Merge branch 'master' of ssh://jra@git.samba.org/data/git/samba
authorJeremy Allison <jra@samba.org>
Tue, 24 Feb 2009 20:35:33 +0000 (12:35 -0800)
committerJeremy Allison <jra@samba.org>
Tue, 24 Feb 2009 20:35:33 +0000 (12:35 -0800)

Trivial merge