Got rid of zlib/dummy ("dummy" is in the zlib .cvsignore, where it
authorWayne Davison <wayned@samba.org>
Thu, 15 Apr 2004 06:54:14 +0000 (06:54 +0000)
committerWayne Davison <wayned@samba.org>
Thu, 15 Apr 2004 06:54:14 +0000 (06:54 +0000)
commit1a9ec1fd1c144e5f578ee3746bc1ea4a3c73a7cc
treecd8b62db64717a208244f3ef4c319a01d697d9e0
parentb2aa573b1c1fdc9f019d55ce5350a5b1dad59383
Got rid of zlib/dummy ("dummy" is in the zlib .cvsignore, where it
should be).
.cvsignore