Merge branch 'v4-0-test' of ssh://git.samba.org/data/git/samba into v4-0-defs
authorJelmer Vernooij <jelmer@samba.org>
Fri, 30 May 2008 10:18:07 +0000 (12:18 +0200)
committerJelmer Vernooij <jelmer@samba.org>
Fri, 30 May 2008 10:18:07 +0000 (12:18 +0200)
commit5107f093c270f7a0dfc359de088b475fffc4e279
tree99f616c6e352f87fbd41e60ad7fae3adf67e72fa
parent46f22add9ae03b95f4b22235c297737475427f41
parentbe1927cd80838a6807827cef4431c03160d52582
Merge branch 'v4-0-test' of ssh://git.samba.org/data/git/samba into v4-0-defs

Conflicts:

source/samba4-skip
(This used to be commit 7b0e0eb346c2f6a240b20fbcf14029539c6512b9)
source4/samba4-skip
source4/selftest/samba4_tests.sh
source4/torture/config.mk