __u32 height;               /* number of tiles in the y-axis */
673         __u32 fg;                   /* foreground color */
674         __u32 bg;                   /* background color */
675         __u32 length;               /* number of tiles to draw */
676         __u32 *indices;             /* array of indices to tile map */
677 };
678
679 struct fb_tilecursor {
680         __u32 sx;                   /* cursor position in the x-axis */
681         __u32 sy;                   /* cursor position in the y-axis */
682         __u32 mode;                 /* 0 = erase, 1 = draw */
683         __u32 shape;                /* see FB_TILE_CURSOR_* */
684         __u32 fg;                   /* foreground color */
685         __u32 bg;                   /* background color */
686 };
687
688 struct fb_tile_ops {
689         /* set tile characteristics */
690         void (*fb_settile)(struct fb_info *info, struct fb_tilemap *map);
691
692         /* all dimensions from hereon are in terms of tiles */
693
694         /* move a rectangular region of tiles from one area to another*/
695         void (*fb_tilecopy)(struct fb_info *info, struct fb_tilearea *area);
696         /* fill a rectangular region with a tile */
697         void (*fb_tilefill)(struct fb_info *info, struct fb_tilerect *rect);
698         /* copy an array of tiles */
699         void (*fb_tileblit)(struct fb_info *info, struct fb_tileblit *blit);
700         /* cursor */
701         void (*fb_tilecursor)(struct fb_info *info,
702                               struct fb_tilecursor *cursor);
703 };
704 #endif /* CONFIG_FB_TILEBLITTING */
705
706 /* FBINFO_* = fb_info.flags bit flags */
707 #define FBINFO_MODULE           0x0001  /* Low-level driver is a module */
708 #define FBINFO_HWACCEL_DISABLED 0x0002
709         /* When FBINFO_HWACCEL_DISABLED is set:
710          *  Hardware acceleration is turned off.  Software implementations
711          *  of required functions (copyarea(), fillrect(), and imageblit())
712          *  takes over; acceleration engine should be in a quiescent state */
713
714 /* hints */
715 #define FBINFO_PARTIAL_PAN_OK   0x0040 /* otw use pan only for double-buffering */
716 #define FBINFO_READS_FAST       0x0080 /* soft-copy faster than rendering */
717
718 /* hardware supported ops */
719 /*  semantics: when a bit is set, it indicates that the operation is
720  *   accelerated by hardware.
721  *  required functions will still work even if the bit is not set.
722  *  optional functions may not even exist if the flag bit is not set.
723  */
724 #define FBINFO_HWACCEL_NONE             0x0000
725 #define FBINFO_HWACCEL_COPYAREA         0x0100 /* required */
726 #define FBINFO_HWACCEL_FILLRECT         0x0200 /* required */
727 #define FBINFO_HWACCEL_IMAGEBLIT        0x0400 /* required */
728 #define FBINFO_HWACCEL_ROTATE           0x0800 /* optional */
729 #define FBINFO_HWACCEL_XPAN             0x1000 /* optional */
730 #define FBINFO_HWACCEL_YPAN             0x2000 /* optional */
731 #define FBINFO_HWACCEL_YWRAP            0x4000 /* optional */
732
733 #define FBINFO_MISC_USEREVENT          0x10000 /* event request
734                                                   from userspace */
735 #define FBINFO_MISC_TILEBLITTING       0x20000 /* use tile blitting */
736
737 /* A driver may set this flag to indicate that it does want a set_par to be
738  * called every time when fbcon_switch is executed. The advantage is that with
739  * this flag set you can really be sure that set_par is always called before
740  * any of the functions dependant on the correct hardware state or altering
741  * that state, even if you are using some broken X releases. The disadvantage
742  * is that it introduces unwanted delays to every console switch if set_par
743  * is slow. It is a good idea to try this flag in the drivers initialization
744  * code whenever there is a bug report related to switching between X and the
745  * framebuffer console.
746  */
747 #define FBINFO_MISC_ALWAYS_SETPAR   0x40000
748
749 struct fb_info {
750         int node;
751         int flags;
752         struct fb_var_screeninfo var;   /* Current var */
753         struct fb_fix_screeninfo fix;   /* Current fix */
754         struct fb_monspecs monspecs;    /* Current Monitor specs */
755         struct work_struct queue;       /* Framebuffer event queue */
756         struct fb_pixmap pixmap;        /* Image hardware mapper */
757         struct fb_pixmap sprite;        /* Cursor hardware mapper */
758         struct fb_cmap cmap;            /* Current cmap */
759         struct list_head modelist;      /* mode list */
760         struct fb_videomode *mode;      /* current mode */
761
762 #ifdef CONFIG_FB_BACKLIGHT
763         /* Lock ordering:
764          * bl_mutex (protects bl_dev and bl_curve)
765          *   bl_dev->sem (backlight class)
766          */
767         struct mutex bl_mutex;
768
769         /* assigned backlight device */
770         struct backlight_device *bl_dev;
771
772         /* Backlight level curve */
773         u8 bl_curve[FB_BACKLIGHT_LEVELS];
774 #endif
775
776         struct fb_ops *fbops;
777         struct device *device;          /* This is the parent */
778         struct device *dev;             /* This is this fb device */
779         int class_flag;                    /* private sysfs flags */
780 #ifdef CONFIG_FB_TILEBLITTING
781         struct fb_tile_ops *tileops;    /* Tile Blitting */
782 #endif
783         char __iomem *screen_base;      /* Virtual address */
784         unsigned long screen_size;      /* Amount of ioremapped VRAM or 0 */ 
785         void *pseudo_palette;           /* Fake palette of 16 colors */ 
786 #define FBINFO_STATE_RUNNING    0
787 #define FBINFO_STATE_SUSPENDED  1
788         u32 state;                      /* Hardware state i.e suspend */
789         void *fbcon_par;                /* fbcon use-only private area */
790         /* From here on everything is device dependent */
791         void *par;      
792 };
793
794 #ifdef MODULE
795 #define FBINFO_DEFAULT  FBINFO_MODULE
796 #else
797 #define FBINFO_DEFAULT  0
798 #endif
799
800 // This will go away
801 #define FBINFO_FLAG_MODULE      FBINFO_MODULE
802 #define FBINFO_FLAG_DEFAULT     FBINFO_DEFAULT
803
804 /* This will go away
805  * fbset currently hacks in FB_ACCELF_TEXT into var.accel_flags
806  * when it wants to turn the acceleration engine on.  This is
807  * really a separate operation, and should be modified via sysfs.
808  *  But for now, we leave it broken with the following define
809  */
810 #define STUPID_ACCELF_TEXT_SHIT
811
812 // This will go away
813 #if defined(__sparc__)
814
815 /* We map all of our framebuffers such that big-endian accesses
816  * are what we want, so the following is sufficient.
817  */
818
819 // This will go away
820 #define fb_readb sbus_readb
821 #define fb_readw sbus_readw
822 #define fb_readl sbus_readl
823 #define fb_readq sbus_readq
824 #define fb_writeb sbus_writeb
825 #define fb_writew sbus_writew
826 #define fb_writel sbus_writel
827 #define fb_writeq sbus_writeq
828 #define fb_memset sbus_memset_io
829
830 #elif defined(__i386__) || defined(__alpha__) || defined(__x86_64__) || defined(__hppa__) || (defined(__sh__) && !defined(__SH5__)) || defined(__powerpc__)
831
832 #define fb_readb __raw_readb
833 #define fb_readw __raw_readw
834 #define fb_readl __raw_readl
835 #define fb_readq __raw_readq
836 #define fb_writeb __raw_writeb
837 #define fb_writew __raw_writew
838 #define fb_writel __raw_writel
839 #define fb_writeq __raw_writeq
840 #define fb_memset memset_io
841
842 #else
843
844 #define fb_readb(addr) (*(volatile u8 *) (addr))
845 #define fb_readw(addr) (*(volatile u16 *) (addr))
846 #define fb_readl(addr) (*(volatile u32 *) (addr))
847 #define fb_readq(addr) (*(volatile u64 *) (addr))
848 #define fb_writeb(b,addr) (*(volatile u8 *) (addr) = (b))
849 #define fb_writew(b,addr) (*(volatile u16 *) (addr) = (b))
850 #define fb_writel(b,addr) (*(volatile u32 *) (addr) = (b))
851 #define fb_writeq(b,addr) (*(volatile u64 *) (addr) = (b))
852 #define fb_memset memset
853
854 #endif
855
856 #if defined (__BIG_ENDIAN)
857 #define FB_LEFT_POS(bpp)          (32 - bpp)
858 #define FB_SHIFT_HIGH(val, bits)  ((val) >> (bits))
859 #define FB_SHIFT_LOW(val, bits)   ((val) << (bits))
860 #else
861 #define FB_LEFT_POS(bpp)          (0)
862 #define FB_SHIFT_HIGH(val, bits)  ((val) << (bits))
863 #define FB_SHIFT_LOW(val, bits)   ((val) >> (bits))
864 #endif
865
866     /*
867      *  `Generic' versions of the frame buffer device operations
868      */
869
870 extern int fb_set_var(struct fb_info *info, struct fb_var_screeninfo *var); 
871 extern int fb_pan_display(struct fb_info *info, struct fb_var_screeninfo *var); 
872 extern int fb_blank(struct fb_info *info, int blank);
873 extern void cfb_fillrect(struct fb_info *info, const struct fb_fillrect *rect); 
874 extern void cfb_copyarea(struct fb_info *info, const struct fb_copyarea *area); 
875 extern void cfb_imageblit(struct fb_info *info, const struct fb_image *image);
876
877 /* drivers/video/fbmem.c */
878 extern int register_framebuffer(struct fb_info *fb_info);
879 extern int unregister_framebuffer(struct fb_info *fb_info);
880 extern int fb_prepare_logo(struct fb_info *fb_info, int rotate);
881 extern int fb_show_logo(struct fb_info *fb_info, int rotate);
882 extern char* fb_get_buffer_offset(struct fb_info *info, struct fb_pixmap *buf, u32 size);
883 extern void fb_pad_unaligned_buffer(u8 *dst, u32 d_pitch, u8 *src, u32 idx,
884                                 u32 height, u32 shift_high, u32 shift_low, u32 mod);
885 extern void fb_pad_aligned_buffer(u8 *dst, u32 d_pitch, u8 *src, u32 s_pitch, u32 height);
886 extern void fb_set_suspend(struct fb_info *info, int state);
887 extern int fb_get_color_depth(struct fb_var_screeninfo *var,
888                               struct fb_fix_screeninfo *fix);
889 extern int fb_get_options(char *name, char **option);
890 extern int fb_new_modelist(struct fb_info *info);
891
892 extern struct fb_info *registered_fb[FB_MAX];
893 extern int num_registered_fb;
894
895 static inline void __fb_pad_aligned_buffer(u8 *dst, u32 d_pitch,
896                                            u8 *src, u32 s_pitch, u32 height)
897 {
898         int i, j;
899
900         d_pitch -= s_pitch;
901
902         for (i = height; i--; ) {
903                 /* s_pitch is a few bytes at the most, memcpy is suboptimal */
904                 for (j = 0; j < s_pitch; j++)
905                         *dst++ = *src++;
906                 dst += d_pitch;
907         }
908 }
909
910 /* drivers/video/fbsysfs.c */
911 extern struct fb_info *framebuffer_alloc(size_t size, struct device *dev);
912 extern void framebuffer_release(struct fb_info *info);
913 extern int fb_init_device(struct fb_info *fb_info);
914 extern void fb_cleanup_device(struct fb_info *head);
915 extern void fb_bl_default_curve(struct fb_info *fb_info, u8 off, u8 min, u8 max);
916
917 /* drivers/video/fbmon.c */
918 #define FB_MAXTIMINGS           0
919 #define FB_VSYNCTIMINGS         1
920 #define FB_HSYNCTIMINGS         2
921 #define FB_DCLKTIMINGS          3
922 #define FB_IGNOREMON            0x100
923
924 #define FB_MODE_IS_UNKNOWN      0
925 #define FB_MODE_IS_DETAILED     1
926 #define FB_MODE_IS_STANDARD     2
927 #define FB_MODE_IS_VESA         4
928 #define FB_MODE_IS_CALCULATED   8
929 #define FB_MODE_IS_FIRST        16
930 #define FB_MODE_IS_FROM_VAR     32
931
932 extern int fbmon_valid_timings(u_int pixclock, u_int htotal, u_int vtotal,
933                                const struct fb_info *fb_info);
934 extern int fbmon_dpms(const struct fb_info *fb_info);
935 extern int fb_get_mode(int flags, u32 val, struct fb_var_screeninfo *var,
936                        struct fb_info *info);
937 extern int fb_validate_mode(const struct fb_var_screeninfo *var,
938                             struct fb_info *info);
939 extern int fb_parse_edid(unsigned char *edid, struct fb_var_screeninfo *var);
940 extern const unsigned char *fb_firmware_edid(struct device *device);
941 extern void fb_edid_to_monspecs(unsigned char *edid,
942                                 struct fb_monspecs *specs);
943 extern void fb_destroy_modedb(struct fb_videomode *modedb);
944 extern int fb_find_mode_cvt(struct fb_videomode *mode, int margins, int rb);
945 extern unsigned char *fb_ddc_read(struct i2c_adapter *adapter);
946
947 /* drivers/video/modedb.c */
948 #define VESA_MODEDB_SIZE 34
949 extern void fb_var_to_videomode(struct fb_videomode *mode,
950                                 struct fb_var_screeninfo *var);
951 extern void fb_videomode_to_var(struct fb_var_screeninfo *var,
952                                 struct fb_videomode *mode);
953 extern int fb_mode_is_equal(struct fb_videomode *mode1,
954                             struct fb_videomode *mode2);
955 extern int fb_add_videomode(struct fb_videomode *mode, struct list_head *head);
956 extern void fb_delete_videomode(struct fb_videomode *mode,
957                                 struct list_head *head);
958 extern struct fb_videomode *fb_match_mode(struct fb_var_screeninfo *var,
959                                           struct list_head *head);
960 extern struct fb_videomode *fb_find_best_mode(struct fb_var_screeninfo *var,
961                                               struct list_head *head);
962 extern struct fb_videomode *fb_find_nearest_mode(struct fb_videomode *mode,
963                                                  struct list_head *head);
964 extern void fb_destroy_modelist(struct list_head *head);
965 extern void fb_videomode_to_modelist(struct fb_videomode *modedb, int num,
966                                      struct list_head *head);
967 extern struct fb_videomode *fb_find_best_display(struct fb_monspecs *specs,
968                                                  struct list_head *head);
969
970 /* drivers/video/fbcmap.c */
971 extern int fb_alloc_cmap(struct fb_cmap *cmap, int len, int transp);
972 extern void fb_dealloc_cmap(struct fb_cmap *cmap);
973 extern int fb_copy_cmap(struct fb_cmap *from, struct fb_cmap *to);
974 extern int fb_cmap_to_user(struct fb_cmap *from, struct fb_cmap_user *to);
975 extern int fb_set_cmap(struct fb_cmap *cmap, struct fb_info *fb_info);
976 extern int fb_set_user_cmap(struct fb_cmap_user *cmap, struct fb_info *fb_info);
977 extern struct fb_cmap *fb_default_cmap(int len);
978 extern void fb_invert_cmaps(void);
979
980 struct fb_videomode {
981         const char *name;       /* optional */
982         u32 refresh;            /* optional */
983         u32 xres;
984         u32 yres;
985         u32 pixclock;
986         u32 left_margin;
987         u32 right_margin;
988         u32 upper_margin;
989         u32 lower_margin;
990         u32 hsync_len;
991         u32 vsync_len;
992         u32 sync;
993         u32 vmode;
994         u32 flag;
995 };
996
997 extern const struct fb_videomode vesa_modes[];
998
999 struct fb_modelist {
1000         struct list_head list;
1001         struct fb_videomode mode;
1002 };
1003
1004 extern int fb_find_mode(struct fb_var_screeninfo *var,
1005                         struct fb_info *info, const char *mode_option,
1006                         const struct fb_videomode *db,
1007                         unsigned int dbsize,
1008                         const struct fb_videomode *default_mode,
1009                         unsigned int default_bpp);
1010
1011 #endif /* __KERNEL__ */
1012
1013 #endif /* _LINUX_FB_H */