Merge branch 'v4-0-test' of ssh://git.samba.org/data/git/samba into v4-0-wsgi
[kai/samba.git] / testprogs / win32 / rpcecho /
2007-10-10 Andrew Tridgellr23792: convert Samba4 to GPLv3
2007-10-10 Jelmer Vernooijr7161: - Add support for "aliases" for pidls scalar...
2007-10-10 Andrew Tridgellr6541: added double pointer test to win32 echo client
2007-10-10 Jelmer Vernooijr6019: Add IDL and server side code for Test_DoublePointer
2007-10-10 Jelmer Vernooijr6018: Add idl and server side for Test_Surrounding
2007-10-10 Jelmer Vernooijr6015: Add testprogs/ directory and original rpcecho...