Merge branch 'v4-0-test' of ssh://git.samba.org/data/git/samba into pac-verify
authorAndrew Bartlett <abartlet@samba.org>
Tue, 26 Aug 2008 06:28:59 +0000 (16:28 +1000)
committerAndrew Bartlett <abartlet@samba.org>
Tue, 26 Aug 2008 06:28:59 +0000 (16:28 +1000)
commit2a1adaa759d9201670519b3938109e13c0476a83
tree1a5b36d96c38e9cea4d58d8707b8e3691197f000
parentb706708210a05d6f10474a3cd2bbc550704d4356
parentd7db5fe161429163a19d18c7e3045939897b9b2a
Merge branch 'v4-0-test' of ssh://git.samba.org/data/git/samba into pac-verify