Merge branch 'master' of ssh://git.samba.org/data/git/samba into master-devel
authorAndrew Bartlett <abartlet@samba.org>
Wed, 25 Feb 2009 09:27:43 +0000 (20:27 +1100)
committerAndrew Bartlett <abartlet@samba.org>
Wed, 25 Feb 2009 09:27:43 +0000 (20:27 +1100)
commit24a63add2d92afa0084fec956df7508ea28aab89
tree9ba254caca85d5a9398c8cc0f8b8038b3fd0028b
parent4823e988b6360646931f9b6369bf7b8f512069a8
parenteb5efd1978acd38cf6cc97e067b5105743ca5469
Merge branch 'master' of ssh://git.samba.org/data/git/samba into master-devel