s3-talloc Change TALLOC_ZERO_P() to talloc_zero()
[nivanova/samba-autobuild/.git] / source3 / lib / util_cmdline.c
2011-06-09 Andrew Bartletts3-talloc Change TALLOC_ZERO_P() to talloc_zero()
2011-04-12 Günther Deschners3-util: separate out cmdline helpers.