Merge branch 'v4-0-test' of ssh://git.samba.org/data/git/samba into 4-0-local
authorAndrew Bartlett <abartlet@samba.org>
Thu, 29 May 2008 21:55:29 +0000 (07:55 +1000)
committerAndrew Bartlett <abartlet@samba.org>
Thu, 29 May 2008 21:55:29 +0000 (07:55 +1000)
commitcd10b381765f9146f22f5cf23f0ef5f6a65e804d
treebca0024dd8e5e4688355accb544c860e13cbcd28
parentdf8c0bb8f9367b425080a43ed6f1d3384dde340b
parentd335fd11637f5e138b08a5e0fcf54b19cef9a646
Merge branch 'v4-0-test' of ssh://git.samba.org/data/git/samba into 4-0-local
source/samba4-skip