95596991303a9c25ee0ab12c2ac15bbfa5634f4b
[nivanova/samba-autobuild/.git] / source3 / locale / pam_winbind / nb.po
1 # translation of pam_winbind.po to norsk bokmål
2 # @TITLE@
3 # This file is distributed under the same license as @PACKAGE@ package. FIRST
4 #
5 # Olav Pettershagen <olav.pet@gmail.com>, 2008.
6 # Olav P. <olav.pet@gmail.com>, 2008.
7 msgid ""
8 msgstr ""
9 "Project-Id-Version: pam_winbind\n"
10 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
11 "POT-Creation-Date: 2010-03-06 01:55+0800\n"
12 "PO-Revision-Date: 2008-11-22 22:33+0100\n"
13 "Last-Translator: Olav P. <olav.pet@gmail.com>\n"
14 "Language-Team: Norwegian Bokmål <>\n"
15 "MIME-Version: 1.0\n"
16 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
17 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
18 "X-Generator: Lokalize 0.2\n"
19 "Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);\n"
20
21 #: ../../../nsswitch/pam_winbind.c:583 ../../libsmb/nterr.c:558
22 msgid "Success"
23 msgstr "Vellykket"
24
25 #: ../../../nsswitch/pam_winbind.c:585
26 msgid "No primary Domain Controler available"
27 msgstr "Ingen primær domenekontroller tilgjengelig"
28
29 #: ../../../nsswitch/pam_winbind.c:587
30 msgid "No domain controllers found"
31 msgstr "Ingen domenekontrollere funnet"
32
33 #: ../../../nsswitch/pam_winbind.c:589 ../../libsmb/nterr.c:566
34 msgid "No logon servers"
35 msgstr "Ingen innloggingsservere"
36
37 #: ../../../nsswitch/pam_winbind.c:591
38 msgid "Password too short"
39 msgstr "Passordet er for kort"
40
41 #: ../../../nsswitch/pam_winbind.c:593
42 msgid "The password of this user is too recent to change"
43 msgstr "Passordet for denne brukeren er for nytt til å endre"
44
45 #: ../../../nsswitch/pam_winbind.c:595
46 msgid "Password is already in password history"
47 msgstr "Passordet finnes allerede i passordloggen"
48
49 #: ../../../nsswitch/pam_winbind.c:597
50 msgid "Your password has expired"
51 msgstr "Passordet er utløpt"
52
53 #: ../../../nsswitch/pam_winbind.c:599
54 msgid "You need to change your password now"
55 msgstr "Du må endre passordet nå"
56
57 #: ../../../nsswitch/pam_winbind.c:601
58 msgid "You are not allowed to logon from this workstation"
59 msgstr "Du er ikke autorisert for å logge inn fra denne arbeidsstasjonen"
60
61 #: ../../../nsswitch/pam_winbind.c:603
62 msgid "You are not allowed to logon at this time"
63 msgstr "Du er ikke autorisert for å logge inn på dette tidspunktet"
64
65 #: ../../../nsswitch/pam_winbind.c:605
66 msgid "Your account has expired. Please contact your System administrator"
67 msgstr "Din konto er utløpt. Kontakt systemadministratoren"
68
69 #: ../../../nsswitch/pam_winbind.c:608
70 msgid "Your account is disabled. Please contact your System administrator"
71 msgstr "Din konto er deaktivert. Kontakt systemadministratoren"
72
73 #: ../../../nsswitch/pam_winbind.c:611
74 msgid "Your account has been locked. Please contact your System administrator"
75 msgstr "Din konto er låst. Kontakt systemadministratoren"
76
77 #: ../../../nsswitch/pam_winbind.c:614 ../../../nsswitch/pam_winbind.c:616 ../../../nsswitch/pam_winbind.c:618
78 msgid "Invalid Trust Account"
79 msgstr "Ugyldig pålitelig konto"
80
81 #: ../../../nsswitch/pam_winbind.c:620
82 msgid "Access is denied"
83 msgstr "Tilgang avvist"
84
85 #: ../../../nsswitch/pam_winbind.c:818
86 #, fuzzy
87 msgid "Do you want to change your password now?"
88 msgstr "Du må endre passordet nå"
89
90 #: ../../../nsswitch/pam_winbind.c:902
91 #, fuzzy
92 msgid "Your password expires today.\n"
93 msgstr "Passordet utløper i dag.\n"
94
95 #: ../../../nsswitch/pam_winbind.c:932
96 #, fuzzy, c-format
97 msgid "Your password will expire in %d %s.\n"
98 msgstr "Passordet vil utløpe om %d %s.\n"
99
100 #: ../../../nsswitch/pam_winbind.c:933
101 msgid "days"
102 msgstr "dager"
103
104 #: ../../../nsswitch/pam_winbind.c:933
105 msgid "day"
106 msgstr "dag"
107
108 #: ../../../nsswitch/pam_winbind.c:1169 ../../../nsswitch/pam_winbind.c:1193
109 #, c-format
110 msgid "Cannot convert group %s to sid, please contact your administrator to see if group %s is valid."
111 msgstr ""
112
113 #: ../../../nsswitch/pam_winbind.c:1387
114 msgid "Grace login. Please change your password as soon you're online again"
115 msgstr "Midlertidig innlogging. Du må endre passordet straks du er tilkoblet igjen"
116
117 #: ../../../nsswitch/pam_winbind.c:1397
118 msgid "Domain Controller unreachable, using cached credentials instead. Network resources may be unavailable"
119 msgstr "Domenekontrolleren er utilgjengelig, bruker mellomlagrede rettigheter i stedet. Nettverksressurser Kan være utilgjengelige"
120
121 #: ../../../nsswitch/pam_winbind.c:1422
122 msgid ""
123 "Failed to establish your Kerberos Ticket cache due time differences\n"
124 "with the domain controller.  Please verify the system time.\n"
125 msgstr ""
126 "Kunne ikke opprette mellomlager for  Kerberos-billetter på grunn av tidsdifferanse\n"
127 "i forhold til domenekontroller. Kontroller systemtiden.\n"
128
129 #: ../../../nsswitch/pam_winbind.c:1490
130 msgid "Your password "
131 msgstr "Passordet "
132
133 #: ../../../nsswitch/pam_winbind.c:1497
134 #, c-format
135 msgid "must be at least %d characters; "
136 msgstr "må inneholde minst %d tegn; "
137
138 #: ../../../nsswitch/pam_winbind.c:1506
139 #, c-format
140 msgid "cannot repeat any of your previous %d passwords; "
141 msgstr "kan ikke være likt noen av dine %d tidligere passord; "
142
143 #: ../../../nsswitch/pam_winbind.c:1516
144 msgid "must contain capitals, numerals or punctuation; and cannot contain your account or full name; "
145 msgstr "må inneholde store bokstaver, tall eller skilletegn; og kan ikke inneholde ditt kontonavn eller fulle navn; "
146
147 #: ../../../nsswitch/pam_winbind.c:1526
148 msgid "Please type a different password. Type a password which meets these requirements in both text boxes."
149 msgstr "Angi et annet passord. Skriv inn et passord som oppfyller kriteriene i begge tekstboksene."
150
151 #: ../../../nsswitch/pam_winbind.c:1553
152 #, c-format
153 msgid "Creating directory: %s failed: %s"
154 msgstr ""
155
156 #: ../../../nsswitch/pam_winbind.c:2018
157 msgid "Password does not meet complexity requirements"
158 msgstr "Passordet er for enkelt"
159
160 #.
161 #. * First get the name of a user
162 #.
163 #: ../../../nsswitch/pam_winbind.c:2489 ../../../nsswitch/pam_winbind.c:3035
164 msgid "Username: "
165 msgstr "Brukernavn: "
166
167 #: ../../../nsswitch/pam_winbind.c:2665
168 msgid "Password: "
169 msgstr "Passord: "
170
171 #. instruct user what is happening
172 #: ../../../nsswitch/pam_winbind.c:3073
173 msgid "Changing password for"
174 msgstr "Endrer passord for"
175
176 #: ../../../nsswitch/pam_winbind.c:3086
177 msgid "(current) NT password: "
178 msgstr "(gjeldende) NT-passord: "
179
180 #: ../../../nsswitch/pam_winbind.c:3156
181 msgid "Enter new NT password: "
182 msgstr "Angi nytt NT-passord: "
183
184 #: ../../../nsswitch/pam_winbind.c:3157
185 msgid "Retype new NT password: "
186 msgstr "Bekreft det nye NT-passordet: "
187
188 #.
189 #. * here is the string to inform the user that the new passwords they
190 #. * typed were not the same.
191 #.
192 #: ../../../nsswitch/pam_winbind.h:128
193 msgid "Sorry, passwords do not match"
194 msgstr "Beklager, passordene samsvarer ikke"
195
196 #: ../../libsmb/nterr.c:559
197 msgid "Undetermined error"
198 msgstr ""
199
200 #: ../../libsmb/nterr.c:560
201 #, fuzzy
202 msgid "Access denied"
203 msgstr "Tilgang avvist"
204
205 #: ../../libsmb/nterr.c:561
206 msgid "Account locked out"
207 msgstr ""
208
209 #: ../../libsmb/nterr.c:562
210 #, fuzzy
211 msgid "Must change password"
212 msgstr "Du må endre passordet nå"
213
214 #: ../../libsmb/nterr.c:563
215 #, fuzzy
216 msgid "Password is too short"
217 msgstr "Passordet er for kort"
218
219 #: ../../libsmb/nterr.c:564
220 #, fuzzy
221 msgid "Password is too recent"
222 msgstr "Passordet er for kort"
223
224 #: ../../libsmb/nterr.c:565
225 #, fuzzy
226 msgid "Password history conflict"
227 msgstr "Passordet er for kort"
228
229 #: ../../libsmb/nterr.c:567
230 msgid "Improperly formed account name"
231 msgstr ""
232
233 #: ../../libsmb/nterr.c:568
234 msgid "User exists"
235 msgstr ""
236
237 #: ../../libsmb/nterr.c:569
238 msgid "No such user"
239 msgstr ""
240
241 #: ../../libsmb/nterr.c:570
242 msgid "Group exists"
243 msgstr ""
244
245 #: ../../libsmb/nterr.c:571
246 msgid "No such group"
247 msgstr ""
248
249 #: ../../libsmb/nterr.c:572
250 msgid "Member not in group"
251 msgstr ""
252
253 #: ../../libsmb/nterr.c:573
254 #, fuzzy
255 msgid "Wrong Password"
256 msgstr "Passord: "
257
258 #: ../../libsmb/nterr.c:574
259 #, fuzzy
260 msgid "Ill formed password"
261 msgstr "Passordet "
262
263 #: ../../libsmb/nterr.c:575
264 #, fuzzy
265 msgid "Password restriction"
266 msgstr "Passordet er for kort"
267
268 #: ../../libsmb/nterr.c:576
269 msgid "Logon failure"
270 msgstr ""
271
272 #: ../../libsmb/nterr.c:577
273 msgid "Account restriction"
274 msgstr ""
275
276 #: ../../libsmb/nterr.c:578
277 msgid "Invalid logon hours"
278 msgstr ""
279
280 #: ../../libsmb/nterr.c:579
281 #, fuzzy
282 msgid "Invalid workstation"
283 msgstr "Ugyldig pålitelig konto"
284
285 #: ../../libsmb/nterr.c:580
286 #, fuzzy
287 msgid "Password expired"
288 msgstr "Passordet er utløpt"
289
290 #: ../../libsmb/nterr.c:581
291 msgid "Account disabled"
292 msgstr ""
293
294 #: ../../libsmb/nterr.c:582
295 msgid "Memory allocation error"
296 msgstr ""
297
298 #: ../../libsmb/nterr.c:583
299 #, fuzzy
300 msgid "No domain controllers located"
301 msgstr "Ingen domenekontrollere funnet"
302
303 #: ../../libsmb/nterr.c:584
304 msgid "Named pipe not available"
305 msgstr ""
306
307 #: ../../libsmb/nterr.c:585
308 msgid "Not implemented"
309 msgstr ""
310
311 #: ../../libsmb/nterr.c:586
312 msgid "Invalid information class"
313 msgstr ""
314
315 #: ../../libsmb/nterr.c:587
316 msgid "Information length mismatch"
317 msgstr ""
318
319 #: ../../libsmb/nterr.c:588
320 msgid "Access violation"
321 msgstr ""
322
323 #: ../../libsmb/nterr.c:589
324 msgid "Invalid handle"
325 msgstr ""
326
327 #: ../../libsmb/nterr.c:590
328 msgid "Invalid parameter"
329 msgstr ""
330
331 #: ../../libsmb/nterr.c:591
332 msgid "No memory"
333 msgstr ""
334
335 #: ../../libsmb/nterr.c:592
336 msgid "Buffer too small"
337 msgstr ""
338
339 #: ../../libsmb/nterr.c:593
340 msgid "Revision mismatch"
341 msgstr ""
342
343 #: ../../libsmb/nterr.c:594
344 #, fuzzy
345 msgid "No such logon session"
346 msgstr "Ingen innloggingsservere"
347
348 #: ../../libsmb/nterr.c:595
349 msgid "No such privilege"
350 msgstr ""
351
352 #: ../../libsmb/nterr.c:596
353 msgid "Procedure not found"
354 msgstr ""
355
356 #: ../../libsmb/nterr.c:597
357 msgid "Server disabled"
358 msgstr ""
359
360 #: ../../libsmb/nterr.c:598
361 msgid "Invalid pipe state"
362 msgstr ""
363
364 #: ../../libsmb/nterr.c:599
365 msgid "Named pipe busy"
366 msgstr ""
367
368 #: ../../libsmb/nterr.c:600
369 msgid "Illegal function"
370 msgstr ""
371
372 #: ../../libsmb/nterr.c:601
373 msgid "Named pipe disconnected"
374 msgstr ""
375
376 #: ../../libsmb/nterr.c:602
377 msgid "Named pipe closing"
378 msgstr ""
379
380 #: ../../libsmb/nterr.c:603
381 msgid "Remote host not listening"
382 msgstr ""
383
384 #: ../../libsmb/nterr.c:604
385 msgid "Duplicate name on network"
386 msgstr ""
387
388 #: ../../libsmb/nterr.c:605
389 msgid "Print queue is full"
390 msgstr ""
391
392 #: ../../libsmb/nterr.c:606
393 #, fuzzy
394 msgid "No print spool space available"
395 msgstr "Ingen primær domenekontroller tilgjengelig"
396
397 #: ../../libsmb/nterr.c:607
398 msgid "The network name cannot be found"
399 msgstr ""
400
401 #: ../../libsmb/nterr.c:608
402 msgid "The connection was refused"
403 msgstr ""
404
405 #: ../../libsmb/nterr.c:609
406 msgid "Too many names"
407 msgstr ""
408
409 #: ../../libsmb/nterr.c:610
410 msgid "Too many sessions"
411 msgstr ""
412
413 #: ../../libsmb/nterr.c:611
414 msgid "Invalid server state"
415 msgstr ""
416
417 #: ../../libsmb/nterr.c:612
418 msgid "Invalid domain state"
419 msgstr ""
420
421 #: ../../libsmb/nterr.c:613
422 msgid "Invalid domain role"
423 msgstr ""
424
425 #: ../../libsmb/nterr.c:614
426 msgid "No such domain"
427 msgstr ""
428
429 #: ../../libsmb/nterr.c:615
430 msgid "Domain exists"
431 msgstr ""
432
433 #: ../../libsmb/nterr.c:616
434 msgid "Domain limit exceeded"
435 msgstr ""
436
437 #: ../../libsmb/nterr.c:617
438 msgid "Bad logon session state"
439 msgstr ""
440
441 #: ../../libsmb/nterr.c:618
442 msgid "Logon session collision"
443 msgstr ""
444
445 #: ../../libsmb/nterr.c:619
446 msgid "Invalid logon type"
447 msgstr ""
448
449 #: ../../libsmb/nterr.c:620
450 msgid "Cancelled"
451 msgstr ""
452
453 #: ../../libsmb/nterr.c:621
454 msgid "Invalid computer name"
455 msgstr ""
456
457 #: ../../libsmb/nterr.c:622
458 msgid "Logon server conflict"
459 msgstr ""
460
461 #: ../../libsmb/nterr.c:623
462 msgid "Time difference at domain controller"
463 msgstr ""
464
465 #: ../../libsmb/nterr.c:624
466 msgid "Pipe broken"
467 msgstr ""
468
469 #: ../../libsmb/nterr.c:625
470 msgid "Registry corrupt"
471 msgstr ""
472
473 #: ../../libsmb/nterr.c:626
474 msgid "Too many secrets"
475 msgstr ""
476
477 #: ../../libsmb/nterr.c:627
478 msgid "Too many SIDs"
479 msgstr ""
480
481 #: ../../libsmb/nterr.c:628
482 msgid "Lanmanager cross encryption required"
483 msgstr ""
484
485 #: ../../libsmb/nterr.c:629
486 msgid "Log file full"
487 msgstr ""
488
489 #: ../../libsmb/nterr.c:630
490 msgid "No trusted LSA secret"
491 msgstr ""
492
493 #: ../../libsmb/nterr.c:631
494 #, fuzzy
495 msgid "No trusted SAM account"
496 msgstr "Ugyldig pålitelig konto"
497
498 #: ../../libsmb/nterr.c:632
499 msgid "Trusted domain failure"
500 msgstr ""
501
502 #: ../../libsmb/nterr.c:633
503 msgid "Trust relationship failure"
504 msgstr ""
505
506 #: ../../libsmb/nterr.c:634
507 msgid "Trust failure"
508 msgstr ""
509
510 #: ../../libsmb/nterr.c:635
511 msgid "Netlogon service not started"
512 msgstr ""
513
514 #: ../../libsmb/nterr.c:636
515 msgid "Account expired"
516 msgstr ""
517
518 #: ../../libsmb/nterr.c:637
519 msgid "Network credential conflict"
520 msgstr ""
521
522 #: ../../libsmb/nterr.c:638
523 msgid "Remote session limit"
524 msgstr ""
525
526 #: ../../libsmb/nterr.c:639
527 msgid "No logon interdomain trust account"
528 msgstr ""
529
530 #: ../../libsmb/nterr.c:640
531 msgid "No logon workstation trust account"
532 msgstr ""
533
534 #: ../../libsmb/nterr.c:641
535 #, fuzzy
536 msgid "No logon server trust account"
537 msgstr "Ingen innloggingsservere"
538
539 #: ../../libsmb/nterr.c:642
540 msgid "Domain trust inconsistent"
541 msgstr ""
542
543 #: ../../libsmb/nterr.c:643
544 msgid "No user session key available"
545 msgstr ""
546
547 #: ../../libsmb/nterr.c:644
548 msgid "User session deleted"
549 msgstr ""
550
551 #: ../../libsmb/nterr.c:645
552 msgid "Insufficient server resources"
553 msgstr ""
554
555 #: ../../libsmb/nterr.c:646
556 msgid "Insufficient logon information"
557 msgstr ""
558
559 #: ../../libsmb/nterr.c:648
560 msgid "License quota exceeded"
561 msgstr ""
562
563 #: ../../libsmb/nterr.c:649
564 msgid "No more files"
565 msgstr ""