Move build farm template files to their own subdirectory so that their
[kai/samba.git] / testsuite / build_farm / template / preexec
1 #!/bin/sh
2 echo "Test worked" > PREFIX/testdir/preexec_touch