r6787: Use debhelper for the debian packages
[kai/samba.git] / packaging / debian / rules
2007-10-10 Jelmer Vernooijr6787: Use debhelper for the debian packages
2007-10-10 Jelmer Vernooijr6760: Update debian packages
2007-10-10 Jelmer Vernooijr956: More debian updates:
2007-10-10 Jelmer Vernooijr955: Update debian package rules... builds now
2007-10-10 Jelmer Vernooijr735: Fix some paths
2007-10-10 Jelmer Vernooijr727: Start working on debian package for samba4