Correct "Controler" typos.
[nivanova/samba-autobuild/.git] / source3 / locale / pam_winbind / cs.po
1 # This file is distributed under the same license as the package.
2 #
3 # Copyright (C) 2009 Lars Mueller <lars@samba.org>
4 msgid ""
5 msgstr ""
6 "Project-Id-Version: pam_winbind\n"
7 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
8 "POT-Creation-Date: 2010-03-06 01:55+0800\n"
9 "PO-Revision-Date: 2009-02-05 14:25\n"
10 "Last-Translator: Novell Language <language@novell.com>\n"
11 "Language-Team: Novell Language <language@novell.com>\n"
12 "MIME-Version: 1.0\n"
13 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
14 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
15
16 #: ../../../nsswitch/pam_winbind.c:583 ../../libsmb/nterr.c:558
17 msgid "Success"
18 msgstr "úspěch"
19
20 #: ../../../nsswitch/pam_winbind.c:585
21 msgid "No primary Domain Controller available"
22 msgstr "Žádný primární doménový kontrolér není dostupný."
23
24 #: ../../../nsswitch/pam_winbind.c:587
25 msgid "No domain controllers found"
26 msgstr "Nenalezeny žádné doménové kontroléry"
27
28 #: ../../../nsswitch/pam_winbind.c:589 ../../libsmb/nterr.c:566
29 msgid "No logon servers"
30 msgstr "Žádné přihlašovací servery"
31
32 #: ../../../nsswitch/pam_winbind.c:591
33 msgid "Password too short"
34 msgstr "Heslo je příliš krátké"
35
36 #: ../../../nsswitch/pam_winbind.c:593
37 msgid "The password of this user is too recent to change"
38 msgstr "Heslo tohoto uživatele nelze změnit, protože je příliš nové"
39
40 #: ../../../nsswitch/pam_winbind.c:595
41 msgid "Password is already in password history"
42 msgstr "Heslo je již v historii hesel"
43
44 #: ../../../nsswitch/pam_winbind.c:597
45 msgid "Your password has expired"
46 msgstr "Vaše heslo vypršelo"
47
48 #: ../../../nsswitch/pam_winbind.c:599
49 msgid "You need to change your password now"
50 msgstr "Je potřeba změnit Vaše heslo"
51
52 #: ../../../nsswitch/pam_winbind.c:601
53 msgid "You are not allowed to logon from this workstation"
54 msgstr "Nemáte práva pro přihlášení z této stanice."
55
56 #: ../../../nsswitch/pam_winbind.c:603
57 msgid "You are not allowed to logon at this time"
58 msgstr "Nyní nemáte povolení k přihlášení."
59
60 #: ../../../nsswitch/pam_winbind.c:605
61 msgid "Your account has expired. Please contact your System administrator"
62 msgstr "Platnost vašeho účtu vypršela. Kontaktujte svého správce systému."
63
64 #: ../../../nsswitch/pam_winbind.c:608
65 msgid "Your account is disabled. Please contact your System administrator"
66 msgstr "Váš účet je zablokován. Kontaktujte svého správce systému"
67
68 #: ../../../nsswitch/pam_winbind.c:611
69 msgid "Your account has been locked. Please contact your System administrator"
70 msgstr "Váš účet byl uzamčen. Prosím kontaktujte svého správce systému."
71
72 #: ../../../nsswitch/pam_winbind.c:614 ../../../nsswitch/pam_winbind.c:616 ../../../nsswitch/pam_winbind.c:618
73 msgid "Invalid Trust Account"
74 msgstr "Neplatný účet vztahu důvěryhodnosti"
75
76 #: ../../../nsswitch/pam_winbind.c:620
77 msgid "Access is denied"
78 msgstr "Přístup zamítnut"
79
80 #: ../../../nsswitch/pam_winbind.c:818
81 #, fuzzy
82 msgid "Do you want to change your password now?"
83 msgstr "Je potřeba změnit Vaše heslo"
84
85 #: ../../../nsswitch/pam_winbind.c:902
86 #, fuzzy
87 msgid "Your password expires today.\n"
88 msgstr "Vaše heslo vyprší dnes.\n"
89
90 #: ../../../nsswitch/pam_winbind.c:932
91 #, fuzzy, c-format
92 msgid "Your password will expire in %d %s.\n"
93 msgstr "Vaše heslo vyprší %d %s\n"
94
95 #: ../../../nsswitch/pam_winbind.c:933
96 msgid "days"
97 msgstr "Dní"
98
99 #: ../../../nsswitch/pam_winbind.c:933
100 msgid "day"
101 msgstr "Den"
102
103 #: ../../../nsswitch/pam_winbind.c:1169 ../../../nsswitch/pam_winbind.c:1193
104 #, c-format
105 msgid "Cannot convert group %s to sid, please contact your administrator to see if group %s is valid."
106 msgstr ""
107
108 #: ../../../nsswitch/pam_winbind.c:1387
109 msgid "Grace login. Please change your password as soon you're online again"
110 msgstr "Výjimečně přidělený login. Změňte své heslo, jakmile budete znovu online"
111
112 #: ../../../nsswitch/pam_winbind.c:1397
113 msgid "Domain Controller unreachable, using cached credentials instead. Network resources may be unavailable"
114 msgstr "Doménový kontrolér je nedostupný, místo toho použity přihlašovací údaje. Síťové zdroje jsou možná nedostupné"
115
116 #: ../../../nsswitch/pam_winbind.c:1422
117 msgid ""
118 "Failed to establish your Kerberos Ticket cache due time differences\n"
119 "with the domain controller.  Please verify the system time.\n"
120 msgstr ""
121
122 #: ../../../nsswitch/pam_winbind.c:1490
123 msgid "Your password "
124 msgstr "Vaše heslo:"
125
126 #: ../../../nsswitch/pam_winbind.c:1497
127 #, c-format
128 msgid "must be at least %d characters; "
129 msgstr "musí mít nejméně %d znaků;"
130
131 #: ../../../nsswitch/pam_winbind.c:1506
132 #, c-format
133 msgid "cannot repeat any of your previous %d passwords; "
134 msgstr "nelze zopakovat žádné z vašich %d hesel;"
135
136 #: ../../../nsswitch/pam_winbind.c:1516
137 msgid "must contain capitals, numerals or punctuation; and cannot contain your account or full name; "
138 msgstr "musí obsahovat velká písmena, číslice nebo speciální znaky;nesmí obsahovat název vašeho účtu nebo celé jméno;"
139
140 #: ../../../nsswitch/pam_winbind.c:1526
141 msgid "Please type a different password. Type a password which meets these requirements in both text boxes."
142 msgstr "Prosím napište jiné heslo. Napište heslo, které bude splňovat požadavky uvedené v obou textových rámečcích."
143
144 #: ../../../nsswitch/pam_winbind.c:1553
145 #, c-format
146 msgid "Creating directory: %s failed: %s"
147 msgstr ""
148
149 #: ../../../nsswitch/pam_winbind.c:2018
150 msgid "Password does not meet complexity requirements"
151 msgstr "Heslo nesplňuje požadavky na složitost."
152
153 #.
154 #. * First get the name of a user
155 #.
156 #: ../../../nsswitch/pam_winbind.c:2489 ../../../nsswitch/pam_winbind.c:3035
157 msgid "Username: "
158 msgstr ""
159
160 #: ../../../nsswitch/pam_winbind.c:2665
161 msgid "Password: "
162 msgstr "Heslo:"
163
164 #. instruct user what is happening
165 #: ../../../nsswitch/pam_winbind.c:3073
166 msgid "Changing password for"
167 msgstr "Měním heslo pro"
168
169 #: ../../../nsswitch/pam_winbind.c:3086
170 msgid "(current) NT password: "
171 msgstr "NT heslo (aktuální):"
172
173 #: ../../../nsswitch/pam_winbind.c:3156
174 msgid "Enter new NT password: "
175 msgstr "Zadejte nové NT heslo:"
176
177 #: ../../../nsswitch/pam_winbind.c:3157
178 msgid "Retype new NT password: "
179 msgstr "Zopakujte nové NT heslo: "
180
181 #.
182 #. * here is the string to inform the user that the new passwords they
183 #. * typed were not the same.
184 #.
185 #: ../../../nsswitch/pam_winbind.h:128
186 msgid "Sorry, passwords do not match"
187 msgstr ""
188
189 #: ../../libsmb/nterr.c:559
190 msgid "Undetermined error"
191 msgstr ""
192
193 #: ../../libsmb/nterr.c:560
194 #, fuzzy
195 msgid "Access denied"
196 msgstr "Přístup zamítnut"
197
198 #: ../../libsmb/nterr.c:561
199 msgid "Account locked out"
200 msgstr ""
201
202 #: ../../libsmb/nterr.c:562
203 #, fuzzy
204 msgid "Must change password"
205 msgstr "Je potřeba změnit Vaše heslo"
206
207 #: ../../libsmb/nterr.c:563
208 #, fuzzy
209 msgid "Password is too short"
210 msgstr "Heslo je příliš krátké"
211
212 #: ../../libsmb/nterr.c:564
213 #, fuzzy
214 msgid "Password is too recent"
215 msgstr "Heslo je příliš krátké"
216
217 #: ../../libsmb/nterr.c:565
218 #, fuzzy
219 msgid "Password history conflict"
220 msgstr "Heslo je příliš krátké"
221
222 #: ../../libsmb/nterr.c:567
223 msgid "Improperly formed account name"
224 msgstr ""
225
226 #: ../../libsmb/nterr.c:568
227 msgid "User exists"
228 msgstr ""
229
230 #: ../../libsmb/nterr.c:569
231 msgid "No such user"
232 msgstr ""
233
234 #: ../../libsmb/nterr.c:570
235 msgid "Group exists"
236 msgstr ""
237
238 #: ../../libsmb/nterr.c:571
239 msgid "No such group"
240 msgstr ""
241
242 #: ../../libsmb/nterr.c:572
243 msgid "Member not in group"
244 msgstr ""
245
246 #: ../../libsmb/nterr.c:573
247 #, fuzzy
248 msgid "Wrong Password"
249 msgstr "Heslo:"
250
251 #: ../../libsmb/nterr.c:574
252 #, fuzzy
253 msgid "Ill formed password"
254 msgstr "Vaše heslo:"
255
256 #: ../../libsmb/nterr.c:575
257 #, fuzzy
258 msgid "Password restriction"
259 msgstr "Heslo je příliš krátké"
260
261 #: ../../libsmb/nterr.c:576
262 msgid "Logon failure"
263 msgstr ""
264
265 #: ../../libsmb/nterr.c:577
266 msgid "Account restriction"
267 msgstr ""
268
269 #: ../../libsmb/nterr.c:578
270 msgid "Invalid logon hours"
271 msgstr ""
272
273 #: ../../libsmb/nterr.c:579
274 #, fuzzy
275 msgid "Invalid workstation"
276 msgstr "Neplatný účet vztahu důvěryhodnosti"
277
278 #: ../../libsmb/nterr.c:580
279 #, fuzzy
280 msgid "Password expired"
281 msgstr "Vaše heslo vypršelo"
282
283 #: ../../libsmb/nterr.c:581
284 msgid "Account disabled"
285 msgstr ""
286
287 #: ../../libsmb/nterr.c:582
288 msgid "Memory allocation error"
289 msgstr ""
290
291 #: ../../libsmb/nterr.c:583
292 #, fuzzy
293 msgid "No domain controllers located"
294 msgstr "Nenalezeny žádné doménové kontroléry"
295
296 #: ../../libsmb/nterr.c:584
297 msgid "Named pipe not available"
298 msgstr ""
299
300 #: ../../libsmb/nterr.c:585
301 msgid "Not implemented"
302 msgstr ""
303
304 #: ../../libsmb/nterr.c:586
305 msgid "Invalid information class"
306 msgstr ""
307
308 #: ../../libsmb/nterr.c:587
309 msgid "Information length mismatch"
310 msgstr ""
311
312 #: ../../libsmb/nterr.c:588
313 msgid "Access violation"
314 msgstr ""
315
316 #: ../../libsmb/nterr.c:589
317 msgid "Invalid handle"
318 msgstr ""
319
320 #: ../../libsmb/nterr.c:590
321 msgid "Invalid parameter"
322 msgstr ""
323
324 #: ../../libsmb/nterr.c:591
325 msgid "No memory"
326 msgstr ""
327
328 #: ../../libsmb/nterr.c:592
329 msgid "Buffer too small"
330 msgstr ""
331
332 #: ../../libsmb/nterr.c:593
333 msgid "Revision mismatch"
334 msgstr ""
335
336 #: ../../libsmb/nterr.c:594
337 #, fuzzy
338 msgid "No such logon session"
339 msgstr "Žádné přihlašovací servery"
340
341 #: ../../libsmb/nterr.c:595
342 msgid "No such privilege"
343 msgstr ""
344
345 #: ../../libsmb/nterr.c:596
346 msgid "Procedure not found"
347 msgstr ""
348
349 #: ../../libsmb/nterr.c:597
350 msgid "Server disabled"
351 msgstr ""
352
353 #: ../../libsmb/nterr.c:598
354 msgid "Invalid pipe state"
355 msgstr ""
356
357 #: ../../libsmb/nterr.c:599
358 msgid "Named pipe busy"
359 msgstr ""
360
361 #: ../../libsmb/nterr.c:600
362 msgid "Illegal function"
363 msgstr ""
364
365 #: ../../libsmb/nterr.c:601
366 msgid "Named pipe disconnected"
367 msgstr ""
368
369 #: ../../libsmb/nterr.c:602
370 msgid "Named pipe closing"
371 msgstr ""
372
373 #: ../../libsmb/nterr.c:603
374 msgid "Remote host not listening"
375 msgstr ""
376
377 #: ../../libsmb/nterr.c:604
378 msgid "Duplicate name on network"
379 msgstr ""
380
381 #: ../../libsmb/nterr.c:605
382 msgid "Print queue is full"
383 msgstr ""
384
385 #: ../../libsmb/nterr.c:606
386 #, fuzzy
387 msgid "No print spool space available"
388 msgstr "Žádný primární doménový kontrolér není dostupný."
389
390 #: ../../libsmb/nterr.c:607
391 msgid "The network name cannot be found"
392 msgstr ""
393
394 #: ../../libsmb/nterr.c:608
395 msgid "The connection was refused"
396 msgstr ""
397
398 #: ../../libsmb/nterr.c:609
399 msgid "Too many names"
400 msgstr ""
401
402 #: ../../libsmb/nterr.c:610
403 msgid "Too many sessions"
404 msgstr ""
405
406 #: ../../libsmb/nterr.c:611
407 msgid "Invalid server state"
408 msgstr ""
409
410 #: ../../libsmb/nterr.c:612
411 msgid "Invalid domain state"
412 msgstr ""
413
414 #: ../../libsmb/nterr.c:613
415 msgid "Invalid domain role"
416 msgstr ""
417
418 #: ../../libsmb/nterr.c:614
419 msgid "No such domain"
420 msgstr ""
421
422 #: ../../libsmb/nterr.c:615
423 msgid "Domain exists"
424 msgstr ""
425
426 #: ../../libsmb/nterr.c:616
427 msgid "Domain limit exceeded"
428 msgstr ""
429
430 #: ../../libsmb/nterr.c:617
431 msgid "Bad logon session state"
432 msgstr ""
433
434 #: ../../libsmb/nterr.c:618
435 msgid "Logon session collision"
436 msgstr ""
437
438 #: ../../libsmb/nterr.c:619
439 msgid "Invalid logon type"
440 msgstr ""
441
442 #: ../../libsmb/nterr.c:620
443 msgid "Cancelled"
444 msgstr ""
445
446 #: ../../libsmb/nterr.c:621
447 msgid "Invalid computer name"
448 msgstr ""
449
450 #: ../../libsmb/nterr.c:622
451 msgid "Logon server conflict"
452 msgstr ""
453
454 #: ../../libsmb/nterr.c:623
455 msgid "Time difference at domain controller"
456 msgstr ""
457
458 #: ../../libsmb/nterr.c:624
459 msgid "Pipe broken"
460 msgstr ""
461
462 #: ../../libsmb/nterr.c:625
463 msgid "Registry corrupt"
464 msgstr ""
465
466 #: ../../libsmb/nterr.c:626
467 msgid "Too many secrets"
468 msgstr ""
469
470 #: ../../libsmb/nterr.c:627
471 msgid "Too many SIDs"
472 msgstr ""
473
474 #: ../../libsmb/nterr.c:628
475 msgid "Lanmanager cross encryption required"
476 msgstr ""
477
478 #: ../../libsmb/nterr.c:629
479 msgid "Log file full"
480 msgstr ""
481
482 #: ../../libsmb/nterr.c:630
483 msgid "No trusted LSA secret"
484 msgstr ""
485
486 #: ../../libsmb/nterr.c:631
487 #, fuzzy
488 msgid "No trusted SAM account"
489 msgstr "Neplatný účet vztahu důvěryhodnosti"
490
491 #: ../../libsmb/nterr.c:632
492 msgid "Trusted domain failure"
493 msgstr ""
494
495 #: ../../libsmb/nterr.c:633
496 msgid "Trust relationship failure"
497 msgstr ""
498
499 #: ../../libsmb/nterr.c:634
500 msgid "Trust failure"
501 msgstr ""
502
503 #: ../../libsmb/nterr.c:635
504 msgid "Netlogon service not started"
505 msgstr ""
506
507 #: ../../libsmb/nterr.c:636
508 msgid "Account expired"
509 msgstr ""
510
511 #: ../../libsmb/nterr.c:637
512 msgid "Network credential conflict"
513 msgstr ""
514
515 #: ../../libsmb/nterr.c:638
516 msgid "Remote session limit"
517 msgstr ""
518
519 #: ../../libsmb/nterr.c:639
520 msgid "No logon interdomain trust account"
521 msgstr ""
522
523 #: ../../libsmb/nterr.c:640
524 msgid "No logon workstation trust account"
525 msgstr ""
526
527 #: ../../libsmb/nterr.c:641
528 #, fuzzy
529 msgid "No logon server trust account"
530 msgstr "Žádné přihlašovací servery"
531
532 #: ../../libsmb/nterr.c:642
533 msgid "Domain trust inconsistent"
534 msgstr ""
535
536 #: ../../libsmb/nterr.c:643
537 msgid "No user session key available"
538 msgstr ""
539
540 #: ../../libsmb/nterr.c:644
541 msgid "User session deleted"
542 msgstr ""
543
544 #: ../../libsmb/nterr.c:645
545 msgid "Insufficient server resources"
546 msgstr ""
547
548 #: ../../libsmb/nterr.c:646
549 msgid "Insufficient logon information"
550 msgstr ""
551
552 #: ../../libsmb/nterr.c:648
553 msgid "License quota exceeded"
554 msgstr ""
555
556 #: ../../libsmb/nterr.c:649
557 msgid "No more files"
558 msgstr ""