Merge branch 'v4-0-test' of ssh://git.samba.org/data/git/samba into v4-0-test
authorAndrew Tridgell <tridge@samba.org>
Wed, 28 May 2008 07:00:21 +0000 (17:00 +1000)
committerAndrew Tridgell <tridge@samba.org>
Wed, 28 May 2008 07:00:21 +0000 (17:00 +1000)
commit7245e62f08e2bda96471318cac612b25697bc3e9
tree4d7f8a3d1d597339d912be8192b1a9c83f797fa2
parent72902c1d0f85048adf3088b4f90bbc34858b8658
parenta529c377ae7a4a70a99d60b7817a751ab4fdd551
Merge branch 'v4-0-test' of ssh://git.samba.org/data/git/samba into v4-0-test