Merge branch 'for-5.4' of https://git.kernel.org/pub/scm/linux/kernel/git/broonie...
[sfrench/cifs-2.6.git] / drivers / spi / spi-fsl-lpspi.c
1 // SPDX-License-Identifier: GPL-2.0+
2 //
3 // Freescale i.MX7ULP LPSPI driver
4 //
5 // Copyright 2016 Freescale Semiconductor, Inc.
6 // Copyright 2018 NXP Semiconductors
7
8 #include <linux/clk.h>
9 #include <linux/completion.h>
10 #include <linux/delay.h>
11 #include <linux/dmaengine.h>
12 #include <linux/dma-mapping.h>
13 #include <linux/err.h>
14 #include <linux/gpio.h>
15 #include <linux/interrupt.h>
16 #include <linux/io.h>
17 #include <linux/irq.h>
18 #include <linux/kernel.h>
19 #include <linux/module.h>
20 #include <linux/of.h>
21 #include <linux/of_device.h>
22 #include <linux/of_gpio.h>
23 #include <linux/pinctrl/consumer.h>
24 #include <linux/platform_device.h>
25 #include <linux/platform_data/dma-imx.h>
26 #include <linux/platform_data/spi-imx.h>
27 #include <linux/pm_runtime.h>
28 #include <linux/slab.h>
29 #include <linux/spi/spi.h>
30 #include <linux/spi/spi_bitbang.h>
31 #include <linux/types.h>
32
33 #define DRIVER_NAME "fsl_lpspi"
34
35 #define FSL_LPSPI_RPM_TIMEOUT 50 /* 50ms */
36
37 /* The maximum bytes that edma can transfer once.*/
38 #define FSL_LPSPI_MAX_EDMA_BYTES  ((1 << 15) - 1)
39
40 /* i.MX7ULP LPSPI registers */
41 #define IMX7ULP_VERID   0x0
42 #define IMX7ULP_PARAM   0x4
43 #define IMX7ULP_CR      0x10
44 #define IMX7ULP_SR      0x14
45 #define IMX7ULP_IER     0x18
46 #define IMX7ULP_DER     0x1c
47 #define IMX7ULP_CFGR0   0x20
48 #define IMX7ULP_CFGR1   0x24
49 #define IMX7ULP_DMR0    0x30
50 #define IMX7ULP_DMR1    0x34
51 #define IMX7ULP_CCR     0x40
52 #define IMX7ULP_FCR     0x58
53 #define IMX7ULP_FSR     0x5c
54 #define IMX7ULP_TCR     0x60
55 #define IMX7ULP_TDR     0x64
56 #define IMX7ULP_RSR     0x70
57 #define IMX7ULP_RDR     0x74
58
59 /* General control register field define */
60 #define CR_RRF          BIT(9)
61 #define CR_RTF          BIT(8)
62 #define CR_RST          BIT(1)
63 #define CR_MEN          BIT(0)
64 #define SR_MBF          BIT(24)
65 #define SR_TCF          BIT(10)
66 #define SR_FCF          BIT(9)
67 #define SR_RDF          BIT(1)
68 #define SR_TDF          BIT(0)
69 #define IER_TCIE        BIT(10)
70 #define IER_FCIE        BIT(9)
71 #define IER_RDIE        BIT(1)
72 #define IER_TDIE        BIT(0)
73 #define DER_RDDE        BIT(1)
74 #define DER_TDDE        BIT(0)
75 #define CFGR1_PCSCFG    BIT(27)
76 #define CFGR1_PINCFG    (BIT(24)|BIT(25))
77 #define CFGR1_PCSPOL    BIT(8)
78 #define CFGR1_NOSTALL   BIT(3)
79 #define CFGR1_MASTER    BIT(0)
80 #define FSR_TXCOUNT     (0xFF)
81 #define RSR_RXEMPTY     BIT(1)
82 #define TCR_CPOL        BIT(31)
83 #define TCR_CPHA        BIT(30)
84 #define TCR_CONT        BIT(21)
85 #define TCR_CONTC       BIT(20)
86 #define TCR_RXMSK       BIT(19)
87 #define TCR_TXMSK       BIT(18)
88
89 static int clkdivs[] = {1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128};
90
91 struct lpspi_config {
92         u8 bpw;
93         u8 chip_select;
94         u8 prescale;
95         u16 mode;
96         u32 speed_hz;
97 };
98
99 struct fsl_lpspi_data {
100         struct device *dev;
101         void __iomem *base;
102         unsigned long base_phys;
103         struct clk *clk_ipg;
104         struct clk *clk_per;
105         bool is_slave;
106         bool is_first_byte;
107
108         void *rx_buf;
109         const void *tx_buf;
110         void (*tx)(struct fsl_lpspi_data *);
111         void (*rx)(struct fsl_lpspi_data *);
112
113         u32 remain;
114         u8 watermark;
115         u8 txfifosize;
116         u8 rxfifosize;
117
118         struct lpspi_config config;
119         struct completion xfer_done;
120
121         bool slave_aborted;
122
123         /* DMA */
124         bool usedma;
125         struct completion dma_rx_completion;
126         struct completion dma_tx_completion;
127
128         int chipselect[0];
129 };
130
131 static const struct of_device_id fsl_lpspi_dt_ids[] = {
132         { .compatible = "fsl,imx7ulp-spi", },
133         { /* sentinel */ }
134 };
135 MODULE_DEVICE_TABLE(of, fsl_lpspi_dt_ids);
136
137 #define LPSPI_BUF_RX(type)                                              \
138 static void fsl_lpspi_buf_rx_##type(struct fsl_lpspi_data *fsl_lpspi)   \
139 {                                                                       \
140         unsigned int val = readl(fsl_lpspi->base + IMX7ULP_RDR);        \
141                                                                         \
142         if (fsl_lpspi->rx_buf) {                                        \
143                 *(type *)fsl_lpspi->rx_buf = val;                       \
144                 fsl_lpspi->rx_buf += sizeof(type);                      \
145         }                                                               \
146 }
147
148 #define LPSPI_BUF_TX(type)                                              \
149 static void fsl_lpspi_buf_tx_##type(struct fsl_lpspi_data *fsl_lpspi)   \
150 {                                                                       \
151         type val = 0;                                                   \
152                                                                         \
153         if (fsl_lpspi->tx_buf) {                                        \
154                 val = *(type *)fsl_lpspi->tx_buf;                       \
155                 fsl_lpspi->tx_buf += sizeof(type);                      \
156         }                                                               \
157                                                                         \
158         fsl_lpspi->remain -= sizeof(type);                              \
159         writel(val, fsl_lpspi->base + IMX7ULP_TDR);                     \
160 }
161
162 LPSPI_BUF_RX(u8)
163 LPSPI_BUF_TX(u8)
164 LPSPI_BUF_RX(u16)
165 LPSPI_BUF_TX(u16)
166 LPSPI_BUF_RX(u32)
167 LPSPI_BUF_TX(u32)
168
169 static void fsl_lpspi_intctrl(struct fsl_lpspi_data *fsl_lpspi,
170                               unsigned int enable)
171 {
172         writel(enable, fsl_lpspi->base + IMX7ULP_IER);
173 }
174
175 static int fsl_lpspi_bytes_per_word(const int bpw)
176 {
177         return DIV_ROUND_UP(bpw, BITS_PER_BYTE);
178 }
179
180 static bool fsl_lpspi_can_dma(struct spi_controller *controller,
181                               struct spi_device *spi,
182                               struct spi_transfer *transfer)
183 {
184         unsigned int bytes_per_word;
185
186         if (!controller->dma_rx)
187                 return false;
188
189         bytes_per_word = fsl_lpspi_bytes_per_word(transfer->bits_per_word);
190
191         switch (bytes_per_word)
192         {
193                 case 1:
194                 case 2:
195                 case 4:
196                         break;
197                 default:
198                         return false;
199         }
200
201         return true;
202 }
203
204 static int lpspi_prepare_xfer_hardware(struct spi_controller *controller)
205 {
206         struct fsl_lpspi_data *fsl_lpspi =
207                                 spi_controller_get_devdata(controller);
208         int ret;
209
210         ret = pm_runtime_get_sync(fsl_lpspi->dev);
211         if (ret < 0) {
212                 dev_err(fsl_lpspi->dev, "failed to enable clock\n");
213                 return ret;
214         }
215
216         return 0;
217 }
218
219 static int lpspi_unprepare_xfer_hardware(struct spi_controller *controller)
220 {
221         struct fsl_lpspi_data *fsl_lpspi =
222                                 spi_controller_get_devdata(controller);
223
224         pm_runtime_mark_last_busy(fsl_lpspi->dev);
225         pm_runtime_put_autosuspend(fsl_lpspi->dev);
226
227         return 0;
228 }
229
230 static int fsl_lpspi_prepare_message(struct spi_controller *controller,
231                                      struct spi_message *msg)
232 {
233         struct fsl_lpspi_data *fsl_lpspi =
234                                         spi_controller_get_devdata(controller);
235         struct spi_device *spi = msg->spi;
236         int gpio = fsl_lpspi->chipselect[spi->chip_select];
237
238         if (gpio_is_valid(gpio))
239                 gpio_direction_output(gpio, spi->mode & SPI_CS_HIGH ? 0 : 1);
240
241         return 0;
242 }
243
244 static void fsl_lpspi_write_tx_fifo(struct fsl_lpspi_data *fsl_lpspi)
245 {
246         u8 txfifo_cnt;
247         u32 temp;
248
249         txfifo_cnt = readl(fsl_lpspi->base + IMX7ULP_FSR) & 0xff;
250
251         while (txfifo_cnt < fsl_lpspi->txfifosize) {
252                 if (!fsl_lpspi->remain)
253                         break;
254                 fsl_lpspi->tx(fsl_lpspi);
255                 txfifo_cnt++;
256         }
257
258         if (txfifo_cnt < fsl_lpspi->txfifosize) {
259                 if (!fsl_lpspi->is_slave) {
260                         temp = readl(fsl_lpspi->base + IMX7ULP_TCR);
261                         temp &= ~TCR_CONTC;
262                         writel(temp, fsl_lpspi->base + IMX7ULP_TCR);
263                 }
264
265                 fsl_lpspi_intctrl(fsl_lpspi, IER_FCIE);
266         } else
267                 fsl_lpspi_intctrl(fsl_lpspi, IER_TDIE);
268 }
269
270 static void fsl_lpspi_read_rx_fifo(struct fsl_lpspi_data *fsl_lpspi)
271 {
272         while (!(readl(fsl_lpspi->base + IMX7ULP_RSR) & RSR_RXEMPTY))
273                 fsl_lpspi->rx(fsl_lpspi);
274 }
275
276 static void fsl_lpspi_set_cmd(struct fsl_lpspi_data *fsl_lpspi)
277 {
278         u32 temp = 0;
279
280         temp |= fsl_lpspi->config.bpw - 1;
281         temp |= (fsl_lpspi->config.mode & 0x3) << 30;
282         if (!fsl_lpspi->is_slave) {
283                 temp |= fsl_lpspi->config.prescale << 27;
284                 temp |= (fsl_lpspi->config.chip_select & 0x3) << 24;
285
286                 /*
287                  * Set TCR_CONT will keep SS asserted after current transfer.
288                  * For the first transfer, clear TCR_CONTC to assert SS.
289                  * For subsequent transfer, set TCR_CONTC to keep SS asserted.
290                  */
291                 if (!fsl_lpspi->usedma) {
292                         temp |= TCR_CONT;
293                         if (fsl_lpspi->is_first_byte)
294                                 temp &= ~TCR_CONTC;
295                         else
296                                 temp |= TCR_CONTC;
297                 }
298         }
299         writel(temp, fsl_lpspi->base + IMX7ULP_TCR);
300
301         dev_dbg(fsl_lpspi->dev, "TCR=0x%x\n", temp);
302 }
303
304 static void fsl_lpspi_set_watermark(struct fsl_lpspi_data *fsl_lpspi)
305 {
306         u32 temp;
307
308         if (!fsl_lpspi->usedma)
309                 temp = fsl_lpspi->watermark >> 1 |
310                        (fsl_lpspi->watermark >> 1) << 16;
311         else
312                 temp = fsl_lpspi->watermark >> 1;
313
314         writel(temp, fsl_lpspi->base + IMX7ULP_FCR);
315
316         dev_dbg(fsl_lpspi->dev, "FCR=0x%x\n", temp);
317 }
318
319 static int fsl_lpspi_set_bitrate(struct fsl_lpspi_data *fsl_lpspi)
320 {
321         struct lpspi_config config = fsl_lpspi->config;
322         unsigned int perclk_rate, scldiv;
323         u8 prescale;
324
325         perclk_rate = clk_get_rate(fsl_lpspi->clk_per);
326
327         if (config.speed_hz > perclk_rate / 2) {
328                 dev_err(fsl_lpspi->dev,
329                       "per-clk should be at least two times of transfer speed");
330                 return -EINVAL;
331         }
332
333         for (prescale = 0; prescale < 8; prescale++) {
334                 scldiv = perclk_rate /
335                          (clkdivs[prescale] * config.speed_hz) - 2;
336                 if (scldiv < 256) {
337                         fsl_lpspi->config.prescale = prescale;
338                         break;
339                 }
340         }
341
342         if (prescale == 8 && scldiv >= 256)
343                 return -EINVAL;
344
345         writel(scldiv | (scldiv << 8) | ((scldiv >> 1) << 16),
346                                         fsl_lpspi->base + IMX7ULP_CCR);
347
348         dev_dbg(fsl_lpspi->dev, "perclk=%d, speed=%d, prescale=%d, scldiv=%d\n",
349                 perclk_rate, config.speed_hz, prescale, scldiv);
350
351         return 0;
352 }
353
354 static int fsl_lpspi_dma_configure(struct spi_controller *controller)
355 {
356         int ret;
357         enum dma_slave_buswidth buswidth;
358         struct dma_slave_config rx = {}, tx = {};
359         struct fsl_lpspi_data *fsl_lpspi =
360                                 spi_controller_get_devdata(controller);
361
362         switch (fsl_lpspi_bytes_per_word(fsl_lpspi->config.bpw)) {
363         case 4:
364                 buswidth = DMA_SLAVE_BUSWIDTH_4_BYTES;
365                 break;
366         case 2:
367                 buswidth = DMA_SLAVE_BUSWIDTH_2_BYTES;
368                 break;
369         case 1:
370                 buswidth = DMA_SLAVE_BUSWIDTH_1_BYTE;
371                 break;
372         default:
373                 return -EINVAL;
374         }
375
376         tx.direction = DMA_MEM_TO_DEV;
377         tx.dst_addr = fsl_lpspi->base_phys + IMX7ULP_TDR;
378         tx.dst_addr_width = buswidth;
379         tx.dst_maxburst = 1;
380         ret = dmaengine_slave_config(controller->dma_tx, &tx);
381         if (ret) {
382                 dev_err(fsl_lpspi->dev, "TX dma configuration failed with %d\n",
383                         ret);
384                 return ret;
385         }
386
387         rx.direction = DMA_DEV_TO_MEM;
388         rx.src_addr = fsl_lpspi->base_phys + IMX7ULP_RDR;
389         rx.src_addr_width = buswidth;
390         rx.src_maxburst = 1;
391         ret = dmaengine_slave_config(controller->dma_rx, &rx);
392         if (ret) {
393                 dev_err(fsl_lpspi->dev, "RX dma configuration failed with %d\n",
394                         ret);
395                 return ret;
396         }
397
398         return 0;
399 }
400
401 static int fsl_lpspi_config(struct fsl_lpspi_data *fsl_lpspi)
402 {
403         u32 temp;
404         int ret;
405
406         if (!fsl_lpspi->is_slave) {
407                 ret = fsl_lpspi_set_bitrate(fsl_lpspi);
408                 if (ret)
409                         return ret;
410         }
411
412         fsl_lpspi_set_watermark(fsl_lpspi);
413
414         if (!fsl_lpspi->is_slave)
415                 temp = CFGR1_MASTER;
416         else
417                 temp = CFGR1_PINCFG;
418         if (fsl_lpspi->config.mode & SPI_CS_HIGH)
419                 temp |= CFGR1_PCSPOL;
420         writel(temp, fsl_lpspi->base + IMX7ULP_CFGR1);
421
422         temp = readl(fsl_lpspi->base + IMX7ULP_CR);
423         temp |= CR_RRF | CR_RTF | CR_MEN;
424         writel(temp, fsl_lpspi->base + IMX7ULP_CR);
425
426         temp = 0;
427         if (fsl_lpspi->usedma)
428                 temp = DER_TDDE | DER_RDDE;
429         writel(temp, fsl_lpspi->base + IMX7ULP_DER);
430
431         return 0;
432 }
433
434 static int fsl_lpspi_setup_transfer(struct spi_controller *controller,
435                                      struct spi_device *spi,
436                                      struct spi_transfer *t)
437 {
438         struct fsl_lpspi_data *fsl_lpspi =
439                                 spi_controller_get_devdata(spi->controller);
440
441         if (t == NULL)
442                 return -EINVAL;
443
444         fsl_lpspi->config.mode = spi->mode;
445         fsl_lpspi->config.bpw = t->bits_per_word;
446         fsl_lpspi->config.speed_hz = t->speed_hz;
447         fsl_lpspi->config.chip_select = spi->chip_select;
448
449         if (!fsl_lpspi->config.speed_hz)
450                 fsl_lpspi->config.speed_hz = spi->max_speed_hz;
451         if (!fsl_lpspi->config.bpw)
452                 fsl_lpspi->config.bpw = spi->bits_per_word;
453
454         /* Initialize the functions for transfer */
455         if (fsl_lpspi->config.bpw <= 8) {
456                 fsl_lpspi->rx = fsl_lpspi_buf_rx_u8;
457                 fsl_lpspi->tx = fsl_lpspi_buf_tx_u8;
458         } else if (fsl_lpspi->config.bpw <= 16) {
459                 fsl_lpspi->rx = fsl_lpspi_buf_rx_u16;
460                 fsl_lpspi->tx = fsl_lpspi_buf_tx_u16;
461         } else {
462                 fsl_lpspi->rx = fsl_lpspi_buf_rx_u32;
463                 fsl_lpspi->tx = fsl_lpspi_buf_tx_u32;
464         }
465
466         if (t->len <= fsl_lpspi->txfifosize)
467                 fsl_lpspi->watermark = t->len;
468         else
469                 fsl_lpspi->watermark = fsl_lpspi->txfifosize;
470
471         if (fsl_lpspi_can_dma(controller, spi, t))
472                 fsl_lpspi->usedma = 1;
473         else
474                 fsl_lpspi->usedma = 0;
475
476         return fsl_lpspi_config(fsl_lpspi);
477 }
478
479 static int fsl_lpspi_slave_abort(struct spi_controller *controller)
480 {
481         struct fsl_lpspi_data *fsl_lpspi =
482                                 spi_controller_get_devdata(controller);
483
484         fsl_lpspi->slave_aborted = true;
485         if (!fsl_lpspi->usedma)
486                 complete(&fsl_lpspi->xfer_done);
487         else {
488                 complete(&fsl_lpspi->dma_tx_completion);
489                 complete(&fsl_lpspi->dma_rx_completion);
490         }
491
492         return 0;
493 }
494
495 static int fsl_lpspi_wait_for_completion(struct spi_controller *controller)
496 {
497         struct fsl_lpspi_data *fsl_lpspi =
498                                 spi_controller_get_devdata(controller);
499
500         if (fsl_lpspi->is_slave) {
501                 if (wait_for_completion_interruptible(&fsl_lpspi->xfer_done) ||
502                         fsl_lpspi->slave_aborted) {
503                         dev_dbg(fsl_lpspi->dev, "interrupted\n");
504                         return -EINTR;
505                 }
506         } else {
507                 if (!wait_for_completion_timeout(&fsl_lpspi->xfer_done, HZ)) {
508                         dev_dbg(fsl_lpspi->dev, "wait for completion timeout\n");
509                         return -ETIMEDOUT;
510                 }
511         }
512
513         return 0;
514 }
515
516 static int fsl_lpspi_reset(struct fsl_lpspi_data *fsl_lpspi)
517 {
518         u32 temp;
519
520         if (!fsl_lpspi->usedma) {
521                 /* Disable all interrupt */
522                 fsl_lpspi_intctrl(fsl_lpspi, 0);
523         }
524
525         /* W1C for all flags in SR */
526         temp = 0x3F << 8;
527         writel(temp, fsl_lpspi->base + IMX7ULP_SR);
528
529         /* Clear FIFO and disable module */
530         temp = CR_RRF | CR_RTF;
531         writel(temp, fsl_lpspi->base + IMX7ULP_CR);
532
533         return 0;
534 }
535
536 static void fsl_lpspi_dma_rx_callback(void *cookie)
537 {
538         struct fsl_lpspi_data *fsl_lpspi = (struct fsl_lpspi_data *)cookie;
539
540         complete(&fsl_lpspi->dma_rx_completion);
541 }
542
543 static void fsl_lpspi_dma_tx_callback(void *cookie)
544 {
545         struct fsl_lpspi_data *fsl_lpspi = (struct fsl_lpspi_data *)cookie;
546
547         complete(&fsl_lpspi->dma_tx_completion);
548 }
549
550 static int fsl_lpspi_calculate_timeout(struct fsl_lpspi_data *fsl_lpspi,
551                                        int size)
552 {
553         unsigned long timeout = 0;
554
555         /* Time with actual data transfer and CS change delay related to HW */
556         timeout = (8 + 4) * size / fsl_lpspi->config.speed_hz;
557
558         /* Add extra second for scheduler related activities */
559         timeout += 1;
560
561         /* Double calculated timeout */
562         return msecs_to_jiffies(2 * timeout * MSEC_PER_SEC);
563 }
564
565 static int fsl_lpspi_dma_transfer(struct spi_controller *controller,
566                                 struct fsl_lpspi_data *fsl_lpspi,
567                                 struct spi_transfer *transfer)
568 {
569         struct dma_async_tx_descriptor *desc_tx, *desc_rx;
570         unsigned long transfer_timeout;
571         unsigned long timeout;
572         struct sg_table *tx = &transfer->tx_sg, *rx = &transfer->rx_sg;
573         int ret;
574
575         ret = fsl_lpspi_dma_configure(controller);
576         if (ret)
577                 return ret;
578
579         desc_rx = dmaengine_prep_slave_sg(controller->dma_rx,
580                                 rx->sgl, rx->nents, DMA_DEV_TO_MEM,
581                                 DMA_PREP_INTERRUPT | DMA_CTRL_ACK);
582         if (!desc_rx)
583                 return -EINVAL;
584
585         desc_rx->callback = fsl_lpspi_dma_rx_callback;
586         desc_rx->callback_param = (void *)fsl_lpspi;
587         dmaengine_submit(desc_rx);
588         reinit_completion(&fsl_lpspi->dma_rx_completion);
589         dma_async_issue_pending(controller->dma_rx);
590
591         desc_tx = dmaengine_prep_slave_sg(controller->dma_tx,
592                                 tx->sgl, tx->nents, DMA_MEM_TO_DEV,
593                                 DMA_PREP_INTERRUPT | DMA_CTRL_ACK);
594         if (!desc_tx) {
595                 dmaengine_terminate_all(controller->dma_tx);
596                 return -EINVAL;
597         }
598
599         desc_tx->callback = fsl_lpspi_dma_tx_callback;
600         desc_tx->callback_param = (void *)fsl_lpspi;
601         dmaengine_submit(desc_tx);
602         reinit_completion(&fsl_lpspi->dma_tx_completion);
603         dma_async_issue_pending(controller->dma_tx);
604
605         fsl_lpspi->slave_aborted = false;
606
607         if (!fsl_lpspi->is_slave) {
608                 transfer_timeout = fsl_lpspi_calculate_timeout(fsl_lpspi,
609                                                                transfer->len);
610
611                 /* Wait eDMA to finish the data transfer.*/
612                 timeout = wait_for_completion_timeout(&fsl_lpspi->dma_tx_completion,
613                                                       transfer_timeout);
614                 if (!timeout) {
615                         dev_err(fsl_lpspi->dev, "I/O Error in DMA TX\n");
616                         dmaengine_terminate_all(controller->dma_tx);
617                         dmaengine_terminate_all(controller->dma_rx);
618                         fsl_lpspi_reset(fsl_lpspi);
619                         return -ETIMEDOUT;
620                 }
621
622                 timeout = wait_for_completion_timeout(&fsl_lpspi->dma_rx_completion,
623                                                       transfer_timeout);
624                 if (!timeout) {
625                         dev_err(fsl_lpspi->dev, "I/O Error in DMA RX\n");
626                         dmaengine_terminate_all(controller->dma_tx);
627                         dmaengine_terminate_all(controller->dma_rx);
628                         fsl_lpspi_reset(fsl_lpspi);
629                         return -ETIMEDOUT;
630                 }
631         } else {
632                 if (wait_for_completion_interruptible(&fsl_lpspi->dma_tx_completion) ||
633                         fsl_lpspi->slave_aborted) {
634                         dev_dbg(fsl_lpspi->dev,
635                                 "I/O Error in DMA TX interrupted\n");
636                         dmaengine_terminate_all(controller->dma_tx);
637                         dmaengine_terminate_all(controller->dma_rx);
638                         fsl_lpspi_reset(fsl_lpspi);
639                         return -EINTR;
640                 }
641
642                 if (wait_for_completion_interruptible(&fsl_lpspi->dma_rx_completion) ||
643                         fsl_lpspi->slave_aborted) {
644                         dev_dbg(fsl_lpspi->dev,
645                                 "I/O Error in DMA RX interrupted\n");
646                         dmaengine_terminate_all(controller->dma_tx);
647                         dmaengine_terminate_all(controller->dma_rx);
648                         fsl_lpspi_reset(fsl_lpspi);
649                         return -EINTR;
650                 }
651         }
652
653         fsl_lpspi_reset(fsl_lpspi);
654
655         return 0;
656 }
657
658 static void fsl_lpspi_dma_exit(struct spi_controller *controller)
659 {
660         if (controller->dma_rx) {
661                 dma_release_channel(controller->dma_rx);
662                 controller->dma_rx = NULL;
663         }
664
665         if (controller->dma_tx) {
666                 dma_release_channel(controller->dma_tx);
667                 controller->dma_tx = NULL;
668         }
669 }
670
671 static int fsl_lpspi_dma_init(struct device *dev,
672                               struct fsl_lpspi_data *fsl_lpspi,
673                               struct spi_controller *controller)
674 {
675         int ret;
676
677         /* Prepare for TX DMA: */
678         controller->dma_tx = dma_request_slave_channel_reason(dev, "tx");
679         if (IS_ERR(controller->dma_tx)) {
680                 ret = PTR_ERR(controller->dma_tx);
681                 dev_dbg(dev, "can't get the TX DMA channel, error %d!\n", ret);
682                 controller->dma_tx = NULL;
683                 goto err;
684         }
685
686         /* Prepare for RX DMA: */
687         controller->dma_rx = dma_request_slave_channel_reason(dev, "rx");
688         if (IS_ERR(controller->dma_rx)) {
689                 ret = PTR_ERR(controller->dma_rx);
690                 dev_dbg(dev, "can't get the RX DMA channel, error %d\n", ret);
691                 controller->dma_rx = NULL;
692                 goto err;
693         }
694
695         init_completion(&fsl_lpspi->dma_rx_completion);
696         init_completion(&fsl_lpspi->dma_tx_completion);
697         controller->can_dma = fsl_lpspi_can_dma;
698         controller->max_dma_len = FSL_LPSPI_MAX_EDMA_BYTES;
699
700         return 0;
701 err:
702         fsl_lpspi_dma_exit(controller);
703         return ret;
704 }
705
706 static int fsl_lpspi_pio_transfer(struct spi_controller *controller,
707                                   struct spi_transfer *t)
708 {
709         struct fsl_lpspi_data *fsl_lpspi =
710                                 spi_controller_get_devdata(controller);
711         int ret;
712
713         fsl_lpspi->tx_buf = t->tx_buf;
714         fsl_lpspi->rx_buf = t->rx_buf;
715         fsl_lpspi->remain = t->len;
716
717         reinit_completion(&fsl_lpspi->xfer_done);
718         fsl_lpspi->slave_aborted = false;
719
720         fsl_lpspi_write_tx_fifo(fsl_lpspi);
721
722         ret = fsl_lpspi_wait_for_completion(controller);
723         if (ret)
724                 return ret;
725
726         fsl_lpspi_reset(fsl_lpspi);
727
728         return 0;
729 }
730
731 static int fsl_lpspi_transfer_one(struct spi_controller *controller,
732                                   struct spi_device *spi,
733                                   struct spi_transfer *t)
734 {
735         struct fsl_lpspi_data *fsl_lpspi =
736                                         spi_controller_get_devdata(controller);
737         int ret;
738
739         fsl_lpspi->is_first_byte = true;
740         ret = fsl_lpspi_setup_transfer(controller, spi, t);
741         if (ret < 0)
742                 return ret;
743
744         fsl_lpspi_set_cmd(fsl_lpspi);
745         fsl_lpspi->is_first_byte = false;
746
747         if (fsl_lpspi->usedma)
748                 ret = fsl_lpspi_dma_transfer(controller, fsl_lpspi, t);
749         else
750                 ret = fsl_lpspi_pio_transfer(controller, t);
751         if (ret < 0)
752                 return ret;
753
754         return 0;
755 }
756
757 static irqreturn_t fsl_lpspi_isr(int irq, void *dev_id)
758 {
759         u32 temp_SR, temp_IER;
760         struct fsl_lpspi_data *fsl_lpspi = dev_id;
761
762         temp_IER = readl(fsl_lpspi->base + IMX7ULP_IER);
763         fsl_lpspi_intctrl(fsl_lpspi, 0);
764         temp_SR = readl(fsl_lpspi->base + IMX7ULP_SR);
765
766         fsl_lpspi_read_rx_fifo(fsl_lpspi);
767
768         if ((temp_SR & SR_TDF) && (temp_IER & IER_TDIE)) {
769                 fsl_lpspi_write_tx_fifo(fsl_lpspi);
770                 return IRQ_HANDLED;
771         }
772
773         if (temp_SR & SR_MBF ||
774             readl(fsl_lpspi->base + IMX7ULP_FSR) & FSR_TXCOUNT) {
775                 writel(SR_FCF, fsl_lpspi->base + IMX7ULP_SR);
776                 fsl_lpspi_intctrl(fsl_lpspi, IER_FCIE);
777                 return IRQ_HANDLED;
778         }
779
780         if (temp_SR & SR_FCF && (temp_IER & IER_FCIE)) {
781                 writel(SR_FCF, fsl_lpspi->base + IMX7ULP_SR);
782                 complete(&fsl_lpspi->xfer_done);
783                 return IRQ_HANDLED;
784         }
785
786         return IRQ_NONE;
787 }
788
789 #ifdef CONFIG_PM
790 static int fsl_lpspi_runtime_resume(struct device *dev)
791 {
792         struct spi_controller *controller = dev_get_drvdata(dev);
793         struct fsl_lpspi_data *fsl_lpspi;
794         int ret;
795
796         fsl_lpspi = spi_controller_get_devdata(controller);
797
798         ret = clk_prepare_enable(fsl_lpspi->clk_per);
799         if (ret)
800                 return ret;
801
802         ret = clk_prepare_enable(fsl_lpspi->clk_ipg);
803         if (ret) {
804                 clk_disable_unprepare(fsl_lpspi->clk_per);
805                 return ret;
806         }
807
808         return 0;
809 }
810
811 static int fsl_lpspi_runtime_suspend(struct device *dev)
812 {
813         struct spi_controller *controller = dev_get_drvdata(dev);
814         struct fsl_lpspi_data *fsl_lpspi;
815
816         fsl_lpspi = spi_controller_get_devdata(controller);
817
818         clk_disable_unprepare(fsl_lpspi->clk_per);
819         clk_disable_unprepare(fsl_lpspi->clk_ipg);
820
821         return 0;
822 }
823 #endif
824
825 static int fsl_lpspi_init_rpm(struct fsl_lpspi_data *fsl_lpspi)
826 {
827         struct device *dev = fsl_lpspi->dev;
828
829         pm_runtime_enable(dev);
830         pm_runtime_set_autosuspend_delay(dev, FSL_LPSPI_RPM_TIMEOUT);
831         pm_runtime_use_autosuspend(dev);
832
833         return 0;
834 }
835
836 static int fsl_lpspi_probe(struct platform_device *pdev)
837 {
838         struct device_node *np = pdev->dev.of_node;
839         struct fsl_lpspi_data *fsl_lpspi;
840         struct spi_controller *controller;
841         struct spi_imx_master *lpspi_platform_info =
842                 dev_get_platdata(&pdev->dev);
843         struct resource *res;
844         int i, ret, irq;
845         u32 temp;
846         bool is_slave;
847
848         is_slave = of_property_read_bool((&pdev->dev)->of_node, "spi-slave");
849         if (is_slave)
850                 controller = spi_alloc_slave(&pdev->dev,
851                                         sizeof(struct fsl_lpspi_data));
852         else
853                 controller = spi_alloc_master(&pdev->dev,
854                                         sizeof(struct fsl_lpspi_data));
855
856         if (!controller)
857                 return -ENOMEM;
858
859         platform_set_drvdata(pdev, controller);
860
861         fsl_lpspi = spi_controller_get_devdata(controller);
862         fsl_lpspi->dev = &pdev->dev;
863         fsl_lpspi->is_slave = is_slave;
864
865         if (!fsl_lpspi->is_slave) {
866                 for (i = 0; i < controller->num_chipselect; i++) {
867                         int cs_gpio = of_get_named_gpio(np, "cs-gpios", i);
868
869                         if (!gpio_is_valid(cs_gpio) && lpspi_platform_info)
870                                 cs_gpio = lpspi_platform_info->chipselect[i];
871
872                         fsl_lpspi->chipselect[i] = cs_gpio;
873                         if (!gpio_is_valid(cs_gpio))
874                                 continue;
875
876                         ret = devm_gpio_request(&pdev->dev,
877                                                 fsl_lpspi->chipselect[i],
878                                                 DRIVER_NAME);
879                         if (ret) {
880                                 dev_err(&pdev->dev, "can't get cs gpios\n");
881                                 goto out_controller_put;
882                         }
883                 }
884                 controller->cs_gpios = fsl_lpspi->chipselect;
885                 controller->prepare_message = fsl_lpspi_prepare_message;
886         }
887
888         controller->bits_per_word_mask = SPI_BPW_RANGE_MASK(8, 32);
889         controller->transfer_one = fsl_lpspi_transfer_one;
890         controller->prepare_transfer_hardware = lpspi_prepare_xfer_hardware;
891         controller->unprepare_transfer_hardware = lpspi_unprepare_xfer_hardware;
892         controller->mode_bits = SPI_CPOL | SPI_CPHA | SPI_CS_HIGH;
893         controller->flags = SPI_MASTER_MUST_RX | SPI_MASTER_MUST_TX;
894         controller->dev.of_node = pdev->dev.of_node;
895         controller->bus_num = pdev->id;
896         controller->slave_abort = fsl_lpspi_slave_abort;
897
898         init_completion(&fsl_lpspi->xfer_done);
899
900         res = platform_get_resource(pdev, IORESOURCE_MEM, 0);
901         fsl_lpspi->base = devm_ioremap_resource(&pdev->dev, res);
902         if (IS_ERR(fsl_lpspi->base)) {
903                 ret = PTR_ERR(fsl_lpspi->base);
904                 goto out_controller_put;
905         }
906         fsl_lpspi->base_phys = res->start;
907
908         irq = platform_get_irq(pdev, 0);
909         if (irq < 0) {
910                 ret = irq;
911                 goto out_controller_put;
912         }
913
914         ret = devm_request_irq(&pdev->dev, irq, fsl_lpspi_isr, 0,
915                                dev_name(&pdev->dev), fsl_lpspi);
916         if (ret) {
917                 dev_err(&pdev->dev, "can't get irq%d: %d\n", irq, ret);
918                 goto out_controller_put;
919         }
920
921         fsl_lpspi->clk_per = devm_clk_get(&pdev->dev, "per");
922         if (IS_ERR(fsl_lpspi->clk_per)) {
923                 ret = PTR_ERR(fsl_lpspi->clk_per);
924                 goto out_controller_put;
925         }
926
927         fsl_lpspi->clk_ipg = devm_clk_get(&pdev->dev, "ipg");
928         if (IS_ERR(fsl_lpspi->clk_ipg)) {
929                 ret = PTR_ERR(fsl_lpspi->clk_ipg);
930                 goto out_controller_put;
931         }
932
933         /* enable the clock */
934         ret = fsl_lpspi_init_rpm(fsl_lpspi);
935         if (ret)
936                 goto out_controller_put;
937
938         ret = pm_runtime_get_sync(fsl_lpspi->dev);
939         if (ret < 0) {
940                 dev_err(fsl_lpspi->dev, "failed to enable clock\n");
941                 goto out_controller_put;
942         }
943
944         temp = readl(fsl_lpspi->base + IMX7ULP_PARAM);
945         fsl_lpspi->txfifosize = 1 << (temp & 0x0f);
946         fsl_lpspi->rxfifosize = 1 << ((temp >> 8) & 0x0f);
947
948         ret = fsl_lpspi_dma_init(&pdev->dev, fsl_lpspi, controller);
949         if (ret == -EPROBE_DEFER)
950                 goto out_controller_put;
951
952         if (ret < 0)
953                 dev_err(&pdev->dev, "dma setup error %d, use pio\n", ret);
954
955         ret = devm_spi_register_controller(&pdev->dev, controller);
956         if (ret < 0) {
957                 dev_err(&pdev->dev, "spi_register_controller error.\n");
958                 goto out_controller_put;
959         }
960
961         return 0;
962
963 out_controller_put:
964         spi_controller_put(controller);
965
966         return ret;
967 }
968
969 static int fsl_lpspi_remove(struct platform_device *pdev)
970 {
971         struct spi_controller *controller = platform_get_drvdata(pdev);
972         struct fsl_lpspi_data *fsl_lpspi =
973                                 spi_controller_get_devdata(controller);
974
975         pm_runtime_disable(fsl_lpspi->dev);
976
977         spi_master_put(controller);
978
979         return 0;
980 }
981
982 #ifdef CONFIG_PM_SLEEP
983 static int fsl_lpspi_suspend(struct device *dev)
984 {
985         int ret;
986
987         pinctrl_pm_select_sleep_state(dev);
988         ret = pm_runtime_force_suspend(dev);
989         return ret;
990 }
991
992 static int fsl_lpspi_resume(struct device *dev)
993 {
994         int ret;
995
996         ret = pm_runtime_force_resume(dev);
997         if (ret) {
998                 dev_err(dev, "Error in resume: %d\n", ret);
999                 return ret;
1000         }
1001
1002         pinctrl_pm_select_default_state(dev);
1003
1004         return 0;
1005 }
1006 #endif /* CONFIG_PM_SLEEP */
1007
1008 static const struct dev_pm_ops fsl_lpspi_pm_ops = {
1009         SET_RUNTIME_PM_OPS(fsl_lpspi_runtime_suspend,
1010                                 fsl_lpspi_runtime_resume, NULL)
1011         SET_SYSTEM_SLEEP_PM_OPS(fsl_lpspi_suspend, fsl_lpspi_resume)
1012 };
1013
1014 static struct platform_driver fsl_lpspi_driver = {
1015         .driver = {
1016                 .name = DRIVER_NAME,
1017                 .of_match_table = fsl_lpspi_dt_ids,
1018                 .pm = &fsl_lpspi_pm_ops,
1019         },
1020         .probe = fsl_lpspi_probe,
1021         .remove = fsl_lpspi_remove,
1022 };
1023 module_platform_driver(fsl_lpspi_driver);
1024
1025 MODULE_DESCRIPTION("LPSPI Controller driver");
1026 MODULE_AUTHOR("Gao Pan <pandy.gao@nxp.com>");
1027 MODULE_LICENSE("GPL");