Merge branch 'v4-0-test' of ssh://git.samba.org/data/git/samba into 4-0-abartlet
authorAndrew Bartlett <abartlet@samba.org>
Tue, 19 Aug 2008 04:11:51 +0000 (14:11 +1000)
committerAndrew Bartlett <abartlet@samba.org>
Tue, 19 Aug 2008 04:11:51 +0000 (14:11 +1000)
commitb33f4541f6157163f9b22af8607ecefe3953638f
treecb36a27033500dff5790789e696a4d24bf8ec30f
parent7ef21658fbb519859aa7d23a614e1fdbcae95693
parentaef684da3149eaf2b8d87c4903af241c9a2311a6
Merge branch 'v4-0-test' of ssh://git.samba.org/data/git/samba into 4-0-abartlet
(This used to be commit fc6b4f03ebba015a13a6ab93221b0bc3ef8ef2ed)
source4/scripting/python/samba/provision.py