build: check libc first for several libraries
[nivanova/samba-autobuild/.git] / lib / util / charset / wscript_configure
2010-04-06 Andrew Tridgellbuild: check libc first for several libraries
2010-04-06 Andrew Tridgellbuild: iconv checks