5ff055f0a653fc384ec621351df906a7a851b9c2
[sfrench/cifs-2.6.git] / drivers / md / bcache / util.h
1 /* SPDX-License-Identifier: GPL-2.0 */
2
3 #ifndef _BCACHE_UTIL_H
4 #define _BCACHE_UTIL_H
5
6 #include <linux/blkdev.h>
7 #include <linux/errno.h>
8 #include <linux/kernel.h>
9 #include <linux/sched/clock.h>
10 #include <linux/llist.h>
11 #include <linux/ratelimit.h>
12 #include <linux/vmalloc.h>
13 #include <linux/workqueue.h>
14 #include <linux/crc64.h>
15
16 #include "closure.h"
17
18 #define PAGE_SECTORS            (PAGE_SIZE / 512)
19
20 struct closure;
21
22 #ifdef CONFIG_BCACHE_DEBUG
23
24 #define EBUG_ON(cond)                   BUG_ON(cond)
25 #define atomic_dec_bug(v)       BUG_ON(atomic_dec_return(v) < 0)
26 #define atomic_inc_bug(v, i)    BUG_ON(atomic_inc_return(v) <= i)
27
28 #else /* DEBUG */
29
30 #define EBUG_ON(cond)                   do { if (cond); } while (0)
31 #define atomic_dec_bug(v)       atomic_dec(v)
32 #define atomic_inc_bug(v, i)    atomic_inc(v)
33
34 #endif
35
36 #define DECLARE_HEAP(type, name)                                        \
37         struct {                                                        \
38                 size_t size, used;                                      \
39                 type *data;                                             \
40         } name
41
42 #define init_heap(heap, _size, gfp)                                     \
43 ({                                                                      \
44         size_t _bytes;                                                  \
45         (heap)->used = 0;                                               \
46         (heap)->size = (_size);                                         \
47         _bytes = (heap)->size * sizeof(*(heap)->data);                  \
48         (heap)->data = kvmalloc(_bytes, (gfp) & GFP_KERNEL);            \
49         (heap)->data;                                                   \
50 })
51
52 #define free_heap(heap)                                                 \
53 do {                                                                    \
54         kvfree((heap)->data);                                           \
55         (heap)->data = NULL;                                            \
56 } while (0)
57
58 #define heap_swap(h, i, j)      swap((h)->data[i], (h)->data[j])
59
60 #define heap_sift(h, i, cmp)                                            \
61 do {                                                                    \
62         size_t _r, _j = i;                                              \
63                                                                         \
64         for (; _j * 2 + 1 < (h)->used; _j = _r) {                       \
65                 _r = _j * 2 + 1;                                        \
66                 if (_r + 1 < (h)->used &&                               \
67                     cmp((h)->data[_r], (h)->data[_r + 1]))              \
68                         _r++;                                           \
69                                                                         \
70                 if (cmp((h)->data[_r], (h)->data[_j]))                  \
71                         break;                                          \
72                 heap_swap(h, _r, _j);                                   \
73         }                                                               \
74 } while (0)
75
76 #define heap_sift_down(h, i, cmp)                                       \
77 do {                                                                    \
78         while (i) {                                                     \
79                 size_t p = (i - 1) / 2;                                 \
80                 if (cmp((h)->data[i], (h)->data[p]))                    \
81                         break;                                          \
82                 heap_swap(h, i, p);                                     \
83                 i = p;                                                  \
84         }                                                               \
85 } while (0)
86
87 #define heap_add(h, d, cmp)                                             \
88 ({                                                                      \
89         bool _r = !heap_full(h);                                        \
90         if (_r) {                                                       \
91                 size_t _i = (h)->used++;                                \
92                 (h)->data[_i] = d;                                      \
93                                                                         \
94                 heap_sift_down(h, _i, cmp);                             \
95                 heap_sift(h, _i, cmp);                                  \
96         }                                                               \
97         _r;                                                             \
98 })
99
100 #define heap_pop(h, d, cmp)                                             \
101 ({                                                                      \
102         bool _r = (h)->used;                                            \
103         if (_r) {                                                       \
104                 (d) = (h)->data[0];                                     \
105                 (h)->used--;                                            \
106                 heap_swap(h, 0, (h)->used);                             \
107                 heap_sift(h, 0, cmp);                                   \
108         }                                                               \
109         _r;                                                             \
110 })
111
112 #define heap_peek(h)    ((h)->used ? (h)->data[0] : NULL)
113
114 #define heap_full(h)    ((h)->used == (h)->size)
115
116 #define heap_empty(h)   ((h)->used == 0)
117
118 #define DECLARE_FIFO(type, name)                                        \
119         struct {                                                        \
120                 size_t front, back, size, mask;                         \
121                 type *data;                                             \
122         } name
123
124 #define fifo_for_each(c, fifo, iter)                                    \
125         for (iter = (fifo)->front;                                      \
126              c = (fifo)->data[iter], iter != (fifo)->back;              \
127              iter = (iter + 1) & (fifo)->mask)
128
129 #define __init_fifo(fifo, gfp)                                          \
130 ({                                                                      \
131         size_t _allocated_size, _bytes;                                 \
132         BUG_ON(!(fifo)->size);                                          \
133                                                                         \
134         _allocated_size = roundup_pow_of_two((fifo)->size + 1);         \
135         _bytes = _allocated_size * sizeof(*(fifo)->data);               \
136                                                                         \
137         (fifo)->mask = _allocated_size - 1;                             \
138         (fifo)->front = (fifo)->back = 0;                               \
139                                                                         \
140         (fifo)->data = kvmalloc(_bytes, (gfp) & GFP_KERNEL);            \
141         (fifo)->data;                                                   \
142 })
143
144 #define init_fifo_exact(fifo, _size, gfp)                               \
145 ({                                                                      \
146         (fifo)->size = (_size);                                         \
147         __init_fifo(fifo, gfp);                                         \
148 })
149
150 #define init_fifo(fifo, _size, gfp)                                     \
151 ({                                                                      \
152         (fifo)->size = (_size);                                         \
153         if ((fifo)->size > 4)                                           \
154                 (fifo)->size = roundup_pow_of_two((fifo)->size) - 1;    \
155         __init_fifo(fifo, gfp);                                         \
156 })
157
158 #define free_fifo(fifo)                                                 \
159 do {                                                                    \
160         kvfree((fifo)->data);                                           \
161         (fifo)->data = NULL;                                            \
162 } while (0)
163
164 #define fifo_used(fifo)         (((fifo)->back - (fifo)->front) & (fifo)->mask)
165 #define fifo_free(fifo)         ((fifo)->size - fifo_used(fifo))
166
167 #define fifo_empty(fifo)        (!fifo_used(fifo))
168 #define fifo_full(fifo)         (!fifo_free(fifo))
169
170 #define fifo_front(fifo)        ((fifo)->data[(fifo)->front])
171 #define fifo_back(fifo)                                                 \
172         ((fifo)->data[((fifo)->back - 1) & (fifo)->mask])
173
174 #define fifo_idx(fifo, p)       (((p) - &fifo_front(fifo)) & (fifo)->mask)
175
176 #define fifo_push_back(fifo, i)                                         \
177 ({                                                                      \
178         bool _r = !fifo_full((fifo));                                   \
179         if (_r) {                                                       \
180                 (fifo)->data[(fifo)->back++] = (i);                     \
181                 (fifo)->back &= (fifo)->mask;                           \
182         }                                                               \
183         _r;                                                             \
184 })
185
186 #define fifo_pop_front(fifo, i)                                         \
187 ({                                                                      \
188         bool _r = !fifo_empty((fifo));                                  \
189         if (_r) {                                                       \
190                 (i) = (fifo)->data[(fifo)->front++];                    \
191                 (fifo)->front &= (fifo)->mask;                          \
192         }                                                               \
193         _r;                                                             \
194 })
195
196 #define fifo_push_front(fifo, i)                                        \
197 ({                                                                      \
198         bool _r = !fifo_full((fifo));                                   \
199         if (_r) {                                                       \
200                 --(fifo)->front;                                        \
201                 (fifo)->front &= (fifo)->mask;                          \
202                 (fifo)->data[(fifo)->front] = (i);                      \
203         }                                                               \
204         _r;                                                             \
205 })
206
207 #define fifo_pop_back(fifo, i)                                          \
208 ({                                                                      \
209         bool _r = !fifo_empty((fifo));                                  \
210         if (_r) {                                                       \
211                 --(fifo)->back;                                         \
212                 (fifo)->back &= (fifo)->mask;                           \
213                 (i) = (fifo)->data[(fifo)->back]                        \
214         }                                                               \
215         _r;                                                             \
216 })
217
218 #define fifo_push(fifo, i)      fifo_push_back(fifo, (i))
219 #define fifo_pop(fifo, i)       fifo_pop_front(fifo, (i))
220
221 #define fifo_swap(l, r)                                                 \
222 do {                                                                    \
223         swap((l)->front, (r)->front);                                   \
224         swap((l)->back, (r)->back);                                     \
225         swap((l)->size, (r)->size);                                     \
226         swap((l)->mask, (r)->mask);                                     \
227         swap((l)->data, (r)->data);                                     \
228 } while (0)
229
230 #define fifo_move(dest, src)                                            \
231 do {                                                                    \
232         typeof(*((dest)->data)) _t;                                     \
233         while (!fifo_full(dest) &&                                      \
234                fifo_pop(src, _t))                                       \
235                 fifo_push(dest, _t);                                    \
236 } while (0)
237
238 /*
239  * Simple array based allocator - preallocates a number of elements and you can
240  * never allocate more than that, also has no locking.
241  *
242  * Handy because if you know you only need a fixed number of elements you don't
243  * have to worry about memory allocation failure, and sometimes a mempool isn't
244  * what you want.
245  *
246  * We treat the free elements as entries in a singly linked list, and the
247  * freelist as a stack - allocating and freeing push and pop off the freelist.
248  */
249
250 #define DECLARE_ARRAY_ALLOCATOR(type, name, size)                       \
251         struct {                                                        \
252                 type    *freelist;                                      \
253                 type    data[size];                                     \
254         } name
255
256 #define array_alloc(array)                                              \
257 ({                                                                      \
258         typeof((array)->freelist) _ret = (array)->freelist;             \
259                                                                         \
260         if (_ret)                                                       \
261                 (array)->freelist = *((typeof((array)->freelist) *) _ret);\
262                                                                         \
263         _ret;                                                           \
264 })
265
266 #define array_free(array, ptr)                                          \
267 do {                                                                    \
268         typeof((array)->freelist) _ptr = ptr;                           \
269                                                                         \
270         *((typeof((array)->freelist) *) _ptr) = (array)->freelist;      \
271         (array)->freelist = _ptr;                                       \
272 } while (0)
273
274 #define array_allocator_init(array)                                     \
275 do {                                                                    \
276         typeof((array)->freelist) _i;                                   \
277                                                                         \
278         BUILD_BUG_ON(sizeof((array)->data[0]) < sizeof(void *));        \
279         (array)->freelist = NULL;                                       \
280                                                                         \
281         for (_i = (array)->data;                                        \
282              _i < (array)->data + ARRAY_SIZE((array)->data);            \
283              _i++)                                                      \
284                 array_free(array, _i);                                  \
285 } while (0)
286
287 #define array_freelist_empty(array)     ((array)->freelist == NULL)
288
289 #define ANYSINT_MAX(t)                                                  \
290         ((((t) 1 << (sizeof(t) * 8 - 2)) - (t) 1) * (t) 2 + (t) 1)
291
292 int bch_strtoint_h(const char *, int *);
293 int bch_strtouint_h(const char *, unsigned int *);
294 int bch_strtoll_h(const char *, long long *);
295 int bch_strtoull_h(const char *, unsigned long long *);
296
297 static inline int bch_strtol_h(const char *cp, long *res)
298 {
299 #if BITS_PER_LONG == 32
300         return bch_strtoint_h(cp, (int *) res);
301 #else
302         return bch_strtoll_h(cp, (long long *) res);
303 #endif
304 }
305
306 static inline int bch_strtoul_h(const char *cp, long *res)
307 {
308 #if BITS_PER_LONG == 32
309         return bch_strtouint_h(cp, (unsigned int *) res);
310 #else
311         return bch_strtoull_h(cp, (unsigned long long *) res);
312 #endif
313 }
314
315 #define strtoi_h(cp, res)                                               \
316         (__builtin_types_compatible_p(typeof(*res), int)                \
317         ? bch_strtoint_h(cp, (void *) res)                              \
318         : __builtin_types_compatible_p(typeof(*res), long)              \
319         ? bch_strtol_h(cp, (void *) res)                                \
320         : __builtin_types_compatible_p(typeof(*res), long long)         \
321         ? bch_strtoll_h(cp, (void *) res)                               \
322         : __builtin_types_compatible_p(typeof(*res), unsigned int)      \
323         ? bch_strtouint_h(cp, (void *) res)                             \
324         : __builtin_types_compatible_p(typeof(*res), unsigned long)     \
325         ? bch_strtoul_h(cp, (void *) res)                               \
326         : __builtin_types_compatible_p(typeof(*res), unsigned long long)\
327         ? bch_strtoull_h(cp, (void *) res) : -EINVAL)
328
329 #define strtoul_safe(cp, var)                                           \
330 ({                                                                      \
331         unsigned long _v;                                               \
332         int _r = kstrtoul(cp, 10, &_v);                                 \
333         if (!_r)                                                        \
334                 var = _v;                                               \
335         _r;                                                             \
336 })
337
338 #define strtoul_safe_clamp(cp, var, min, max)                           \
339 ({                                                                      \
340         unsigned long _v;                                               \
341         int _r = kstrtoul(cp, 10, &_v);                                 \
342         if (!_r)                                                        \
343                 var = clamp_t(typeof(var), _v, min, max);               \
344         _r;                                                             \
345 })
346
347 #define snprint(buf, size, var)                                         \
348         snprintf(buf, size,                                             \
349                 __builtin_types_compatible_p(typeof(var), int)          \
350                      ? "%i\n" :                                         \
351                 __builtin_types_compatible_p(typeof(var), unsigned)     \
352                      ? "%u\n" :                                         \
353                 __builtin_types_compatible_p(typeof(var), long)         \
354                      ? "%li\n" :                                        \
355                 __builtin_types_compatible_p(typeof(var), unsigned long)\
356                      ? "%lu\n" :                                        \
357                 __builtin_types_compatible_p(typeof(var), int64_t)      \
358                      ? "%lli\n" :                                       \
359                 __builtin_types_compatible_p(typeof(var), uint64_t)     \
360                      ? "%llu\n" :                                       \
361                 __builtin_types_compatible_p(typeof(var), const char *) \
362                      ? "%s\n" : "%i\n", var)
363
364 ssize_t bch_hprint(char *buf, int64_t v);
365
366 bool bch_is_zero(const char *p, size_t n);
367 int bch_parse_uuid(const char *s, char *uuid);
368
369 struct time_stats {
370         spinlock_t      lock;
371         /*
372          * all fields are in nanoseconds, averages are ewmas stored left shifted
373          * by 8
374          */
375         uint64_t        max_duration;
376         uint64_t        average_duration;
377         uint64_t        average_frequency;
378         uint64_t        last;
379 };
380
381 void bch_time_stats_update(struct time_stats *stats, uint64_t time);
382
383 static inline unsigned local_clock_us(void)
384 {
385         return local_clock() >> 10;
386 }
387
388 #define NSEC_PER_ns                     1L
389 #define NSEC_PER_us                     NSEC_PER_USEC
390 #define NSEC_PER_ms                     NSEC_PER_MSEC
391 #define NSEC_PER_sec                    NSEC_PER_SEC
392
393 #define __print_time_stat(stats, name, stat, units)                     \
394         sysfs_print(name ## _ ## stat ## _ ## units,                    \
395                     div_u64((stats)->stat >> 8, NSEC_PER_ ## units))
396
397 #define sysfs_print_time_stats(stats, name,                             \
398                                frequency_units,                         \
399                                duration_units)                          \
400 do {                                                                    \
401         __print_time_stat(stats, name,                                  \
402                           average_frequency,    frequency_units);       \
403         __print_time_stat(stats, name,                                  \
404                           average_duration,     duration_units);        \
405         sysfs_print(name ## _ ##max_duration ## _ ## duration_units,    \
406                         div_u64((stats)->max_duration, NSEC_PER_ ## duration_units));\
407                                                                         \
408         sysfs_print(name ## _last_ ## frequency_units, (stats)->last    \
409                     ? div_s64(local_clock() - (stats)->last,            \
410                               NSEC_PER_ ## frequency_units)             \
411                     : -1LL);                                            \
412 } while (0)
413
414 #define sysfs_time_stats_attribute(name,                                \
415                                    frequency_units,                     \
416                                    duration_units)                      \
417 read_attribute(name ## _average_frequency_ ## frequency_units);         \
418 read_attribute(name ## _average_duration_ ## duration_units);           \
419 read_attribute(name ## _max_duration_ ## duration_units);               \
420 read_attribute(name ## _last_ ## frequency_units)
421
422 #define sysfs_time_stats_attribute_list(name,                           \
423                                         frequency_units,                \
424                                         duration_units)                 \
425 &sysfs_ ## name ## _average_frequency_ ## frequency_units,              \
426 &sysfs_ ## name ## _average_duration_ ## duration_units,                \
427 &sysfs_ ## name ## _max_duration_ ## duration_units,                    \
428 &sysfs_ ## name ## _last_ ## frequency_units,
429
430 #define ewma_add(ewma, val, weight, factor)                             \
431 ({                                                                      \
432         (ewma) *= (weight) - 1;                                         \
433         (ewma) += (val) << factor;                                      \
434         (ewma) /= (weight);                                             \
435         (ewma) >> factor;                                               \
436 })
437
438 struct bch_ratelimit {
439         /* Next time we want to do some work, in nanoseconds */
440         uint64_t                next;
441
442         /*
443          * Rate at which we want to do work, in units per second
444          * The units here correspond to the units passed to bch_next_delay()
445          */
446         atomic_long_t           rate;
447 };
448
449 static inline void bch_ratelimit_reset(struct bch_ratelimit *d)
450 {
451         d->next = local_clock();
452 }
453
454 uint64_t bch_next_delay(struct bch_ratelimit *d, uint64_t done);
455
456 #define __DIV_SAFE(n, d, zero)                                          \
457 ({                                                                      \
458         typeof(n) _n = (n);                                             \
459         typeof(d) _d = (d);                                             \
460         _d ? _n / _d : zero;                                            \
461 })
462
463 #define DIV_SAFE(n, d)  __DIV_SAFE(n, d, 0)
464
465 #define container_of_or_null(ptr, type, member)                         \
466 ({                                                                      \
467         typeof(ptr) _ptr = ptr;                                         \
468         _ptr ? container_of(_ptr, type, member) : NULL;                 \
469 })
470
471 #define RB_INSERT(root, new, member, cmp)                               \
472 ({                                                                      \
473         __label__ dup;                                                  \
474         struct rb_node **n = &(root)->rb_node, *parent = NULL;          \
475         typeof(new) this;                                               \
476         int res, ret = -1;                                              \
477                                                                         \
478         while (*n) {                                                    \
479                 parent = *n;                                            \
480                 this = container_of(*n, typeof(*(new)), member);        \
481                 res = cmp(new, this);                                   \
482                 if (!res)                                               \
483                         goto dup;                                       \
484                 n = res < 0                                             \
485                         ? &(*n)->rb_left                                \
486                         : &(*n)->rb_right;                              \
487         }                                                               \
488                                                                         \
489         rb_link_node(&(new)->member, parent, n);                        \
490         rb_insert_color(&(new)->member, root);                          \
491         ret = 0;                                                        \
492 dup:                                                                    \
493         ret;                                                            \
494 })
495
496 #define RB_SEARCH(root, search, member, cmp)                            \
497 ({                                                                      \
498         struct rb_node *n = (root)->rb_node;                            \
499         typeof(&(search)) this, ret = NULL;                             \
500         int res;                                                        \
501                                                                         \
502         while (n) {                                                     \
503                 this = container_of(n, typeof(search), member);         \
504                 res = cmp(&(search), this);                             \
505                 if (!res) {                                             \
506                         ret = this;                                     \
507                         break;                                          \
508                 }                                                       \
509                 n = res < 0                                             \
510                         ? n->rb_left                                    \
511                         : n->rb_right;                                  \
512         }                                                               \
513         ret;                                                            \
514 })
515
516 #define RB_GREATER(root, search, member, cmp)                           \
517 ({                                                                      \
518         struct rb_node *n = (root)->rb_node;                            \
519         typeof(&(search)) this, ret = NULL;                             \
520         int res;                                                        \
521                                                                         \
522         while (n) {                                                     \
523                 this = container_of(n, typeof(search), member);         \
524                 res = cmp(&(search), this);                             \
525                 if (res < 0) {                                          \
526                         ret = this;                                     \
527                         n = n->rb_left;                                 \
528                 } else                                                  \
529                         n = n->rb_right;                                \
530         }                                                               \
531         ret;                                                            \
532 })
533
534 #define RB_FIRST(root, type, member)                                    \
535         container_of_or_null(rb_first(root), type, member)
536
537 #define RB_LAST(root, type, member)                                     \
538         container_of_or_null(rb_last(root), type, member)
539
540 #define RB_NEXT(ptr, member)                                            \
541         container_of_or_null(rb_next(&(ptr)->member), typeof(*ptr), member)
542
543 #define RB_PREV(ptr, member)                                            \
544         container_of_or_null(rb_prev(&(ptr)->member), typeof(*ptr), member)
545
546 static inline uint64_t bch_crc64(const void *p, size_t len)
547 {
548         uint64_t crc = 0xffffffffffffffffULL;
549
550         crc = crc64_be(crc, p, len);
551         return crc ^ 0xffffffffffffffffULL;
552 }
553
554 static inline uint64_t bch_crc64_update(uint64_t crc,
555                                         const void *p,
556                                         size_t len)
557 {
558         crc = crc64_be(crc, p, len);
559         return crc;
560 }
561
562 /* Does linear interpolation between powers of two */
563 static inline unsigned fract_exp_two(unsigned x, unsigned fract_bits)
564 {
565         unsigned fract = x & ~(~0 << fract_bits);
566
567         x >>= fract_bits;
568         x   = 1 << x;
569         x  += (x * fract) >> fract_bits;
570
571         return x;
572 }
573
574 void bch_bio_map(struct bio *bio, void *base);
575 int bch_bio_alloc_pages(struct bio *bio, gfp_t gfp_mask);
576
577 static inline sector_t bdev_sectors(struct block_device *bdev)
578 {
579         return bdev->bd_inode->i_size >> 9;
580 }
581 #endif /* _BCACHE_UTIL_H */