Correct "specifiy" typos.
[nivanova/samba-autobuild/.git] / third_party / dnspython / dns / rdata.py
2017-02-22 Chris LambCorrect "specifiy" typos.
2014-11-12 Jelmer VernooijMove dnspython to third_party.